İran'ın nükleer programı ile ilgili kriz özellikle 2003 yılından itibaren dün­ya gündemini meşgul etmektedir. Bu program, 1979 devriminden sonra arala­rı açılan İran ile ABD arasında her zamankinden daha ciddi ve somut bir prob­lem ve gerilime neden olmuştur. Ancak kriz sadece ABD ile İran arasında bir sorun olarak kalmamış ve çok sayıda aktörün dâhil olduğu gerçek bir küresel sorun haline dönüşmüştür.
Dünya gündemine geldiği 2002 yılından beri gündemdeki yerini koruyan İran'ın nükleer programı ile ilgili sorunda UAEK'nın rolü genelde medyada yer almamıştır. Her ne kadar basında özellikle Kurum Genel direktörü Mu- hammed El-Baredey sıklıkla boy göstermişse de bir bütün olarak Kurum ge­reken ilgiyi görmemiştir.
AB’ye tam üyelik yolunda en önemli ve etkili adımları insan hakları alanında atan ve yaptığı reformlarla başta Avrupa olmak üzere tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye henüz UCM’ye taraf olma yolunda önemli sayılabilecek girişimlerde bulunmadı. Ne Türkiye’de ne de Avrupa’da Türkiye’nin siz konusu mahkemeye taraf olmaması fazla yankı bulmamış gibi gözüküyor.