Çağımızda, ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı doğmuştur.
Tüm dünyada pek çok disiplinde yaşanan hızlı değişim siyaseti de içine almış, bu hızlı değişime ayak uyduramayanları dışında bırakmıştır. Günümüz­de, siyasi arenada da yaşanan değişim, hem siyasi aktörler cephesinde, hem de seçmen cephesinde yaşanmaktadır. Siyasi aktörlerin kimlikleri ile beraber do­nanımları da önem kazanırken, seçmen açısından da bir siyasi aktörde bulun­masını istediği kriterler de değişmiştir.