Yeni Savaşların Gizli Yüzü:Özel Askeri Şirketler

Spesifik

Soğuk    savaşın    ardından,    “yeni    dünya    düzeni”    olarak    adlandırılan    dönem,    hegomonik    bir güç    olarak    beliren    ABD’nin    “büyük    vaadi”    ile    başladı:    “Demokrasiyi    dünyada    yaygınlaştırmak”.    Bu “büyük”    vaad,    yoksulluk,    adaletsizlik    ve    şiddet    dolu    bir    dünyayı    kurmak    biçiminde    gerçekleşti    ve iki    “siyasi/askeri”    araca    dayandı:    İnsani    müdahale    ve    yönetişim.

“İnsani    müdahale”,    90’lardan    itibaren    ABD’nin    ve    diğer    güçlü    ülkelerin,    NATO    ve    BM    ile    birlikte    başka    ülkelere    gerçekleştirdikleri    her    müdahalenin    “kılıfı”nı    oluşturdu.    Bu    ad    altında    yapılan askeri    harekatlar,    işgaller,    insani    değerlere,    adalete,    özgürlüğe    “evrensel”    bir    katkı    olarak    gösterildi.90’lar    boyunca    gelişen    başka    bir    sözcük    daha    oldu    :Yönetişim.    Gittikçe    eşitsizliklerin    arttığı,ABD’nin    hegomonyasını    yaydığı,    uluslararası    sermayenin    kuytuda    kalmış    her    köşeye    ve    doku-
nulmamış    her    alana    sızmaya    çalıştığı    bir    dönemde,    uluslararası    planda    hükümetlerin,    uluslararası    kuruluşların    ve    sivil    toplum    temsilcilerin    eşit    düzeyde    katıldığı    bir    müzakere    ortamından    sözedilmeye    başlandı.    Dünya    Bankası’nın    geliştirdiği    “iyi    yönetişim”    ise,    borçlu    ülkelerin    uygulaması gereken    programın    “acı”    yüzünü    sakladı;    hesap    verme,    şeffaflık,    katılımdan    dem    vurularak,    bu ülkelerde    özenilecek    bir    demokrasi    programı    uygulanıyor    görüntüsü    yaratıldı.