Yakın zamanda Afrika, daha bir kaç yıl önce akla gelmeyecek bir şekil­de, Türkiye'nin uluslararası gündemindeki yerini almıştır. Televizyondaki bel­geseller, gazete makaleleri, fotoğraf sergileri, konserler ve herşeyin ötesinde hükümetin koşulsuz desteği Afrika'daki gelişmelere olan ilginin güçlenmesi­ni sağlamıştır.