Kadro

TASAM Kurumsal

On dokuz yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir “düşünce kuruluşu” olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, bugün uluslararası bir “Türkiye Markası” hâline gelmiştir. ...


TASAM
Başkan Yardımcısı
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN
 
TASAM Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Tuğgeneral (E) Fahri ERENEL
 
TASAM Direktörü
Doç. Dr. Engin SELÇUK
 
TASAM WORLD Direktörü
Arif Ali SÖĞÜT
 
Basın-Yayım Direktörü
İhsan TOY
 
Kreatif Direktör
Yusuf AYDEMİR
 
Direktör Yardımcısı
Yadigar SEVİŞ
 

TASAM Kamu Diplomasisi Enstitüsü Direktörü
Doç. Dr. Ece BABAN

TASAM Siyasal İletişim Direktörü
Can TÜRE

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü (İÜE) Direktörü
Doç. Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV

Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü Direktörü
(Merhume) Dr. Sevinç TUNALI 
Direktör Vekili Yadigar SEVİŞ

Türkiye Turizm Enstitüsü Direktörü
Nilgün KUYUMCU

Başkan Danışmanları
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA
Büyükelçi (E) Selim KARAOSMANOĞLU
Diplomat (E) Bülent KARADENİZ
Prof. Dr. Ahmet Sedat AYBAR
Prof. Dr. Fuat İNCE
Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇİOĞLU
Prof. Dr. Mert BİLGİN
Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ
Doç. Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ
Doç. Dr. Gökhan BOLAT
Dr. Ali Vasfi KURT
Dr. Savaş BİÇER
Dr. Tuba BOZ
Tümay MERCAN

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 | Akil Kişiler Kurulu
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN
Büyükelçi (E) Ömür ORHUN
Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU
Prof. Dr. İlhan TEKELİ
Büyükelçi (E) Ümit PAMİR
Prof. Dr. Nilüfer NARLI

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 | Bilim Kurulu
Proje Yöneticisi Doç. Dr. Engin SELÇUK
Proje Asistanı Oğuzhan KÖSE
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN
Prof. Dr. Hasan KÖNİ
Büyükelçi (E) Uluç ÖZÜLKER
Prof. Dr. Mithat ÇELİKPALA
Prof. Dr. Nilüfer NARLI
Doç. Dr. Hikmet KIRIK
Orhan PAK
Prof. Dr. Erişah ARICAN
Prof. Dr. İhsan IŞIK
Dr. Necmi DAYDAY
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Cengiz ULTAV
Prof. Dr. Kenan GÜRSOY
Büyükelçi (E)Pulat TACAR
Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ
Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU
Prof. Dr. Burçin YURTOĞLU
Prof. Dr. Veysel ULUSOY
Tuğgeneral (E) Reşat ÖDÜN
Dr. Reşat UZMEN
Dr. Ulvi ADALIOĞLU
Ünal AZAKLIOĞULLARI
Doç. Dr. Cemil ARIKAN
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN
Prof. Dr. Ahmet KARA
Prof. Dr. Emre BAĞÇE
Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN
Prof. Dr. Mert BİLGİN
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA
Doç. Dr. Nihat Ali ÖZCAN
Büyükelçi (E) Ümit PAMİR
Prof. Dr. Nadir DEVLET
Prof. Dr. Ayhan KAYA
Büyükelçi (E) Ömür ORHUN

Tarım Gıda ve Hayvancılık 2023 | Sektör Bilim Kurulu
Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet BOYACIOĞLU, Doruk Group Holding
Prof. Dr. Dilek HEPERKAN, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü KARATAŞ, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Haydar ÖZPINAR, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri BAYIROĞLU, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin BEKMEZ, Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla YETİŞEMİYEN, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Murat KARAOĞLU, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Şeminur TOPAL, Gedik Üniversitesi
Prof. Dr. Cennet OĞUZ, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet OKUMUŞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Gökhan ÖZERTAN, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Arif Behiç TEKİN, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Pervin Başaran AKOCAK, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Cem KARAGÖZLÜ, Ege Üniversitesi
Dr. A. Ahmet YÜCER, TAGEM
Dr. Turan YÜKSEK, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Pazar Meslek Yüksekokulu
Dr. Nusret MUTLU, GAP İdaresi Başkanlığı
Dr. Necla Öykü İYİGÜN, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr. Zeki ŞAHİNLER, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Dr. M. Zeki DURAK, Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK, Iğdır Üniversitesi
Suat YILMAZ, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Salih BULANCAK, Özel Sektör
Harun DEMİRYÜREK, İstanbul Aydın Üniversitesi
İsmet ŞEKER, Özel Sektör
Ramazan ÇAKIR, Yıldız Teknik Üniversitesi
Resul SEDAY, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bil ERGİN, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı
Rahime PETEK ATAMAN, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Ali ŞENLİKÇİ, MİR Araştırma Geliştirme
Yıldıray KAYA, Bağımsız Araştırmacı
İsmail Hakkı TEKİNER, İstanbul Aydın Üniversitesi Doktora Öğrencisi

Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023 | Sektör Bilim Kurulu
Prof. Dr. Abdülhalim ZAİM, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ahmet AYPAY, Osmangazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali KAHRİMAN, Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Çetin BOLCAL, Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Fahamet AKIN, İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Prof. Dr. Hasan Semih GÜNEŞ, Ege Meslek Yük.Okulu Müdürü, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Başkanı
Prof. Dr. Kemalettin ÇONKAR, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Koray TUNÇALP, Bahçeşehir Üniv (Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi) Meslek Eğitimi Dergisi
Prof. Dr. Mustafa ÇIKRIKÇI, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuz BORAT, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yük. Müh. M. Oktay ALNIAK, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Hakan YETKİNER, İzmir Ekonomi Üniversitesi,
Doç. Dr. K. Batu TUNAY, Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü
Doç. Dr. Mustafa AYDIN, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Doç. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Adnan BOYACI, Anadolu Üniversitesi
Dr. Cem B. ÜSTÜNDAĞ, Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölüm Başkanı
Dr. Ebru ESENDEMİR, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı
Dr. Hakan ÇELİKKOL, Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Dr. İ. Hakan KARATAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. İldem DEVELİ, Kültür Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Dr. Kemal KARAYORMUK, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultandağı Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Dr. Kenan ÖZCAN, Adıyaman Üniversitesi BÖTE Bölüm Başkanı
Dr. Begüm ERDİL ŞAHİN, İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Dr. Hanifi PARLAR, İstanbul Ticaret Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Dr. Necdet KENAR, TÜSİAD Mesleki Eğitim Çalışma Başkanı / MESS (Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası Eğitim Vakfı) Gn. Md
Dr. Necmi DAYDAY, TASAM YKÜ, UAEA (E) Müfettişi
Ali TÜRER, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Öğretim Görevlisi
Azize GÖKMEN, Bahçeşehir Üniversitesi METGEM (Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi) Başkanı, MYO Müdürü

Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayi 2023 | Sektör Bilim Kurulu
Prof. Dr. Mesut Hakkı ÇAŞİN, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası ilişkiler
Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Burak ARZOVA, Marmara Üniversitesi ve HARP Akademisi SAREN
Prof. Dr. Levent SEVGİ, Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tolga YARMAN, Harp Akademileri
Prof. Dr. Mehmet AKÇAY, (E) Tuğgeneral, Uzman
Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK, Toros Üniversitesi ve KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü
Doç. Dr. Tuğgeneral (E) Fahri ERENEL, İstinye Üniversitesi
Dr. Nejat TARAKÇI
Aytekin ZİYLAN, (E) General, Uzman
Haluk BULUCU, FNSS İş Geliştirme Direktörü
Latif Aral ALİŞ, Sarsılmaz Silah ve Havacılık İhracatçıları Birliği Başkanı
Lütfi VAROĞLU, SSM Daire Başkanı
Murat DENGİZ, Uzman
Dr. Rüstü Salim Savaş BİÇER, MSI Dergisi
Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN, TOBB Savunma Sanayii Meclis Başkanı, SASAD
Yılmaz GÜLDOĞAN, TAI Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı
Zafer PESEN, MKEK AR-GE Daire Başkanı
Ziya İPEKKAN, Sartek Genel Müdürü
Zübeyde ÇAĞLAYAN, SSM Daire Başkanı

Finans, Bankacılık ve Kalkınma 2023 | Sektör Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ahmet TAŞKIN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Erişah ARICAN, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Murat YÜLEK, THK Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı, TAIB Yatırım Bank Yön. Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Sabri Burak ARZOVA, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU, TSV 2023 Projesi Akil Kişiler Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Suat TEKER, Okan Üniversitesi İİBF Dekanı
Prof. Dr. Targan ÜNAL, Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Veysel ULUSOY, Yeditepe Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Sedat AYBAR, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Batu TUNAY, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Feyzullah YETGİN, Çalık Gayrimenkul Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
Doç. Dr. Havva ÇAHA, Fatih Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nuray TERZİ, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Nurhan TALEBİ, İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu BİL MYO Bankacılık Başkanı
Dr. Zeynep TOPALOĞLU, Süleyman Şah Üniversitesi
Doç. Dr. Arif Orçun SÖYLEMEZ, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Dr. Kemal Kaan TURAN, İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Güçlü OKAY, Marmara Üniversitesi

Enerji ve Nükleer Teknoloji 2023 | Sektör Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ahmet DURMAYAZ, İstanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet BAYÜLKEN, İstanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü (E) Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Haluk UTKU, Hacettepe Üniversitesi -Nükleer Bilimler Enstitüsü (NBE) Müdürü
Prof. Dr. Kenan ÜNLÜ, Müdür, Radyasyon Bilimi ve Mühendisliği Merkezi, Nükleer Mühendislik Bölümü,
Prof. Dr. Meral ERAL, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Merkezi
Prof. Dr. Mustafa KİBAROĞLU, OKAN Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Uluslararası ilişkiler Bölüm Bşk.
Prof. Dr. Sezgin ALSAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Üner ÇOLAK, Hacettepe Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümü
Doç. Dr. Şule ERGÜN, Hacettepe Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümü
Dr. Aybars GÜRPINAR, IAEA Nükleer Tesis Güvenliği Bölümü Md. (E) Viyana
Dr. Halil Burçin OKYAR, Radyolojik Koruma Uzmanı, NEA Radiological
Dr. Lütfiye GÜRELİ, Bölüm Başkanı (E), Nükleer Yakıt Teknoloji Bölümü, ÇNAEM, TAEK
Dr. Muzaffer KARASULU, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Dr. Nazım BAYRAKTAR, ETKB – EPDK, Bakan Danışmanı
Dr. Necmi DAYDAY, TASAM Y.K.Ü., UAEA Nükleer Güvenlik Dairesi (E)Uzmanı
Dr. Ulvi ADALIOĞLU, Nükleer Mühendislik Bölümü Başkanı (E), ÇNAEM, TAEK
Dr. Reşat UZMEN, Kurucu, Nükleer Yakıt Teknoloji Bölümü, Müdür(E), ÇNAEM, TAEK
Dr. Selma KUŞ, Genel Müdür, RISKAUDIT IRSN/GRS International
Dr. Yüksel ATAKAN, Radyasyon Güvenliği Danışmanı, Almanya
Cem Murat SOFUOĞLU, Avukat, Sofuoglu&Partners Hukuk Bürosu
Yük. Nük. Müh. Gül GÖKTEPE, Yük. Nük. Mühendis, T.C. BM Misyonu Teknik Danışman, Viyana
Yük. Nük. Müh. Ünal AZAKLIOĞULLARI, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi (E)

TSV 2023 | Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu Bilim Kurulu
Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU, Üsküdar Üniversitesi, İTBF Felsefe Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN, Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ, Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Bedri GENCER, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Bihterin DİNÇKOL, Genel Kamu Hukuku
Prof. Dr. Celal TÜRER, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal GÜZEL, Bilim Felsefesi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ergün YILDIRIM, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Sanat ve Bilim Fakültesi
Prof. Dr. Ferhat KENTEL, Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, İstanbul Medeniyet üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Halil ZAİM, Fatih Üniversitesi İşletme Bölümü, FUSEM Müdürü
Prof. Dr. Hasan ALACACIOĞLU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Hasan BACANLI, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hayati AKYOL, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Himmet KONUR, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Ertan EĞRİBEL, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim S. CANBOLAT, Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, Türkiye Cumhuriyeti'nin (E) Vatikan nezdindeki Büyükelçisi
Prof. Dr. Mehmet Niyazi ÖKTEM, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Metin BOŞNAK, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Prof. Dr. Milay GÖKTÜRK, Denizli Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet TOSUN, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Osman DOĞRU, İnsan Hakları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Recai COŞKUN, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Sedat AYBAR, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şaban KAYIHAN, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Özel Hukuk
Prof. Dr. Temel ÇALIK, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Vamık VOLKAN, Virginia Üniversitesi Zihin ve İnsan İlişkileri Merkezi, ABD
Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK, Adıyaman Üniversitesi Felsefe Bölümü
Doç. Dr. Süleyman DOĞAN, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Teyfur ERDOĞDU, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yusuf ADIGÜZEL, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
Dr. Murat AŞICI, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA, Başkan Danışmanı, TASAM, Türkiye
Prof. Dr. Ahat ANDİCAN, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Dünyasından Sorumlu Devlet Eski Bakanı
Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Faruk ŞEN, TAVAK Başkanı
Prof. Dr. Hakkı KESKİN, Almanya Türk Toplumu Onursal Başkanı, Almanya
Prof. Dr. İsenbike TOGAN, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Kadırali KONKOBAYEV, Kırgız - Türk Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kırgızistan
Prof. Dr. Vamık VOLKAN, Virginia Üniversitesi Zihin ve İnsan İlişkileri Merkezi, ABD
Dr. Veyis GÜNGÖR, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Başkanı, Hollanda
Büyükelçi Halil AKINCI, Türk Konseyi Genel Sekreter Danışmanı
Hakkı ATUN, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC Eski Başbakanı
Anar RIZAYEV, Yazarlar Birliği Üyesi, Azerbaycan
Olcas SÜLEYMENOV, UNESCO Kazakistan Daimi Temsilcisi, Yazar, Kazakistan

İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (ISTTP) ve (DİF) Genel Sekreteri
Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV

Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Grubu
Prof. Kamalain SHAT, Gazze İslam Üniversitesi, Filistin
Prof. Mohammad Manzoor ALAM, Objektif Araştırmalar Merkezi, Hindistan
Prof. Shamseldin Zeinal ABDIN, Uluslararası Afrika Üniversitesi, Sudan
Prof. Zaleha KAMARUDDIN, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Rektörü
Dr. Abdul Aziz SAGER, Gulf Araştırma Merkezi Başkanı, BAE
Dr. Abdussettar DERBİSALİ, Kazakistan Müslümanları Dinî İdaresi Başkanı
Dr. Ahmad TOTONJU, Uluslararası İslami Düşünce Enstitüsü, Suudi Arabistan
Büyükelçi Dr. Mostafa DOLATYAR, IPIS, İran
Prenses Basmah BINT SAUD, Kraliyet Ailesi, Suudi Arabistan
Büyükelçi Humayun KABIR, BEI, Bangladeş
Büyükelçi Azmy KHALIFA, Mısır, Dışişleri Bakan Yardımcısı
Senatör Müshahid Hussain SYED, IPRI, Pakistan
Elnur ASLANOV, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Analiz ve Enformasyon Destek Dairesi Başkanı

TASAM Stratejik Öngörü Dergisi Yayın Kurulu
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN
Doç. Dr. Engin SELÇUK
Dr. Necmi DAYDAY

TASAM Stratejik Öngörü Dergisi Bilim Kurulu
Prof. Dr. Sabri SAYARI, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Nilüfer NARLI, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Sergey LOUZİYANİN, Rusya Bilimler Akademisi
Prof. Dr. Büşra ERSANLI, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent ARAS, SAM Başkanı
Prof. Dr. Maria VIDYASOVA, Moskova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Mithat BAYDUR, Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent GÖKAY, İngiltere Keele Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ZELKA, Uluslararası Balkan Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan ÇATALCA, İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan BÜYÜKAKINCI, Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Zahid MEHMEDOV, Azerbaycan Bilimler Akademisi
Prof. Dr. İlhan UZGEL, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. David CHANDLER, İngiltere Westminster Üniversitesi
Prof. Dr. Marjan SENJUR, Slovenya Ljubljana Üniversitesi
Prof. Dr. Mert BİLGİN, Bahcesehir Üniversitesi
Prof. Dr. Serhan OKSAY, Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla AKKOYUNLU, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Ertan EFEGİL, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül SEVER, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mert BİLGİN, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Şule TOKTAŞ, Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim KAYA, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. İlya BİKOV, Saint Petersburg Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Emre BAĞCE, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER, Kocaeli Üniversitesi
Dr. Anita SENGUPTA, Asya Çalışmaları Enstitüsü, Hindistan
Büyükelçi (E) Ümit PAMİR
Büyükelçi (E) Ömür ORHUN
Büyükelçi (E) Aydemir ERMAN

TASAM Kamu Diplomasisi Enstitüsü Bilim Kurulu
Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Rıdvan KARLUK, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Nilüfer NARLI, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan TEKELİ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Prasnikar JANEZ, Faculty of Economics, Slovenya
Prof. Dr. İbrahim S. CANBOLAT, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Teimuraz BERIDZE, Uluslararası Karadeniz Üniversitesi, Gürcistan
Prof. Dr. Samir SALHA, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan BİÇER, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Becir MACIC, Sarajevo Üniversitesi, Bosna Hersek
Prof. Dr. Yavuz ATAR, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Jovan TEOKAREVIC, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
Prof. Dr. Ömer ANAYURT, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK, Mimar Sinan Üniversitesi
Prof. Dr. Esra HATİPOĞLU, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Cüneyt YENİGÜN, Sultan Qaboos Üniversitesi, Umman
Prof. Dr. Halil NADİRİ, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Zeynep Karahan USLU, Milletvekili / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Doç. Dr. Anatoli MOMRYK, Ulusal Bilim Akademisi, Ukrayna
Dr. Erhan DOĞAN, Marmara Üniversitesi
Koba KHABAZI, Milletvekili, Gürcistan Parlamentosu
İhsan TOY, TASAM

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Bilim Kurulu
Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN, TASAM Başkan Yardımcısı
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA, TASAM Ankara Temsilcisi
Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bülent ARAS, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun ALVER, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Murat ÖZGEN, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Hıfzı TOPUZ, İletişim Araştırmaları Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ahmet KALENDER, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Emre BAĞÇE, Kocaeli Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ferruh UZTUĞ, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ece İNAN, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Emine YAVAŞGEL, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Fatoş KARAHASAN, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Engin SELÇUK, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zuhal ÖZEL, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Bahadır KALEAĞASI, Brüksel Üniversitesi Avrupa Etütleri Enstitüsü Üyesi
Can TÜRE, MA

Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü | Danışma Kurulu
Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan GÖLBAŞI, İstanbul Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan ÖZEL, Boğaziçi Üniversitesi
Ar. Gör. Gökhan SAVUL, Başkent Üniversitesi

Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü | Akil Kişiler Kurulu
Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan GÖLBAŞI, İstanbul Aydın Üniversitesi

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü
Dr. Savaş BİÇER | MSGE Eş-Direktörü
Deniz GÜLER | Proje Yöneticisi - Uzman Yardımcısı
Ahmet YILDIZ | Proje Yöneticisi - Uzman Yardımcısı
İzgi SAVAŞ | Proje Yöneticisi - Uzman Yardımcısı
Tolga SAKMAN | Uzman
Ayşenur YILMAZ | Uzman Yardımcısı
Ufuk ÇİÇEK | Uzman Yardımcısı

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü | Yüksek İstişare Kurulu
Vahit ERDEM, SSM Kurucu Müsteşarı
Murad BAYAR, SSM (E) Müsteşarı
Hasan CANPOLAT, Vali
Aydın Nezih DOĞAN, Vali
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA, TASAM Başkan Danışmanı, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi
Büyükelçi Tahsin BURCUOĞLU, KEİ Genel Sekreter Birinci Yardımcısı, MGK (E) Genel Sekreteri
Prof. Dr. Çağrı ERHAN, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü
Doç. Dr. Fahri ERENEL, Tuğgeneral (E), İstinye Üniversitesi, MSB Cari Mal ve Hiz. Ted. Dairesi (E) Başkanı
Doç. Dr. Mehmet AKÇAY, Tuğgeneral (E), MSB Teknik Hizmetler Dairesi (E) Başkanı
Kadir Nail KURT, SASAD Yönetim Kurulu Başkanı, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. CEO’su
Ahmet Mithat ERTUĞ, OSSA Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan AYDIN, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Güvenlik Konferansı | Bilim Kurulu
Michael BARNETT, George Washington University, ABD
Ramesh THAKUR, The Australian National University, Australia
Andrew COOPER, University of Waterloo, Canada
Paul KUBICEK, Oakland University, USA
Jean MARCOU, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, France
Musa KASIMLI, Azerbaycan Bilimler Akademisi, Azerbaycan
Ayla GÖL, Aberystweth University, Wales, İngiltere
Ziya ÖNİŞ, Koç Üniversitesi
Fuat KEYMAN, Sabancı Üniversitesi
Nuri YURDUSEV, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çağrı ERHAN, Kemerburgaz Üniversitesi
Meliha Benli ALTUNIŞIK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Tarık OĞUZLU, Uluslararası Antalya Üniversitesi
Ramazan GÖZEN, Marmara Üniversitesi
Ayşegül SEVER, Marmara Üniversitesi
Berdal ARAL, İstanbul Şehir Üniversitesi
Özden Zeynep OKTAV, Yıldız Teknik Üniversitesi
Alaeddin YALÇINKAYA, Marmara Üniversitesi
Esra HATİPOĞLU, Marmara Üniversitesi
André BANK, GIGA Institute, Hamburg
Tayyar ARI, Uludağ Üniversitesi
Recep BOZLAĞAN, Marmara Üniversitesi
Nail YILMAZ, Marmara Üniversitesi
Büyükelçi (E) Ümit PAMİR, NATO Akil Kişiler Kurulu Üyesi ve Türkiye NATO E. Daimi Temsilci
Büyükelçi (E) Ömür ORHUN, AGİT Türkiye E. Daimi Temsilci
Dr. Rüstü Salim Savaş BİÇER, TASAM Başkan Danışmanı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Mert BİLGİN, TASAM Başkan Danışmanı, Bahçeşehir Üniversitesi
Nurşin Ateş GÜNEY, Yıldız Teknik Üniversitesi

Ankara Ofisi
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA
Can TÜRE, MA

Avrupa Birliği Çalışma Grubu
Proje Yöneticisi Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
Avrupa Birliği Uzmanı Oğuzhan KÖSE
Avrupa Birliği Uzmanı Umut ELMAS
Avrupa Birliği Uzmanı Emre YILDIRIM
Balkanlar Uzmanı Dr. Caner SANCAKTAR
Balkanlar Uzmanı Dilek KÜTÜK

Küresel ve Bölgesel Güç Merkezleri
ABD ve Orta Asya Uzmanı Cenap ÇAKMAK
ABD Uzman Yardımcısı Emre TARIM
LAK Koordinatörü Pınar ELBASAN

Kafkaslar - Orta Asya - Orta Doğu Çalışma Grubu
Orta Doğu Uzmanı Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV
Orta Doğu Uzmanı Yasin ATLIOĞLU (Lübnan - Ürdün)
Orta Doğu Uzmanı Tuğçe ERSOY ÖZTÜRK ( İsrail - Filistin )
Orta Doğu Uzmanı Hazar VURAL ( İran )
Kafkaslar Uzmanı Ramil MEMMEDOV
Orta Doğu Uzman Yardımcısı Gökhan YİVCİGER (İsrail - Filistin)
Orta Doğu Uzman Yardımcısı Berna GÜRKAŞ
Orta Doğu Uzman Yardımcısı Ahmet Sami GEZGİN
Orta Doğu Uzman Yardımcısı Reyyan DOĞAN
Orta Doğu Uzmanı Ahmet İŞCAN

Afrika Çalışma Grubu
Uzman Yardımcısı Volkan AKBULUTLAR
Afrika Uzmanı Hasan ÖZTÜRK
Afrika Uzman Yardımcısı Çağrı KOÇAK
Afrika Uzmanı Yardımcısı Warda NGWILIZI
Afrika Uzmanı Yardımcısı Rukiye MEFİRE

Enerji Çalışma Grubu
Proje Yöneticisi Dr. Necmi DAYDAY
Enerji Uzmanı Arzu YORKAN

Ekonomi Çalışma Grubu
Uluslararası Ekonomi Uzmanı İlhan GÜLLÜ
Ekonometri Uzman Yardımcısı Pelin Elif AVŞAR

Çevre Çalışma Grubu
Proje Yöneticisi Prof. Dr. Atilla AKKOYUNLU
Araştırmacı Dr. Hürrem BAYHAN
Araştırmacı Doç. Dr. Yaşar AVŞAR
Uzman Kamil VARINCA
Uzman Yardımcısı Ercan ÇİTİL

Basın ve Halkla İlişkiler Çalışma Grubu
Proje Yöneticisi İhsan TOY
Uzman Aydın DEMİR
Fatma Kevser KAPLAN
Ece NURHAN

Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Çalışma Grubu
Proje Yöneticisi Diler ULUKAYA
Uzman Ali BAŞAR
Ayşe Merve KAMACI
Beste AYDEMİR

B.T. Yöneticisi
Mehmet GEDİK

İçerik Editörleri
Abdullah KALAYCI
Yaren SEVİŞ

 

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2646 ) Etkinlik ( 217 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 97 1037
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1348 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 283
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2000 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 2000

Gerçekleşen her göç hareketi nedenleri ve sonuçlarıyla sadece göç eden toplumu değil, göç edilen toplumu da etkilemektedir. Suriye İç Savaşı sonucunda Türkiye’ye sığınan ve “Geçici Koruma Altına” alınan Suriyelilerin sayısı resmi rakamlara göre bugün 3,5 milyondur. ;

ABD ise geniş yüzölçümü, 330 milyonu yakın nüfusu, sanayileşme ve teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, doğal kaynakları, demografik yapısı, Birleşmiş Milletlerdeki veto gücü, IMF ve NATO içerisindeki yeri, uluslararası alandaki saygın konumu ile tüm dünyanın dikkatini her ...;

16. asrın ortalarında doğu istikametinde genişleyerek kadim Türk coğrafyasını işgal etmeye başlayan Rus Çarlığı 17. asırda Kuzey ve Doğu Asya’da yayılmaya devam etmiştir. ;

Küreselleşmenin ve gelişmiş iletişim teknolojilerinin dünyanın çehresini değiştirmesiyle uluslararası ilişkilerin devletlerarası ilişkiler ile tanımlı olduğu dönem sona ermiştir. ;

Askeri teknolojiye ağırlık veren Rusya, derin uzay aktiviteleri tam gaz devam ederken Amerika ve Çin’in gerisinde kaldı. Eski uzay gücü Sovyetler Birliği’nin mirasına Rusya sahip çıkamadı. ;

Savunma ve güvenlik alanında değişen parametrelerinin sağlıklı yönetilmesi için ilgili çalışmaların muasır ve üstü boyutlara taşınmasına, kamu bilinci oluşturulmasına ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında güvenlik temalı ağlar kurulmasına stratejik katkı sunan Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü int...;

“Değişen devlet doğası” temelinde ulusal ve uluslararası güvenlik konuları ile küresel yönetişim mekanizma ve kurumlarını her yıl ayrı bir gündemle tartışmak üzere İstanbul merkezli oluşturulan İstanbul Güvenlik Konferansı’nın resmî internet sitesi ve adresi yenilendi.;

Dr. Serkan Cantürk’ün “Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye” isimli kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.