Türkiye’de son dönemde milliyetçilik üzerine tartışmalar giderek artmaktadır. Milliyetçiliğin kavramsal olarak ne olduğunun net olarak anlaşılamaması beraberinde bazı sorunlar getirmiştir. Ulus nedir?, Milliyetçilik nedir? Milliyetçilik tek boyutlu ve tek tip midir? Milliyetçiliğin çeşitleri nelerdir? Şeklindeki sorular insanların kafalarını karıştırmaktadır.
“Oryantalizm” ya da diğer adı ile “Şarkiyatçılık”, Batı medeniyetinin Doğu toplumlarını tanımlamakta kullandığı bir düşünce biçimidir. Şarkiyatçılık, Batı ülkelerinde akademik literatürde kullanılmaktadır. Şark(Doğu) hakkında yazan, ders veren yada Şarkı araştıran kişi ise “Şarkiyatçı” olarak nitelendirilmektedir. Yaptığı iş ise Şarkiyatçılıktır.
Schröder’in erken seçim kararı alması aslında çok zor bir süreci başlattı. Çünkü, Alman Anayasası’na göre erken seçim kararı almak kolay değildi. Almanya tarihinde üç defa erken seçim kararı alınabilmişti. Bunlar 1972’de Willy Brandt, 1983’te Helmuth Kohl’un hükümetleri ve 1990’da iki Almanya’nın birleşmesi dönemlerinde olmuştu.