Azerbaycan’dan sonsuz saygı ve selamlarımı sizlere iletirken, Türk milleti için son derecede hassas olan bu konuya ilginizden dolayı her birinize ayrıca teşekkür ediyorum. Türk Dünyasının bir parçası olan Azerbaycan son yüz yıl içinde Ermenilerden çok zulüm görmüştür. Bizlere uygulan vahşetlerin soykırım olduğunu ispatlamaya ihtiyaç yoktur.