GİRİŞ Bugün başta Sırplar olmak üzere diğer tüm Balkan milliyetçileri, Boşnakları, Arnavutları ya da Pomakları, yani etnik olarak Türk olmayan ve Türkçe konuşmayan Balkan Müslümanlarını "Türk" olarak tanımlarlar. Bunun nedeni ise, etnik kökenleri ne olursa olsun, Balkanlar’daki tüm Müslümanların, aralarında yaşadıkları Hıristiyan uluslardan ayrı bir "millet" olarak algılanmalarıdır
Giriş Balkan bölgesinde tarihler boyunca birçok kargaşa yaşanmıştır. Bunun temelinde yatan gerçek, bölge içerisinde bulunan her devletin “Büyük” olma ideali olması, dış güçlerin bölgede karmaşıklık oluşturmaları ve bu karmaşıklığı devamlı hale getirmek istemeleridir. Balkanlardaki asıl sorun millet ile devlet sınırlarının çakışmamasıdır.