Eğer işsizlikten, yoksulluktan yakınan 1,3 milyar nüfusa sahip bir devletin iktidar koltuğuna milliyetçi ve belli bir kesimi hedef gösteren bürokratlar oturursa ne olur? Hindu milliyetçiliğini temel alan “Bharatiya Janata” isimli parti, anlamı itibariyle ‘‘Hint Halkının Partisi’’ olmasının yanında, Müslüman kesimi ötekileştirip ‘‘halkından’’ saymayarak, ırkçı ve ayrıştırıcı vaatleri ile iktidar partisi olmayı başardı.
“Devlet Adamlığı Bilimi” kitabı esas uzmanlık alanı jeopolitik ve jeostrateji olan Dr. Nejat Tarakçı tarafından yazılmıştır. Kitabın içeriğine geçmeden önce yazar hakkında şunları söyleyebiliriz; Kendisi 1949 yılında Sinop- Ayancık'ta doğmuş ve 1970 yılında Deniz Harp Okulu’nu bitirerek Donanma’ya katılmıştır. Türk Deniz Kuvvetleri’nde 31 yıl hizmet etmiştir. 1974 Kıbrıs Harekatı’na katılan Nejat Tarakçı, 1981 yılında Deniz Harp Akademisi’ni bitirerek Kurmay Subay olmaya hak kazanmıştır.