Yeni Güç Odaklarının Analizi

Kapitalizminde sorgulandığı dünyada, yeni söylem ve eylemler insanlık sahnesindeki yerini almaya devam etmektedir. Bu süreçte güç dengeleri değişmekte ve sarsılmaz tek güç olarak kabul gören Amerika bile bu gücünü müttefikleri ile paylaşmak zorunda kalmaktadır.