1648 Vestefalya’nın inşa ettiği uluslararası sistemde ulus devletler ve liderler uluslararası ilişkilerde temel aktörlerdi. Klasik uluslararası ilişkiler teorileri bağlamında uluslararası politikada askeri güç, ekonomik güç ve politik güç ana belirleyici faktörlerdir. Elbette bu faktörler her devletin mümkün olan kaynakları bağlamında ortaya çıkmaktadır.
Dolayısıyla, 1972 itibariyle AT bölge ülkelerinin ekseriyetiyle birkaç şekilde ekonomik anlaşmalar akdetmiştir. Bu gelişmelere bakıldığında genel anlamda bir sistemsel bakışı yansıtan ilişki biçiminin olmadığı anlaşılmaktadır. Ekim 1972 Paris zirvesinde Küresel Akdeniz Politikası (A Global Mediterranean Policy) duyurulmuştur.