Kazakistan Başbakanı Danial Ahmetov’un bu sabah (08.01.2007) sunduğu istifa dilekçesi Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edildi. Ancak Kazakistan Başbakanının istifasının nedeni kesin belli olmamakla birlikte, geçen sene yaz aylarında patlak veren AİDS skandalı olarak gösterilmektedir. Bilindiği üzere Güney Kazakistan’da 60’tan fazla çocuk kan yoluyla AİDS hastalığına yakalanmış ve ülke çapında sağlık skandalı yaşanmıştı.

Türkiye Gazetesi / 27.12.2006

Santrali özele yaptıracağız NUH ALBAYRAK Tek alternatif NÜKLEERDE üç ihale yapıldığını dördüncüsünün olmayacağını belirten Enerji Bakanlığı Müsteşarı Sami Demirbilek, “Önümüzde nükleer enerjiden başka alternatif yok” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi / 26.12.2006 / Nükleeer Haberi

30 yıl önce başladılar, dünyaya örnek oldular NUH ALBAYRAK - SEUL Nükleer teknolojiyi her alanda kullanan Kore, artık dünyanın 10. büyük ekonomisi Elektriğin yüzde 40’ı nükleerden NÜKLEER çalışmalar açısından 1970’lerde Türkiye ile aynı durumda bulunan Güney Kore, bundan 30 yıl önce “Nükleer enerji milli politikamız” diyerek tarihî bir karar aldı.

Anayasal Hareketlerin 130. Yılı Paneli

Marmara Üriversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Anayasal Hareketlerin 130. Yılı Münasebeti ile 26 Aralık 2006 Salı günü bir panel düzenlendi. M.Ü.İbrahim Üzümcü Konferans Salonu / Göztepe Kampüsü’nde, saat 14;30’da düzenlenen panel öncesi, AEF Müzik Eğitimi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uslu’nun düzenlediği bir mini konser verildi.
Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov’un ani ölümü başta Türk Dünyası olmak üzere, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Niyazov’un ciddi bir kalp hastalığı geçirdiğine ve bu hastalıktan dolayı yıl sonuna kadar ölebileceğine dair bir iddia, www.utro.ru isimli bir Rus internet sitesinde, Gazeteci Aline Vostrikova tarafından “Gazete” adlı bir Rus gazetesinden alıntı yapılarak “Saparmurat Niyazov Yıl Sonuna Kadar Ölebilir” başlığıyla 04 Ekim 2006 tarihinde dile getirilmişti.

TASAM Güney Kore Nükleer Teknoloji İnceleme Gezisi

Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), enerji kullanımı konusunda dünya’daki son durumu ve çağdaş enerji politikalarındaki eğilimleri, literatürde yer alan çalışmalar ışığında gözden geçirmek; ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında önemli bir yeri olan enerji arzı ve güvenliğini çevre etki değerlendirmesi dahil bütün boyutlarıyla ele almak;

Bir Balkan Konferansının Ardından

14 Aralık 2006 tarihinde Işık Üniversitesi nezdinde Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı ve Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle “ Balkanlardaki En Son Gelişmeler “ konulu konferans Işık Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşmiştir.
Soğuk Savaş sonrası askeri ve siyasal ittifakların dağılması yanında, bu gün, dünyamızı en derin ve en geniş kapsamlı etkilemeye devam eden olgu, BM’lere kayıtlı 160’dan fazla ülkenin ideolojilerini kaybetmesi olmuştur.Böylece, Komünist-Emperyalist-Üçüncü Dünya olarak şekillenen siyasal bölünme ve ideolojik kamplaşma ortadan kalkmıştır.
Washington’daki John Hopkins Üniversitesine bağlı Orta Asya ve Kafkasları Araştırma Enstitüsü’nden Profesör S.Frederik Starr ‘Büyük Orta Asya ve Afganistan İçin İşbirliği’ (1) başlıklı makalede ABD’nin Orta ve Güney Asya’da izlemesi gereken uzun vadeli politikalarını ele almıştır. Makale daha sonra ‘Foreign Affairs’ dergisinde yayınlanmıştır.

Ortadoğu’da Diriliş: Arap Milliyetçiliği

Her millette olduğu gibi Araplarda da kendilerine bir Arap kimliği arayıp bulmak arzu ve inancı bölge tarihi kadar eskidir. Milattan sonra VII yüzyıla kadar Arabistan yarımadasında dağınık, birbirlerine rakip, ama dilleri ve gelenekleri birbirlerine benzeyen topluluklar oluşturan Araplar, bölgesel yönetimler altında yaşadılar.
Şanghay İşbirliği Teşkilatı ( Shanghai Cooperation Organization – SCO ) Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti , Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan oluşan altı üyeli Bölgesel İşbirliği Teşkilatı’dır. Teşkilat ilk başta beş üye ile ortaya çıkmış daha sonra Özbekistan’ın katılımı ile Şanghay Altılısı adını almıştır.
1957 yılında altı Batı Avrupa ülkesi tarafından kurulmuş olan Avrupa Ekonomik Topluluğu, tarihsel gelişim süreci içinde, ortak pazardan parasal birliğe giden yolda başarıyla ilerlemiştir. Günümüzde yirmi beş üyeli Avrupa Birliği, ekonomik bütünleşmenin yanısıra, bir ortak güvenlik ve savunma politikası geliştirerek, siyasal bütünleşmeye giden yolda da mesafe kaydetmeye çalışmaktadır.

ABD’nin Korku ve Endişe Stratejisi: Yeni Ortadoğu

ABD Dışişleri Bakanı Rice’ın Yeni Ortadoğu söylemi ve Ralph Peters adlı Amerikalı albayın yeni Ortadoğu haritası bölgemizle ilgili sıcak tartışmalar yarattı. Biri resmi biri gayrı resmi bu iki olgunun İsrail’in Lübnan’a saldırması ile eş zamanlı olması, ABD’nin bölgemizle ilgili plan ve stratejilerinde önemli değişiklikler olduğunu göstermektedir.

Fukuyama’nın Yeni Tezi: “Devlet Inşası…”

Küreselleşme süreci Ulus Devleti nasıl etkiledi? Küreselleşme süreciyle birlikte ulus devletin yapısında ve işleyişinde meydana gelen önemli değişiklikler şöyle özetlenebilir: - Küreselleşme sürecinde devletler arasındaki etkileşimin şekli değişti. Hükümetler arasındaki ilişki modeli, toplumlara ve uluslararası örgütlere kaydı.

Rusya Federasyonu-İran Askeri-Teknik İlişkileri

Rusya dünyanın en önemli silah üreticisi ve pazarlayıcısı ülkelerinden birisidir. Rusya, her yıl 70’e yakın ülke ile yaptığı silah ticaretinden milyarlarca dolar kazanmaktadır. Bu ülkeler arasında Doğu Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya’dan birçok ülke bulunmaktadır. 2001 yılı sonunda düzenlenen bir toplantıda silah ve askeri malzeme satışı konusuna gelindiğinde,
Ortadoğu’da meydana gelen gelişmeler, tarihin hemen hemen her döneminde bütün dünyayı etkilemiş, bütün dünyanın ilgisini çekmiştir. Şüphesiz bu da semâvi dinlerinin Ortadoğu kaynaklı olmasının etkisi büyüktür. Bu anlamıyla, küresel ölçekli hakimiyet mücadelelerinin bir çoğunda Ortadoğu coğrafyasının özel bir yere, ciddi bir öneme sahip olduğu söyleyebiliriz.

Küreselleşmenin Boyutları Ve Etkileri

Küreselleşme ülkeler arasındaki ekonomik,siyasi,sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve gelişmesi,ideolojik ayrımlara dayalı kutuplaşmanın çökmesi,farklı toplumsal kültürlerin,inanç ve beklentilerin daha iyi tanınması,ülkeler arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması gibi farklı görünen ancak birbirleriyle bağlantılı olgular içerdiği,

Karadenizde Güç Mücadelesi

İçinde bulunduğumuz yüzyılda uluslararası sistemin, hem aktörler bazında hem de uluslararası çıkarlar bazında değiştiğini ve dış politikaların da bu değişime göre şekillendiğini açıkça görmekteyiz. SSCB’nin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan tek kutuplu sistem bu değişimlerin çıkış noktasını teşkil etmiş, yeni düzende ABD tek güç olmuş ve dış politikasını yayılma ve genişleme üzerine inşa etmiştir.

Batı Trakya Türkleri

GİRİŞ Balkanlar, milliyetçi duyguların en ağır bastığı topraklardan biridir. Ve bir yaşam alanı olarak Balkanlar, toplumları ve devletlerin bugün ve gelecekte barış içinde yaşayabilmelerinin önündeki en büyük sorunun da milliyetçi tarihler olduğunu çarpıcı biçimde kanıtlayan bölgelerden biri.

Ululslararası Politikada Artan Rus Atakları

II Dünya Savaşının bitmesiyle Sovyetler Birliği dünya devletleri arasında yerini sağlamlaştırmayı bilmişti. Stalin’in acımasız savunma ve saldırı yöntemleri sayesinde en fazla insani kaybını Sovyetler Avrupa’daki savaşın en ağır yükünü çekmişti. Sadece savaşı kazanmamış neredeyse Avrupa’nın yarısında kendi yörüngesinde hareket eden devletlerde yönetimi de ele geçirmişti.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2526 ) Etkinlik ( 171 )
Alanlar
Afrika 64 602
Asya 75 976
Avrupa 13 607
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 277
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1317 ) Etkinlik ( 43 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 17 578
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 172
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1880 ) Etkinlik ( 76 )
Alanlar
Türkiye 76 1880

Son Eklenenler