4. Avrupa Birliği (AB) - Afrika Zirvesi

“İnsana, Refaha ve Barışa Yatırım” ana teması ile 2-3 Nisan 2014 tarihlerinde Brüksel’de icra edilecek AB – Afrika Zirvesi, dört yıl aradan sonra Avrupalı ve Afrikalı liderleri yeniden buluşturacak bir platform olacaktır. Kahire (2000), Lizbon (2007) ve Tripoli (2010) Zirveleri’nin ardından dördüncü buluşma niteliğindeki Brüksel Zirvesi’ne katılımını teyit eden 48 Afrika ülkesinden 41’i Devlet ve Hükümet Başkanı düzeyinde temsil edilecek.
Ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli ekonomilere sahip olan Afrika ülkeleri, ekonomik dönüşümlerini sağlayabilmek adına ortaklığa ihtiyaç duymaktadırlar. Bölgesel bütünleşme şeklinde ifade edilen ortaklık modeli, mevcut gereksinimden yola çıkarak kıtanın yararına olacak şekilde genel ekonomik performansın gelişmesini, kıta içi ticareti teşvik etmeyi, Doğrudan Yabancı Yatırımların çekilmesini ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasını amaçlamaktadır.
Uluslararası Para Fonu’na göre dünyanın en hızlı büyümekte olan on ülkesinden yedisine ev sahipliği yapan Afrika, BM Dünya Turizm Örgütü tarafından da son on yılda en hızlı büyümekte olan turizm bölgelerinden birisi olarak adlandırılmaktadır.

Türk Kamuoyundaki Afrika İmajı

Yakın bir zamana dek adı yalnızca yoksulluk, kıtlık, çatışma gibi olumsuz sözcüklerle anılan ve dünyadaki en az gelişmiş 48 ülkeden 33’üne ev sahipliği yapan Afrika,

Petrol Kardeşliği İstikrar Getirir Mi?

2011 yılında büyük umutlarla birlikte bağımsızlığı tercih eden ve bir süredir devam etmekte olan iç karışıklıklarla dünya gündeminde geniş yer tutan Güney Sudan’daki kriz derinleşiyor.

Brezilya’nın Afrika Politikası

Coğrafi konumu, zengin doğal kaynakları, tarıma elverişli geniş arazileri ve kendisini geliştirmekte olan genç nüfusuyla birlikte Afrika, yükselen güçler nezdindeki itibarını arttırmaktadır.

Yükselen Çin`in Afrika Politikaları

1. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Büyük Stratejisi ve Afrika Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki statüsünün yanı sıra son dönemdeki muazzam büyüme oranları ve yatırımları ile dikkat çeken Çin’in Afrika kıtasındaki etkisini de gün geçtikçe arttırdığı bilinmektedir. Çin’in BM Güvenlik Konseyi’ndeki daimi üyeliği, Afrika ile ilişkilerinde söz konusu ülkeye önemli fırsatlar sunmaktadır.