Kendi bağımsız ulusal devletini kurmak veya mevcut devletini savunmak isteyen belirli bir etnik grup veya ulusun ideolojisi olarak milliyetçilik, kültürel ve siyasal bir eğilimdir. Milletlerin ekonomilerinde, iç ve dış siyasetlerinde, sosyo-kültürel alanlarda varolabilme, kimliklerine ve değerlerine sahip çıkma, onları sürdürme bilinç ve istencidir.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasını ardından, bu coğrafya üzerinde çeşitli çatışma alanları ortaya çıktı. Güney Kafkasya’da baş gösteren çatışmalar bölge güvenliğini tehdit eder duruma geldi. Bölge devletlerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerinin sağlanması için bir güvenlik mekanizmasına ihtiyaç vardır.
Son dönemlerde ‘büyük güçler’ arasında küresel düzeyde artan rekabet görülmektedir. Bu küresel rekabetin uzantısı Güney Kafkasya’da kendisini göstermektedir. ABD ve NATO başta olmak üzere Batı dünyası eski Sovyet coğrafyasında yer alan bu bölgede yerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. ‘Zayıf halka’ olan Gürcistan’dan sonra sıra jeostratejik konuma sahip Azerbaycan’a gelmiştir.
6 Mart günü Çeçen lider Aslan Mashadov’un öldürüldüğü haber geldi. Rusya dahil her kes haberin doğru olup olmadığını bilmiyordu. Bunun nedeni Çeçen direnişçilerin defalarca “öldürülmesine” karşın bir anda ortaya çıkmaları idi. bu seferde birçokları böyle bir şey beklentisinde idi. çünkü Mashadov diğer Çeçen liderlerden farklı kılan yanı vardı. Bir kere seçilmiş cumhurbaşkanları idi ve Basayev dahil bütün direnişçiler onu seçilmiş liderleri olarak kabul ediyorlardı.

Kafkasya’da Neler Oluyor?

Geçmişe dönüp baktığımızda son bir sene de Kafkasya önemli gelişmeler ve olaylara sahne oldu. Azerbaycan ve Gürcistan yönetimleri değişti ve birçokları bölgenin yeniden istikrarsızlığa sürüklenebileceğini söyledi.