Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları

Haber

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 1 – 3 Ekim 2009 tarihleri arasında düzenlenen çalıştayda, ülkemizin dış politika sorunları üzerine derinlemesine bir beyin fırtınası yapıldı. “Türk Dış Politikası Güncel Sorunları Üzerine Değerlendirme Toplantısı I” adını taşıyan çalıştayı’ın alt başlığı “Değişim ve Dönüşüm, Kürt Sorunu, Ortadoğu, Ermenistan ile İlişkiler ve Kafkaslar” olarak belirlenmiş....

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 1 – 3 Ekim 2009 tarihleri arasında düzenlenen çalıştayda, ülkemizin dış politika sorunları üzerine derinlemesine bir beyin fırtınası yapıldı. “Türk Dış Politikası Güncel Sorunları Üzerine Değerlendirme Toplantısı I“ adını taşıyan çalıştayı’ın alt başlığı “Değişim ve Dönüşüm, Kürt Sorunu, Ortadoğu, Ermenistan ile İlişkiler ve Kafkaslar“ olarak belirlenmiş.

Sakarya Üniversitesi’nin Adapazarı’ndaki Kırkpınar Uygulama Oteli Tesisi’nde beş oturum halinde gerçekleştirilen çalıştaya Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ramazan GÖZEN, İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cüneyt YENİGÜN, Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Burhanettin DURAN, Doç. Dr. Ertan EFEGİL, Doç. Dr. Kemal İNAT ve Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA, Fatih Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Ercan SANCAK, Kafkas Üniversitesi’nden Doç. Dr. Adem ÇAYLAK ve Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Veysel AYHAN, Doç. Dr. Muhittin ATAMAN ve Doç. Dr. Kamer KASIM, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özden Zeynep OKTAV, Marmara Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. İbrahim MAZLUM, Selçuk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat CEMREK, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Mehmet Bülent ULUDAĞ, Türk-Ermeni İlişkilerini Geliştirme Stratejilerini Araştırma Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hasan OKTAY ve Uludağ Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Barış ÖZDAL katıldılar.

“Türk Dış Politikası Güncel Sorunları Üzerine Değerlendirme Toplantısı“nın ikincisi ise 3-5 Şubat 2010 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve TASAM Stratejik Öngörü Dergisi Bilim Kurulu üyesi Sayın Doç. Dr. Ertan EFEGİL, çalıştayda konuşulan konuları bir rapor haline getirdi.

Raporu sizlerin ilgisine sunuyoruz. Raporun tam metnine, aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

TÜRK DIŞ POLİTİKASI GÜNCEL SORUNLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI I

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Continents ( 0 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 0 ) Etkinlik ( 0 )
Alanlar
Regions ( 0 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 0 ) Etkinlik ( 0 )
Alanlar
Identity Fields ( 0 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 0 ) Etkinlik ( 0 )
Alanlar
Turkey ( 0 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 0 ) Etkinlik ( 0 )
Alanlar

Türkiye - Güneydoğu Asya Stratejik Diyaloğu; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut işbirliklerinin nasıl stratejik bir işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı hedeflemekte ve stratejik zeminin kapasite inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.;

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık (BK) arasında 30 Aralık 2020 tarihinde imzalanan “Ticaret ve İşbirliği (TCA) Anlaşması” 30 Nisan 2021 itibarı ile yürürlüğe girdi. ;

Balkanlarda Türk mevcudiyeti Osmanlı öncesine dayanmakla birlikte, orada Türk varlığının güçlü bir şekilde hissedilmesi ve etkisini göstermesi, Osmanlı dönemine rastlamaktadır. Bu güç etkisinin iki neden bulunmaktadır. İlki, Osmanlıların Avrupa ve Balkanların genelinden farklı bir dini misyona sahip...;

Din, dil, tarih ve coğrafya dışında medeniyetimize güç ve adaleti getirecek “karşılıklı bağımlılık inşası“ Türkiye - Filistin ilişkilerinin önündeki temel zihinsel eşiktir. Türkiye ve Filistin Diasporalarının karşılıklı sürece dâhil edilmesi ise temel stratejik alanlardan birisidir.;

Yaratılışından bugüne üzerinde yaşayan insanların tümünün, Tek Bir Dünya olarak düşlediği bu gezegen üzerine, çok sayıda kuramlar ve tezler üretilmiş. ;

Aktör ve otoriteleri stratejik boyutu da kapsayan bir yaklaşımla bir araya getirecek olan Türkiye - Endonezya Stratejik Diyaloğu önemli bir işlev görecektir.;

Bu bağlamda sektör temsilcilerini stratejik boyutu da kapsayan bir yaklaşımla bir araya getirecek olan Türkiye - Birleşik Krallık Stratejik Diyaloğu önemli bir işlev görecektir.;

“Geleceğin Latin Amerika Ekonomisi ve Türkiye“ ana temasıyla icra edilecek 4. Türk - Latin Amerika ve Karayipler Kongresi, Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilere katkı sağlamayı amaçlamaktadır.;

10. Balkan İletişim Ağı Konferansı

 • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

4. Türk - Latin Amerika ve Karayipler Kongresi

 • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

8. Uluslararası Türk Asya Kongresi

 • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Dünyası Bilim ve Teknoloji Kurultayı

 • 25 May 2022 - 27 May 2022
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

1 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu 28 - 30 Ocak 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir.