Öncelikle teşrifinizden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ben konuşmamı çok kısa tutacağım. Çünkü sırada çok önemli konuşmalar var ve ülkemiz adı­na en önemli mesajı verecek olan kişi Sayın Milli Eğitimiz Bakanımız salonu­muzda. Kendilerine daha fazla zaman ayırmak bakımından çok kısa bir konuş­ma yapmaya gayret edeceğim.
Birbirinden değerli kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Türkas-ya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bugüne kadar alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili birçok çalışmalar yapmış ve raporlar yayınlamıştır. TA­SAM olarak bizler, başka bir alternatif enerji kaynağı olan nükleer enerji ko­nusunu yaklaşık iki yıldır gündeme getiriyoruz. Bu kapsamda "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Nükleer Enerji" konulu projenin uygulamasına devam etmek­teyiz.
Sayın bakanlarım, çok kıymetli misafirler değerli medya mensupları… Öncelikle teşrifinizden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ben konuşmamı çok kısa tutacağım. Çünkü sırada çok önemli konuşmalar var. Kendilerine daha fazla zaman ayırmak bakımından çok kısa bir konuşma yapmaya gayret edeceğim.
Sayın Bakanımız Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU başta olmak üze­re hem yurt dışından hem ülke içinden kongreye teşrif eden tüm misafirlerimi­ze teşekkürlerimi arz ederim. Sayın bakanımızın dört günlük bir seyahat son­rasında hiç dinlenmeden havaalanından programımıza teşrif etmesi noktasın­da gösterdiği hassasiyet nedeniyle de kendisine şükranlarımızı arz ediyorum.

Asya’da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma

Başta dost ve kardeş Ürdün Devleti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Saalem Khazaallah Beyefendi, Türkmenistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımcısı Annamuhammet Goçivey Beyefendi ve TİKA Başkanımız Sayın Dr. Hakan Fidan olmak üzere, bütün misafirlerimize, Büyükelçilerimize ve toplantımıza iştirak eden bütün katılımcılara Kongremize teşriflerinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum.
TASAM Afrika Enstitüsü olarak ikincisini icra ettiğimiz kongremizin ama­cı, Türkiye'nin bu bölgeyi daha iyi tanımasına ve bölge ülkeleriyle yakınlaş­masına vesile olmak, karşılıklı işbirliği ile dayanışma ortamı oluşturmak, gö­nüllü ve resmi kuruluşlar tarafından yapılacak yardımlarda kaynak israfından kaçınarak doğrudan ve en kısa zamanda yardıma muhtaç insanlara ulaşma im­kânları ile ilgili bir veri tabanının oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
TASAM Afrika Enstitüsü olarak ikincisini icra ettiğimiz kongremizin ama­cı, Türkiye'nin bu bölgeyi daha iyi tanımasına ve bölge ülkeleriyle yakınlaş­masına vesile olmak, karşılıklı işbirliği ile dayanışma ortamı oluşturmak, gö­nüllü ve resmi kuruluşlar tarafından yapılacak yardımlarda kaynak israfından kaçınarak doğrudan ve en kısa zamanda yardıma muhtaç insanlara ulaşma im­kânları ile ilgili bir veri tabanının oluşturulmasına katkı sağlamaktır.