Tekirdağ Valiliği’nin girişimi, Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Medeniyet Araştırmaları Derneği (MEAD) ve Çorlu İşadamları Derneğinin katkılarıyla organize edilen Tekirdağ Valiliği Stratejik Vizyon Geliştirme Konferansları’nın birincisi 30 Kasım Perşembe günü Tekirdağ Belediyesi Kongre Salonunda düzenlendi.
Küreselleşme sürecinde dünyadaki ve yakın coğrafyamızdaki (Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslar) iktisadi, siyasi ve sosyo-kütürel gelişmeler ve değişimler baş döndürücü bir hızla yaşanmaktadır. Küresel ve bölgesel düzeylerde gerçekleşen bu hızlı gelişmeler ve değişimler ülkemizi yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir.

TASAM, kuruluşundan bu yana tarafsız ve bilimsel bir tutum benimseyerek Türkiye’nin tarihi ve kültürel derinliğinden gelen değerlerin çağın ötesine taşınmasına katkıda bulunmayı görev bilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, geleceğe yönelik stratejik vizyon üreten sayısız çalışmalar yapmış; bu çalışmaları kongreler, sempozyumlar, konferanslar, seminerler, beyin firtınaları, kitaplar, dergiler ve raporlarla somutlaştırmıştır.

TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri 2006 Açıklandı. Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından, Türkiye’nin modern dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için önemli çalışmalarda bulunan devlet adamlarının, bürokratların, işadamlarının, bilim adamlarının ve medya mensuplarının teşvik edilmesi ve onurlandırılması amacıyla verilen

“Nükleerden korkan uçağa da binmesin” Nükleer santrallerin kurallarına uygun olarak işletilmesi halinde çevreye hiçbir zararı olmadığını belirten ÇNAEM Müdürü Şevket Can, “İnsanlar ‘ya kaza olursa’ diye korkuyorlar. Nükleer bir santralde kaza olma riski, bir uçağın düşme riskinden daha azdır. O zaman uçağa da binmemelisiniz” dedi.
Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), enerji kullanımı konusunda Dünya’daki son durumu ve çağdaş enerji politikalarındaki eğilimleri, literatürde yer alan çalışmalar kapsamında gözden geçirmek; ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında önemli bir yeri olan enerjinin sunumu ve güvenliğini çevre etki değerlendirmesi dahil bütün boyutlarıyla ele almak;
Kazakistan Başbakanı Danial Ahmetov’un bu sabah (08.01.2007) sunduğu istifa dilekçesi Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edildi. Ancak Kazakistan Başbakanının istifasının nedeni kesin belli olmamakla birlikte, geçen sene yaz aylarında patlak veren AİDS skandalı olarak gösterilmektedir. Bilindiği üzere Güney Kazakistan’da 60’tan fazla çocuk kan yoluyla AİDS hastalığına yakalanmış ve ülke çapında sağlık skandalı yaşanmıştı.

Santrali özele yaptıracağız NUH ALBAYRAK Tek alternatif NÜKLEERDE üç ihale yapıldığını dördüncüsünün olmayacağını belirten Enerji Bakanlığı Müsteşarı Sami Demirbilek, “Önümüzde nükleer enerjiden başka alternatif yok” diye konuştu.

30 yıl önce başladılar, dünyaya örnek oldular NUH ALBAYRAK - SEUL Nükleer teknolojiyi her alanda kullanan Kore, artık dünyanın 10. büyük ekonomisi Elektriğin yüzde 40’ı nükleerden NÜKLEER çalışmalar açısından 1970’lerde Türkiye ile aynı durumda bulunan Güney Kore, bundan 30 yıl önce “Nükleer enerji milli politikamız” diyerek tarihî bir karar aldı.

Marmara Üriversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Anayasal Hareketlerin 130. Yılı Münasebeti ile 26 Aralık 2006 Salı günü bir panel düzenlendi. M.Ü.İbrahim Üzümcü Konferans Salonu / Göztepe Kampüsü’nde, saat 14;30’da düzenlenen panel öncesi, AEF Müzik Eğitimi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uslu’nun düzenlediği bir mini konser verildi.
Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov’un ani ölümü başta Türk Dünyası olmak üzere, tüm dünyada şok etkisi yarattı. Niyazov’un ciddi bir kalp hastalığı geçirdiğine ve bu hastalıktan dolayı yıl sonuna kadar ölebileceğine dair bir iddia, www.utro.ru isimli bir Rus internet sitesinde, Gazeteci Aline Vostrikova tarafından “Gazete” adlı bir Rus gazetesinden alıntı yapılarak “Saparmurat Niyazov Yıl Sonuna Kadar Ölebilir” başlığıyla 04 Ekim 2006 tarihinde dile getirilmişti.

Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), enerji kullanımı konusunda dünya’daki son durumu ve çağdaş enerji politikalarındaki eğilimleri, literatürde yer alan çalışmalar ışığında gözden geçirmek; ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında önemli bir yeri olan enerji arzı ve güvenliğini çevre etki değerlendirmesi dahil bütün boyutlarıyla ele almak;

14 Aralık 2006 tarihinde Işık Üniversitesi nezdinde Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı ve Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle “ Balkanlardaki En Son Gelişmeler “ konulu konferans Işık Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşmiştir.
Soğuk Savaş sonrası askeri ve siyasal ittifakların dağılması yanında, bu gün, dünyamızı en derin ve en geniş kapsamlı etkilemeye devam eden olgu, BM’lere kayıtlı 160’dan fazla ülkenin ideolojilerini kaybetmesi olmuştur.Böylece, Komünist-Emperyalist-Üçüncü Dünya olarak şekillenen siyasal bölünme ve ideolojik kamplaşma ortadan kalkmıştır.
Washington’daki John Hopkins Üniversitesine bağlı Orta Asya ve Kafkasları Araştırma Enstitüsü’nden Profesör S.Frederik Starr ‘Büyük Orta Asya ve Afganistan İçin İşbirliği’ (1) başlıklı makalede ABD’nin Orta ve Güney Asya’da izlemesi gereken uzun vadeli politikalarını ele almıştır. Makale daha sonra ‘Foreign Affairs’ dergisinde yayınlanmıştır.

Her millette olduğu gibi Araplarda da kendilerine bir Arap kimliği arayıp bulmak arzu ve inancı bölge tarihi kadar eskidir. Milattan sonra VII yüzyıla kadar Arabistan yarımadasında dağınık, birbirlerine rakip, ama dilleri ve gelenekleri birbirlerine benzeyen topluluklar oluşturan Araplar, bölgesel yönetimler altında yaşadılar.
Ermenilerin 1915’te Osmanlı Devleti tarafından soykırıma uğradığı iddialarıyla yurt dışında yaşayan Ermenileri ortak probagandayla bir çatı altında toplayan Ermeni Diasporası Türkiyenin dış politikasını ve diğer ülkelerle ilişkilerini etkileyebilecek bir konuma yükselmiştir.
Şanghay İşbirliği Teşkilatı ( Shanghai Cooperation Organization – SCO ) Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti , Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan oluşan altı üyeli Bölgesel İşbirliği Teşkilatı’dır. Teşkilat ilk başta beş üye ile ortaya çıkmış daha sonra Özbekistan’ın katılımı ile Şanghay Altılısı adını almıştır.
1957 yılında altı Batı Avrupa ülkesi tarafından kurulmuş olan Avrupa Ekonomik Topluluğu, tarihsel gelişim süreci içinde, ortak pazardan parasal birliğe giden yolda başarıyla ilerlemiştir. Günümüzde yirmi beş üyeli Avrupa Birliği, ekonomik bütünleşmenin yanısıra, bir ortak güvenlik ve savunma politikası geliştirerek, siyasal bütünleşmeye giden yolda da mesafe kaydetmeye çalışmaktadır.

ABD Dışişleri Bakanı Rice’ın Yeni Ortadoğu söylemi ve Ralph Peters adlı Amerikalı albayın yeni Ortadoğu haritası bölgemizle ilgili sıcak tartışmalar yarattı. Biri resmi biri gayrı resmi bu iki olgunun İsrail’in Lübnan’a saldırması ile eş zamanlı olması, ABD’nin bölgemizle ilgili plan ve stratejilerinde önemli değişiklikler olduğunu göstermektedir.

Küreselleşme süreci Ulus Devleti nasıl etkiledi? Küreselleşme süreciyle birlikte ulus devletin yapısında ve işleyişinde meydana gelen önemli değişiklikler şöyle özetlenebilir: - Küreselleşme sürecinde devletler arasındaki etkileşimin şekli değişti. Hükümetler arasındaki ilişki modeli, toplumlara ve uluslararası örgütlere kaydı.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4774 ) Etkinlik ( 165 )
Alanlar
Afrika 64 1108
Asya 69 1699
Avrupa 13 1333
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 499
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2766 ) Etkinlik ( 43 )
Alanlar
Balkanlar 22 566
Orta Doğu 17 1127
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 424
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3097 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 2000
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3301 ) Etkinlik ( 70 )
Alanlar
Türkiye 70 3301

Son Eklenenler