Afrika kıtasında kapasite oluşturma ve ekonomik kalkınma alanlarında faaliyet gösteren birçok bölgesel ve alt bölgesel kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların katkısı yadsınamayacak büyüklükte olup söz konusu kuruluşlar arasında Afrika Kalkınma Yönetimi Eğitim ve Araştırma Merkezi (CAFRAD) de bulunmaktadır.
Günümüzde karmaşık acil durumlar ve artan sorunlarla tanımlanan bir kargaşa dünyası içerisinde yaşamakta olduğumuz bilinmektedir. Dünyanın ba­zı ülkelerinde depremler, sel, kuraklık, silahlı çatışmalar, ekonomik kriz ve eşine rastlanmamış diğer karmaşıklıklardan kaynaklanan çeşitli krizler yaşan­maktadır.
Afrika kıtasında kapasite oluşturma ve ekonomik kalkınma alanlarında faaliyet gösteren birçok bölgesel ve alt bölgesel kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların katkısı yadsınamayacak büyüklükte olup söz konusu kuruluşlar arasında Afrika Kalkınma Yönetimi Eğitim ve Araştırma Merkezi (CAFRAD) de bulunmaktadır.