Terör, Eğitim ve Teoloji

Terörizm, bir insanlık suçudur. Bu nedenle insani değerlere sahip bütün insanlar tarafından reddedilir. Terörün bir şiddet eylemi olup, herkese zarar vermektedir. Bu da insanları, çözüm
Küreselleşme, olumsuz yönleri yanında olumlu boyuta da sahiptir. Globalleşen dünyanın hiçbir yerinde insanlar sadece kendilerine ait değildir. Toplumlar, ister istemez, başka topluluklardan etkilenmeye veya etkilemeye başlamıştır.