Kimdir Bu Bulgaristan Türkleri?

İnsan kutsal bir varlıktır ancak kutsal olduğu kadar da barbardır. Tabiatta biri birini yok edici tezatlar vardır. Bazen düşünüyorum ve dehşet verici bir kanıya kapılıyorum, dünyamızın insanları "vahşilikte" hayvanları çoktan geri­de bırakmışlar.

Bulgaristan Türklerinin Sorunları

Bu gün dünya Türklüğünün en güçlü devleti şüphesiz Türkiye Cumhuri-yeti'dir. Bulunduğu coğrafi konum, tarihi miras, ekonomik ve siyasi yapısıyla uygar dünyanın sayılı devletleri arasında yer almaktadır. Bu konumu itibarıy­la Türkiye dost ve düşmanlarının odağı haline gelmiştir. Türkiye'nin yakın çevresinde yaşayan Bulgaristan Türklerinin çeşitli ve ciddi problemleri bulun­maktadır.