Türkiye-İran İlişkileri

Bu çalışmada Türkiye ve İran ilişkilerinde belirleyici rol oynayan temel faktörler ve uluslararası sistemin etkileşimi doğrultusunda iki ülke dış politikasında öne çıkan unsurlar, Türkiye ve İran’ın uluslararası ve bölgesel rollerini belirleyen jeostratejik konumları, çıkar ve fırsat algılamalarının ikili ilişkilerine yansımaları ele alınacaktır.

Türkîye - İran İlişkileri

Türkiye ve İran coğrafi konumlarının kendilerine sunduğu jeopolitik önemleri, tarihsel mirasları, kültürel kimlikleri ile nüfuslarının büyük bir kesi­mi İslam dininin farklı mezheplerini benimsemiş, farklı yönetim modelleri olan bölgesel güçlerdir. Ayrıca tarihsel miraslarının ve kültürel kimliklerinin kendilerine sunduğu medeniyet alanları bu iki bölgesel güce küresel güçlerin Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya bölgelerine yönelik politikalarında belir­leyici rol oynama imkânı sunmaktadır.

Mahmud Ahmedinejad ve İran Dış Politikası

Nitekim ABD’nin Irak’a askeri müdahalesi sonrasında bölgede ortaya çıkan belirsiz ortam ve İran’ın nükleer programı ile gerginleşen ABD-İran ilişkilerinin gündemde olduğu döneme rastlayan İran 9. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri İran halkının önceliklerini ve tam olarak ne istediklerini yansıtması açısından büyük bir önem arz etmiştir.