Rusya’nın Balkan Politikası, durumuna göre değişken bir tavır sergilemesine rağmen hiçbir zaman için önemini göz ardı etmemiştir. Kara deniz ve Ak denizin bir parçası olan Balkan yarımadası, Rusya’yı Avrupa’ya bağladığı gibi aynı zamanda, Rusya’nın en önemli dünya ticaret noktalarına çıkışını sağlamaktadır.

Terörizmin Psikolojisi

Giriş Terörizm yeni bir olgu değildir, değişen ideolojisi ve amaçları doğrultusunda farklı araçlar kullanarak tehditlerini tarih boyunca sürdürmüştür. Fakat bugünün terörizmi daha saldırgan ve acımasız tavrıyla tanınmaktadır. Günümüzde “yeni” veya “küresel terörizm” olarak adlandırılan terörizmin ayırt edici en önemli özelliği hedeflerini gerçekleştirmek için hiçbir sınır tanınmamasıdır.