Türk Dış Politikasının son on yıldır yeni bir “medeniyet” söylemini de içine alan “normatif” dönüşümü karar alıcıların dünya politikasını nasıl yorumladıklarını ve kavramsallaştırdıklarını da etkilemektedir. - 1. Sivil Güç Kavramı ve Dış Politika - Sivil güç kavramı özellikle AB çalışmaları alanında bir çok akademik tartışmanın konusu olmuş oldukça karmaşık ve çok yönlü bir kavramdır. - 2. Sivil Güç Kavramı ve Türk Dış Politikası
Bu makalede konu edilen Basra Körfezi uluslararası toplum için neden dünyanın diğer bölgelerinden daha fazla önem taşımaktadır? ABD'nin İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı duyduğu endişe, bölgenin iki komşu ülkesi İran ve Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Olası bir kriz diplomatik çözüm yolları ile çö­zülebilir mi ? Yine masada duran askeri çözüm, Irak krizi sonrasında bölge ve dünya güç dengelerini ne yönlerde etkileyebilir?