Bu çalışmada, bağımsızlığın kazanılmasından sonraki dönemde Kazakistan’ın politikaları ve iktisadi gelişimi incelenecektir. Çok uluslu bir devlet olarak Kazakistan’ın dünya kamuoyuna bağımsızlığını kanıtlaması, barışçıl yollarla yüksek yaşam standardına ulaşması ve bilinçli, bağımsız, anlayışlı ve onurlu bir toplum olarak gelişim göstermesi öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
Avrasya Hinterlandı 2000’li yıllara jeopolitik dönüşümlerle başlamış oldu. Dönüşüm kaynaklarını askeri ve sivil olmak üzere iki gruba ayırmamız mümkündür. Irak, askeri müdahalenin örneği ise, sivil müdahalenin devamı Gürcistan’daki “Kadife Devrim” ile başladı ve günümüzde de Kırgızistan’da sahnelenmektedir.Ardından gelecek olan Kazakistan’da da altyapı yoğun biçimde hazırlanmaktadır. Her iki dönüşüm de dış müdahaleyi içermektedir.
Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) temelleri 08 Eylül 1992 tarihinde Beyaz Rusya’nın Minsk şehrinde gerçekleşen Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan Dış İşleri Bakan Yardımcıları düzeyindeki toplantıda atılmıştır. Sovyetlerin dağılmasıyla Rusya-Orta Asya-Çin hinterlandında çözümü gerektiren sınır ihtilaflar gün yüzüne çıkmıştır.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Rusya - Orta Asya - Çin hinterlandında sınır ihtilafları çözme gayesiyle Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın bir araya gelmesiyle peyda olan Şanghay Beşlisi’nin temelleri üzerine kurulmuştur.