Makro "1. Taslak Belge"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında, Atatürk'ün belirttiği "Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak hedefleri bugünden belli bir vizyon oluşturulmasını,

Makro "2. Taslak Belge"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı 2023'te, Atatürk'ün belirttiği “muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak”, hedefleri bugünden belli bir vizyon oluşturulmasını, bu hedeflere ulaştıracak stratejilerin belirlenerek ilgili politikaların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

Kültür

• 2023'te 8 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusu içinde 92 milyona ulaşacağı tahmin edilen Türkiye'nin nüfus potansiyelinin niteliği ve verimliliğini artıracak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak

Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikalar

• Dünyada hızla gelişen teknolojinin 2023 yılında ulaşacağı nokta göz önüne alınarak, Türkiye'nin de bu ilerlemeyi yakalaması ve teknoloji üretimini gerçekleştireceği altyapının hazırlanması konusunda öneriler geliştirmek

Ekonomik

• 2023'te dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu saptamak

İç Siyaset

• 2023 yılında dünya devletlerinin iç siyasi değerlerinin (demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları vb.) nasıl gelişeceğini belirlemek, bu ortamda Türkiye'nin tarihi ve kültürel derinliğinden gelen özelliklerini ortaya koymak, bunların dünyaya tanıtılması ve dünya sistemine kendisinin öncülüğünü yaptığı değerler ile nasıl katkı sağlayabileceği konusunda tartışma ortamı yaratmak

Uluslararası Güvenlik

• 2023 yılında dünya için güvenlik sorunlarının ve buna bağlı olarak yeni güvenlik anlayışlarının neler olabileceği konusunda öngörüler ve öneriler geliştirmek

Uluslararası İlişkiler

• 2023 yılındaki uluslararası ortam değerlendirilerek, Türk Dış Politikası'nın 2023 vizyonunu, amaç ve hedeflerini belirlemek, bu hedeflere ulaşabilmek için uygulanması gereken dış politika stratejisi konusunda öneriler geliştirmek

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2580 ) Etkinlik ( 174 )
Alanlar
Afrika 66 611
Asya 76 1003
Avrupa 13 620
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 282
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1330 ) Etkinlik ( 45 )
Alanlar
Balkanlar 22 278
Orta Doğu 19 586
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1280 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 774
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1971 ) Etkinlik ( 76 )
Alanlar
Türkiye 76 1971

Son Eklenenler