Beşar Esed’in Kalemi Kırıldı

Başbakan Erdoğan’ın bugün yaptığı açıklamalarda ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu’na epey bir yüklenmeler oldu. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun benzetmesi bir taşeron benzetmeydi bu oldukça tepki gördü. Buradan başlayalım isterseniz, daha sonra detaya, genele bakalım?

Zihinsel Eşikler Aşıldı

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, Bugün TV Röportajı, 27.07.2011 Neresinden başlasak acaba… Yaklaşık 30 yıllık bir sorunu, Türkiye’nin terör sorunu… Nerede bir aksaklık var, hala bugün nasıl bir yanlışlık yapıldı da şunu şunu değiştiriyoruz.
Oda TV baskınının, internet sitesine düşen bir görüntüden kaynaklı olduğu iddia edildi. Son gelen iddia bu şekilde. Zamanlamasına ilişkin bu söylenmişti ancak o görüntülerden bir gün önce baskının yapılacağı zaten biliniyormuş. Sizce bu ne demektir? Bir karalama kampanyası mıdır, davaya ilişkin ya da savcılara ilişkin?
1990’lara kadar, hepimizin bildiği gibi iki kutuplu bir dünya sistemi hüküm sürmekteydi ve Türkiye bu sistemde Batı Bloğunu tercih etmişti. Büyük oyuncuların ne yaptığına göre de herkes kendine bir rol biçmekteydi ve büyük oyuncuların dışındakilerin yapabilecekleri oldukça sınırlıydı.
Son ekonomik kriz sürecinde AB ülkelerine göre daha istikrarlı görünen finans sektörü, son aylarda sanayi üretiminde görülen kapasite artışı ve olumlu denebilecek bir hıza ulaşması beklenen büyüme oranıyla 17. büyük ekonomi olan Türkiye, gelecekten umutlu. Batı ülkelerinin bundan sonra varolan konumlarını koruma dönemine geçeçceğini söyleyen Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Başkanı Süleyman Şensoy,
İSO 8. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi’nde 16 Aralık 2009 tarihinde Sabancı Holding CEO’su Ahmet DÖRDÜNCÜ’nün moderatörlük yaptığı 3. Oturumda Asya Özelinde Değişen Denge ve Parametreler başlıklı konuşma kaydının deşifre edilmiş metnidir.
Gürcistan’da başlayan, Rusya ve ABD’yi de içine alan bir kriz yaşandı. Kafkasya sürekli gündemde, ama bu kez yoğun bir şekilde gündeme geldi. Kafkasya üzerine konuşarak başlayalım istiyorum. Kafkasya’nın hep riskli bir bölge olduğundan bahsediyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor? Coğrafyasından mı, orada yaşayan etnik topluluklardan mı kaynaklanıyor? Uluslararası hesaplaşmalarda Kafkasya’nın önemi nedir?
Anadolu Ajansı’na yapılan 26 Ağustos 2008 tarihli Açıklama 11 Eylül 2001 ile birlikte değişen uluslar arası dengelere bağlı olarak ABD tarihte ilk defa Rusya’nın birinci derece kuşak alanı olan Gürcistan ve Ukrayna’ya Kadife ve Turuncu devrimler ile giriş yaptı.

21. Yüzyıl Asya Çağı Olacak

‘Son dönemdeki gelişmeler için soğuk savaş ibaresi kullanılıyor, ben buna katılmıyorum. O dönemdeki soğuk savaş şartları şu an yok. Bu yeni dönemdeki dalgalanmalar, çok kutupluluk döneminin başlangıç sancılarıdır.’

TASAM Başkanı Ile Yapılan Röportaj.

Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Başkanı Süleyman Şensoy, sözde Ermeni soykırımı iddialarının Türkiye’ye baskı maksadıyla kullanılan 4-5 konudan birisi olduğunu belirterek, "Eğer Ermenistan’ı çok düşünüyorlarsa, toplam nüfusu 2.5 milyon civarındadır, el birliğiyle kalkındırsınlar, o zaman hiç bir problem kalmaz" dedi.

Gelecek Asya Ve Afrika’da

Başkanımızın 20-21 Mayıs 2005 tarihlerinde Milli Gazetede Yayımlanan Röportajı: ‘Gelecek Asya ve Afrika’da’ GİRİŞ Küreselleşen dünyada, insanların yaşam şekilleri ve ülkelerin yönetim biçimleri de değişiyor. Gelişen teknoloji savaşları ve ülkelerin politikalarını da doğrudan etkiliyor. ABD ve İngiltere stratejik çıkar adını koydukları bir planla Irak’a savaş ilan ediyor. Sonucu hepimiz biliyoruz.

Vakit Gazetesi Röportajı

NATO’nun İstanbul Zirvesi son yılların en önemli zirvesi olarak gösteriliyor, Neden? NATO İstanbul Zirvesi’ni önemli kılan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin tartışılacak olması. İstanbul Zirvesi, NATO’nun genişlemesiyle ilgili güvenlik konseptinin belirlenmesi, NATO’nun işlerliğinin daha etkin olmasının alt yapılarının araştılacağı, konuşulacağı bir toplantı olacak.
ATO’nun İstanbul Zirvesi son yılların en önemli zirvesi olarak gösteriliyor, Neden? NATO İstanbul Zirvesi’ni önemli kılan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin tartışılacak olması. İstanbul Zirvesi, NATO’nun genişlemesiyle ilgili güvenlik konseptinin belirlenmesi, NATO’nun işlerliğinin daha etkin olmasının alt yapılarının araştılacağı, konuşulacağı bir toplantı olacak.