Avrupa Anayasası Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde önemli bir aşamayı temsil etmektedir. Günümüze kadar AB'nin siyasal, hukuksal ve ekonomik yapısı ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Daha önce yapılan çalışmalara katkı sağlamak açısından bu makalede, Avrupa Anayasası'nın ekonomik sistem boyutu ele alınmakta ve Türkiye'nin mevcut iktisadi sistemiyle bir karşılaştırma yapılarak önerilerde bulunulmaktadır.
Bu çalışmada 1990 sonrası geçiş ekonomileri olarak adlandırılan ülkelerden Rusya ile Avrasya coğrafyasında bu ülkelerle komşu olan Türkiye’nin küreselleşme sürecinde makroekonomik istikrar programlarının pratik hayata yansımaları ele alınmıştır.
Son yıllarda küresel likidite bolluğu ve batılı ülkelerdeki düşük faiz ortamı sayesinde leveraged buy-out (LBO) piyasası dikkate değer biçimde büyüme kaydetmiştir. LBO en basit tanımıyla kaldıraçla bir şirketin ele geçirilmesi işlemidir. Daha detaylı tarif etmek gerekirse; bir grup işadamı ya da piyasa oyuncusu halka açık ve hisseleri piyasada işlem gören bir şirketi ele geçirmek için karar veriyorlar.
Özet Avrupa Anayasası Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde önemli bir aşamayı temsil etmektedir. Günümüze kadar AB’nin siyasal, hukuksal ve ekonomik yapısı ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Daha önce yapılan çalışmalara katkı sağlamak açısından bu makalede, Avrupa Anayasası’nın ekonomik sistem boyutu ele alınmakta ve Türkiye’nin mevcut iktisadi sistemiyle bir karşılaştırma yapılarak önerilerde bulunulmaktadır.

Genel Değerlendirme

SSCB'nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri'nin bunu koruyabilmeleri en önemli hususu oluşturmaktadır. Çünkü çarlık Rus­ya'sının yıkılmasından sonra elde edilen bağımsızlık korunamamış ve Türk halkları modern dünyadan kopmuştur. Eskiden SSCB'nin bir parçası olan Türk Cumhuriyetleri'nin bugün birer bağımsız devlet olarak ortaya çıkması Türkiye için siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda yeni imkan ve fırsatlar yarat­mış, aynı zamanda bir kısım sorumluluklar da yüklemiştir.

Siyasi İstikrar ve Piyasalar

Ekonomik istikrar ile siyasi istikrar arasında çok yakın bir ilişki vardır. Elbette ülkenin üretim miktarı da ekonomik istikrar için önemlidir. Ancak üretim miktarındaki değişmeler daha uzun vadelidir.