Türkiye-AB Müzakere Sürecinin Kilit Noktası: Kıbrıs

Yorum

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolundaki anahtar noktalardan birisi olan Kıbrıs meselesi, 2008 yılının ilk yarısında yaşanan gelişmelerle birlikte ilginç bir durum haline gelmeye başladı. Nitekim özellikle 17 Şubat 2008 günü, önemli bir dönüm noktası olarak dikkate değer gibi gözüküyor. ...

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolundaki anahtar noktalardan birisi olan Kıbrıs meselesi, 2008 yılının ilk yarısında yaşanan gelişmelerle birlikte ilginç bir durum haline gelmeye başladı. Nitekim özellikle 17 Şubat 2008 günü, önemli bir dönüm noktası olarak dikkate değer gibi gözüküyor. Bu gün hem AB hem uluslar arası ilişkiler ve hukuk hem de Kıbrıs sorunu açısından önemli bir gündür. 17 Şubat 2008 günü, Kosova’nın bağımsızlığını ilan ettiği ve Avrupa’nın 49. devleti olarak yerini aldığı tarih olarak kayda geçmiştir. Aynı gün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) Başkanlık seçimlerinin ilk turunun yapıldığı ve ünlü lider Tasos Papadopulos’un beş yıllık görevinin ardından ilk yenilgisini tattığı gün olmuştur. Ardından 24 Şubat 2008’de yapılan ikinci tur Başkanlık seçimini Çalışan Halkın İlerici Partisi’nin (AKEL) Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas kazanmıştır ve yeni liderle birlikte yeni bir sürece girilmiştir.

Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Kosova özelinde sürdürülen tartışmaların yanında, bu bağımsızlık ilanının (tek taraflı) Kıbrıs’a emsal teşkil edebileceği yönünde spekülasyonlar yapılmaya başlanmıştır. Böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Gerçekleşse dahi Kosova’nın uluslar arası ilişkiler ve hukukta tanındığı gibi bir tanınma Kıbrıs içinde geçerli olur mu? Bu sorulara verilebilecek cevaplar birer spekülasyon olmaktan öteye geçme şansına sahip olmamakla birlikte en azında ABD ve AB gibi büyük ‘aktör’lerin bu yönde bir tanımaya yanaşmayacaklarını beyan etmiş olmaları ifade ederek esas meseleye tekrar dönebiliriz.
Hristofyas’ın Başkanlık seçimini kazanmasının ardından Kıbrıs’ta çözüme doğru gidecek bir süreç başlatılmıştı. Nitekim Papadopulos’un uzlaşmacı olmayan tavrına karşıt çözüm üretmekten yana olan Hristofyas, seçimlerin öncesinde de vurgulamış olduğu düşüncelerini seçim sonucunda da hayata geçireceğinin sinyallerini vermişti. Bu doğrultuda 21 Mart tarihinde bir araya gelen iki lider önemli bir anlaşmaya vardı. Varılan bu anlaşmaya göre bu tarihten 3 ay sonra kapsamlı müzakerelere başlanması ve en kısa sürede soruna çözüm bulunması konusunda anlaşıldı. Hıristofyas daha önceki açıklamalarında Annan Planı’nın değil ’her iki tarafın da kabul ettiği tek zemin’ olarak nitelediği 8 Temmuz anlaşmasının çıkış noktası olarak kabul edilmesini savunmuştu. 8 Temmuz 2006’da iki toplumun o dönemdeki temsilcileri Mehmet Ali Talat ve Tassos Papadopulos, BM Genel Sekreterinin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı İbrahim Gambari gözetiminde yaptıkları görüşme sonunda, çözüm için bazı komisyonlar kurulması ve zemin oluşturulması konusunda anlaşmışlardı. Komisyonların aynı ay işlemeye başlaması hedefine ve iki tarafın yetkilileri arasında yapılan çok sayıda görüşmeye rağmen, aradan geçen sürede somut ilerleme sağlanamamıştı. Aynı gün görüşmede, Lefkoşa’daki Ledra Caddesi üzerinde bulunan Lokmacı kapısının karşılıklı geçişlere açılması konusunda da uzlaşma sağlandı. Lokmacı kapısı adanın bölünmüşlüğünü simgeleyen bir unsur olduğu için, bu geçişin açılmasının sembolik önemi bulunmaktaydı. Ankara ve Atina’nın yanısıra, Birleşmiş Milletler’in de tam destek verdiği Kıbrıs’ta başlatılan bu yeni süreç, uluslararası toplumda bu defa adada kapsamlı bir çözüm bulunabileceği umudunu doğurdu. Aradan geçen zaman zarfında iki lider tekrar biraya geldiler ve niyetleri yinelediler. Gerçekleşen görüşmelerde her iki taraf da yeni müzakere sürecinin iki bölgeli federasyon biçiminde ilerlemesi yönünde anlaşmaya vardılar ve bunu sürekli dile getirdiler. Liderler Talat ve Hıristofyas arasında 23 Mayıs 2008 günü adada yapılan görüşme sonunda BM Genel Sekreterliği’nin Özel Temsilcisi Taye-Brook ZERINHOUN tarafından basın mensuplarına okunan ortak bildirinin (Joint Statement) Kıbrıs konusunun özüne ilişkin bölümü şöyledir: Liderler “ilgili Güvenlik Konseyi kararlarınca tarif edilen siyasî eşitliğe dayalı iki kesimli, iki toplumlu federasyona ( hedefine ) olan taahhütlerini tekrar teyit etmişlerdir. Bu ortaklık tek uluslararası kişiliği haiz bir Federal Hükümete ve eşit statüdeki Kıbrıs Türk Kurucu Devleti’ne ve Kıbrıs Rum Kurucu Devleti’ne sahip olacaktır.“
Fakat son günlerde yaşanan gelişmeler ‘umut kapısı’nın tekrar kapatılma ihtimalini doğurdu. Nitekim, Hristofyas’ın söylemlerindeki değişimler öncelikle çözüm sürecinin planlandığı gibi işlemeyeceğini ortaya çıkardı. Şimdi ise yorumlar, sürecin yeniden bir çözümsüzlüğe doğru gidebileceği yönüne dönmeye başladı. Bu durum Cumhurbaşkanı Talat tarafından da dile getirildi. Talat, olaya, Rum tarafından ve özellikle muhalefetten gelen baskıların Hristofyas’ın çözüme yanaşmasını engelleyebilecek güçte olduğu şeklinde bir yorum getirerek, takvimin istenildiği gibi işlemeyeceğinin altını çizdi.
GKRY’de yaşanan bu gelişmenin Türkiye açısından önemi AB müzakere süreci ile doğrudan ilintilidir. Zira Kıbrıs’ın geneli anlamında meşru temsilcisi olarak tanınan ve 2004 yılı itibariyle AB üyesi olmuş olan GKRY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki taraflı karşılıklı bir ilişkiyi çoktan aşmış olduğu ve ulus-üstü bir arenada karşı karşıya gelmiş oldukları noktasının unutulmaması gerekir. Türkiye’nin üyesi olmak istediği AB’nin mevcut üyelerinden biri olan GKRY’nin, müzakere sürecine müdahale etme kapasitesine sahip olması, her şeyden öte mevcut hukuki yapı gereği son noktada Türkiye’nin üyeliğe onay vermesi gerekliliği somut bir gerçeklik olarak önümüzde durmaktadır.
Türkiye’nin üyelik sürecinin önündeki engellerden birisi olan Kıbrıs meselesinin AB nezdinde en önemli noktası bir tür eşitler arası ilişkiden ziyade hiyerarşik güç ilişkisi şeklinde olmasıdır. Nitekim GKRY ve Yunanistan, AB üyesi iken KKTC ve Türkiye üye ülke değillerdir. Ellerindeki kozun farkında olan üye taraflar bu kozu diledikleri gibi oynayabilmektedirler. Özellikle Türkiye’nin Kıbrıs ile ilgili belli yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle bazı başlıklarda müzakerelerin durdurulması süreci de yaşanmıştır. Gelecek dönemin ne gibi gelişmeler doğuracağı tam olarak bilinememektedir fakat sadece Kıbrıs değil AB üyesi bazı ülkelerin de Türkiye’nin üyeliğine kuşku ile yaklaşıyor olmaları müzakere sürecinin en önemli sorunu olarak gözükmektedir.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2643 ) Etkinlik ( 216 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 97 1035
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1348 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 283
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1995 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1995

Daha önce, bu platformda kaleme aldığımız bazı çalışmalarda sıklıkla ifade etmiştik ki; bugün Balkanlar olarak adlandırılan Avrupa topraklarının “Batı Medeniyeti”nin dışında tutulmasının en kolay yolu, onu asla tam manası ile tanımlamamak olarak belirlenmişti. ;

Meksika ise yaklaşık 2 milyon kilometrekarelik yüzölçümü ile Orta Amerika’daki stratejik konumu, 124 milyon civarındaki nüfusu, insan kaynağı, 1,223 trilyon GSYİH ile büyüyen ve gelişen ekonomisi, BM, Amerika Devletleri Örgütü (ADÖ), Rio Grubu, OECD, ANDEAN, Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA),...;

Afganistan, dünyadaki hemen her sorunun önüne geçti. Gazze’ye artık sadece göz ucu ile bakıyoruz. Yemen’i unuttuk gibi. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, Libya ve deniz yetki alanları ile ilgili belirsizlikler sanki bir kenara itildi. ;

Suudi Arabistan ise Asya’yı Afrika’ya ve Akdeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan bölgedeki stratejik konumu, Arap ve İslam dünyasındaki öncü rolü, 34 milyon’a yaklaşan dinamik nüfusu, doğal kaynakları, kanıtlanmış dünya petrol rezervlerinin yaklaşık % 20’si ile enerjide öncü ülke oluşu, turizm ve insan ...;

Türkiye’de ve dost/kardeş ülkelerde stratejik vizyonu temsil eden devlet adamları ile bürokratlar, bilim insanları, kurumlar, iş insanları, sanatçılar, siyasetçiler ve gazeteci-yazarları onurlandırmak amacıyla 2006 yılından beri gerçekleştirilen TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri’nin resmî internet sit...;

Brezilya ise 213 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın altıncı ve 8,5 milyon km² üzerindeki yüzölçümü ile beşinci büyük ülkesi olarak Latin Amerika’da önemli bir siyasi ve ekonomik güç ve küresel düzeyde önemli bir aktördür. 2 trilyon dolar civarındaki GSYİH’sı ile Latin Amerika’nın en büyük, dünyanın do...;

Muhammed Nadir Şah, Afgan kraliyet ailesi üyelerinden birisidir. Amanullah Han ile aynı soydan gelmektedir. Nadir Şah, Amanullah Han’ın kuzenidir. Eski Afgan Emiri Dost Muhammed’in yeğeni Mehmet Yusuf Han’ın oğludur. ;

Doğu; nüfuz ve müdahale etmeye çalışan Batı’ya karşı müdafaanın sınırları, özellikle sömürgecilik dönemi süresince ve Sanayi Devrimi sonrasında gerçekleştirilen etkiye karşı geliştirilen tepki olarak nitelenebildiği gibi, Batı’nın sınırlarını çizdiği (Edward Said’in ifade ettiği) “bağımlı ırkların” ...;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...