Diaspora Ekonomileri

Temmuz 2014 tarihi itibariyle -2015 yılı sonuna kadar- dönem başkanlığını Türkiye’nin üstlendiği, Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir kuruluş olan GFMD (Global Forum Migration and Development), 21-22 Ekim tarihlerinde ilk hazırlık toplantılarını gerçekleştirdi.

Pasifik Ortaklığı ve Faturası

Pasifik (Pasificus), bilindiği gibi, Latince kökenli ‘pacificus -ing: peaceful-’ orijinine sahip ve sözlük karşılığı olarak ‘barışma/ barıştırıcı/ uzlaştırıcı’ anlamına gelmekte.

Kent Merkezli Ekonomiler ve Sıralamaları

Arkeo verilere göre Gılgamış destanında da adı geçen ‘Ur/ Uruk’ yerleşimi, bilinen ilk şehir nitelikli yerleşim merkeziydi ve ‘ölümsüzlük iksirinin’ bu şehirde yetiştiğine inanılması şehrin önemini daha da arttırıyor, mistik boyut katıyordu.

Atlantik Birliğine Doğru

Kant’ın, 1795 tarihli “perpetual peace” başlıklı makalesinden/ teklifinden bu yana ikiyüz yıldan fazla süre geçti ve halen devam eden bu süreçte Westfalian egemenlik anlayışı da yerini -muhtemelen- liberal egemenlik anlayışına bırakacak görünüyor

MODI Tsunamisi

Hindistan, bilindiği gibi doğal afetleriyle, ‘tsunami’leriyle de ünlü bir ülke. Ancak, geçen Mayıs ayında yapılan parlamento genel seçim sonuçlarının açıklanması, ülkede bilinenden/ alışılandan çok daha farklı bir ‘tsunami’, bir ‘siyasi tsunami’ yarattı!

Küresel Nüfus Hareketleri ve Diaspora

1994 yılında, Birleşmiş Milletler nezdinde (UNFPA) gerçekleştirilen ‘ICPD International Conference Population and Development/ Nüfus ve Kalkınma Konferansı’ndan bu yana ‘ulusötesi göçlerin hem göç alan ve hem de göç veren ülkeler için, küresel kalkınmanın önemli bir unsuru olduğuna dair mutabakat’ giderek daha da güçlenmekte.
Çoğu Afrika ülkesinde ‘demokratik yönetişimin varlığı ve artışı ile şeffaflığın/ denetime açıklığın artışı’ artık UN/WB/IMF gibi uluslararası kuruluş raporlarında daha sık ve daha güçlü yer almakta. Son on yıldaki Afrika ekonomik gelişim istatistikleri de hemen-hemen 2/3 ünde çok partili seçim sistemi uygulanan ve çatışmaların ‘göreceli olarak’ azalmakta olduğu kıtanın, ekonomik bağlamda da ‘fenomen olma’ hazırlığına işaret ediyor.

Çin'in Yurt Dışı Yatırımları

Çin ticaret bakanlığı 2 Nisan 2014 tarihli verilerine (1) göre; Çin’li yatırımcıların bu yılın Ocak- Mart döneminde yaptığı yurtdışı yatırımlarının tutarı, geçen yılın aynı dönemine oranla %10.44 oranında artarak 19.9 milyar USD oldu.Toplam 137 ülkede 1.875 girişimi kapsayan bu tutar aynı zamanda Çin’in, küresel sermaye akışının majör unsurlarından biri haline geldiğinin/ gelmesinin yanısıra, uluslararası ekonomik ve politik sisteme entegrasyonunun da belirgin bir teyidi idi.

Indonesia Can!

Endonezya devlet başkanı Yudhoyono, Mayıs 2008 tarihindeki 'Ulusal Uyanış'ın 100. yıldönümü anısına yaptığı konuşmasında, geleceğe yönelik ülke mottosunu da açıklıyordu;