NATO Ortadoğu’da Ne Yapabilir?

NATO kritik bir eşikte. Sovyetlerin dünya siyasetinden çekilmesi ile rolü ve misyonu sorgulanmaya başlanan NATO kimlik krizini atlatmaya çalışıyor. NATO’nun rolü, misyonu ve hedef coğrafyası eski dönemin ufuklarını zorlayacak tarzda dönüştürülüyor ve genişletiliyor. Yeniden yapılanma sanıldığı kadar kolay gerçekleşmiyor.

28-29 Haziran NATO İstanbul Zirvesi

ABD’de yapılan G8 zirvesinde, “İlerleme ve Ortak Bir Gelecek için Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleriyle İşbirliği” projesinde bu bölgelerle ilgili siyasal, sosyal ve ekonomik beklentilerin ve hedeflerin dile getirilmesinden sonra gözler, 28-29 Haziran’da İstanbul’da yapılacak NATO zirvesine çevrildi. Zirvede NATO’nun bu proje kapsamında oynayacağı rol kesinlik kazanacak.

The OIC And Turkey

Muslim world is at a critical turning point. The problems emerging within the Muslim countries are now transnational characters and most of them have a global reach. The Muslim populations’ geography is under strict scrutiny and even there are plans to transform the Muslim nations with the plans that will allegedly last more than 50 years.

İş Adamları Rusya’ya

Türkiye’nin dış politika ve dış ekonomik ilişkilerinde benimsediği yeni prensipler uygulanmaya başlandı. Komşu ülkeler ile sıfır problem, ekonomik ilişkileri canlandırma, çok taraflı, dinamik diplomasi yaklaşımları bir çok imkanlar sunmakta. Komşu ülkeler arasında bu yeni bakış açısından en fazla imkanı Rusya Federasyonu sunmakta.

Dünyanın Yeni Trendleri...

John Naisbitt, yaptığı isabetli öngörüleriyle tanınan uluslararası bir isim... “Dünya nereye doğru gidiyor?” sorusuna cevap arayan Naisbitt, 1982 yılında yazdığı “Megatrends” isimli kitabıyla geniş yankı uyandırmıştı. 15 ayrı üniversiteden fahri doktora ünvanına sahip olan, IBM ve Kodak’ta üst düzey görevler üstlenen Naisbitt, Kennedy döneminde de Başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

Arap Dünyası Nerede?

Mart ayında toplanması beklenen Arap ligi geçtiğimiz Cumartesi günü Tunus zirvesinde bir araya geldi. Toplantıya Suudi Arabistan ve Bahreyn Krallığı gibi önemli Arap ülkeleri katılmadı. Libya lideri Kaddafi toplantının açılış konuşması sırasında Arap Liginin önemli Arap sorunlarına yaklaşımını protesto amacıyla zirveyi terk etti.

Adil Bir Küreselleşme Mümkün Mü?

Küreselleşme uluslararası kuruluşların üzerinde ençok tartıştığı, rapor yazdığı ve analiz yaptığı konuların başında geliyor. En son Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) de geçtiğimiz günlerde küreselleşmenin sosyal boyutunu ele alan önemli bir rapor yayınladı.

Genişleyen Ortadoğu Ve İsrail

İsrail’in genişleyen Ortadoğu’ya ilgisi hemen soğuk savaşın bitimi ile başladı. Orta Asya ve Kafkasya’da yeni cumhuriyetlerin ortaya çıkışı Ortadoğu siyaseti, ekonomisi ve güvenliği üzerinde yeniden düşünmeyi bir zorunluluk haline getirdi. İsrail için soğuk savaş yıllarında sıkışıp kaldığı dar coğrafyadan kurtulmak, geniş bir ekonomik hinterlanda sahip olmak ve Arap olmayan müslüman ülkelerle ilişkilerini geliştirmek gibi imkanlar ortaya çıktı.

ABD-Suriye İlişkileri

Suriye’yi bir dizi taleple beraber gözetim altında tutan bir karar (Syria Accountability Act) Aralık 2002’de Amerikan Başkanı George W.Bush tarafından imzalanmış ve Kongre tarafından da kabul edilmiştir.
Prof. Dr. Joseph Stiglitz geçtiğimiz günlerde İstanbul’da önemli bir konferans verdi. “Küreselleşme: Beklentiler ve Hayal kırıklıkları” başlığını taşıyan konferansa ilgi çok büyüktü ve dinleyicilerin çoğunluğunu da “karar vericiler” oluşturuyordu.
Sürekli nitelikte bir uluslararası ceza mahkemesi kurulması fikri çok eskilere dayansa da bu fikir ancak 2000’li yıllarda gerçekleşebildi. Bu gecikme için birçok şey söylenebilir. Fakat görünen en temel neden, böyle bir mahkemenin fonksiyonel olması ve başarı göstermesi için küresel bir temele ve desteğe sahip olması gerektiği, ve bu desteğin uzunca bir süre sağlanamaması idi.

Kırgızistan Devrimi

Kırgızistan’daki olaylar herşeyden önce beklenmedik bir gelişme değildi. Muhalefetin eylemlere başvuracağı, bazı Batı ülkelerinin muhalefeti destekleyerek bir rejim değişikliğine gitmek istedikleri, devrik devlet başkanı Askar Akayev tarafından defaetle ifade edilmişti.

Kerry Neden Kaybetti?

Kerry ve Demokratların son seçimlerdeki ciddi düşüşlerinin altında ne sebepler yatıyor? Bush’un son seçimleri büyük bir farkla kazanmasının ardında biraz da Demokratların hataları ve dezavantajları yatıyor.
İşte, Şangay İşbirliği Örgütü de hızlı bir şekilde kurumsallaşan, petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları, önemli geçiş güzergâhları ve kavşak noktaları, büyük bir pazar ve üretim yeri olma gibi özelliklere sahip bir coğrafya üzerinde kurulu olan tarihî derinliğe ve birikime sahip ülkelerin üyesi bulunduğu, yeni doğmuş ama hızlı bir şekilde büyüyüp ergenlik dönemine girmiş bir uluslararası entegrasyondur.
Gelişmekte olan yeni süreç içerisinde bölgenin değişik ülkelerinde yaşayan ve Türkiye ile kültürel, dilsel, dinsel ve benzeri bağları bulunan toplumlarla bir işbirliği platformunun oluşturulması gelecekte karşılıklı çıkarların korunması açısından önem taşımaktadır. Bu maksatla, böyle bir platforma zemin hazırlayacak ve bölge ülkelerinden gelecek katılımcılarla birlikte gerçekleştirilecek “Kısa Süreli Eğitim ve Etkileşim Projesi” hazırlanmıştır.

’’Öteki’’ Nijer

Nijer; Batı Afrika’da, Cezayir’in kuzeydoğusunda yer almaktadır ve Benin, Burkina Faso, Çad, Libya, Mali ve Nijerya ile komşudur. Batı Afrika’da en geniş topraklara sahip olmasına rağmen en az nüfusa sahip olan ülke konumundadır. Nijer, 3 Ağustos 1958’de Fransa’dan bağımsızlığını kazanmış ve Cumhuriyet ile idare edilen bir ülkedir ancak, Fransa’nın siyasi ve ekonomik baskısı altında bulunmaktadır.

Avrupa Birliği’nin Filistin Sorununa Yaklaşımı

Bugün üzerinde durmaksızın hâkimiyet mücadelesi verilen bu topraklar, bin yıllar önce de aynı mekânda beraber yaşayan iki halk tarafından bir türlü paylaşılamamıştır. Geçmişe uzandığımızda, karanlık çağlardan itibaren Yahudilerin bu alanda yaşadıklarını, medeniyetler kurmuş olduklarını görürüz. Filistin bölgesinde bu dönemlerden günümüze kadar kalmış olan insan fosilleri incelendiğinde, içlerinde Yahudilere de ait olan kalıntılar bulunmuştur.

Mahmud Ahmedinejad ve İran Dış Politikası

Nitekim ABD’nin Irak’a askeri müdahalesi sonrasında bölgede ortaya çıkan belirsiz ortam ve İran’ın nükleer programı ile gerginleşen ABD-İran ilişkilerinin gündemde olduğu döneme rastlayan İran 9. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri İran halkının önceliklerini ve tam olarak ne istediklerini yansıtması açısından büyük bir önem arz etmiştir.

İnsan Hakları Ve Teknoloji

İnsan haklarının geçmişini aslında ilk insandan başlatmak mümkündür. Çünkü, insan hakları, insanla birlikte varolmuştur. Yaşam hakkı, beslenme hakkı, yerleşme hakkı, ifade ve ibadet özgürlüğü, ilk sahip olunan haklardan bazılarıdır. Daha sonra insanlar topluluk halinde yaşamaya, şehirler kurmaya başladığında yeni haklar ortaya çıkmıştır.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2553 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 991
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1907 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1907

Son Eklenenler