Hindistan- Afrika Forumu Zirvesi Ve Gelişen İlişkiler

Makale

Dinamik bir ortaklık ve vizyon paylaşımı çerçevesinde Hindistan ile Afrika arasındaki çok boyutlu ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan Hindistan- Afrika Forumu Zirvesi’nin karşılıklı işbirliğinde yeni bir temel oluşturması planlanmaktadır....

Dinamik bir ortaklık ve vizyon paylaşımı çerçevesinde Hindistan ile Afrika arasındaki çok boyutlu ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan Hindistan- Afrika Forumu Zirvesi’nin karşılıklı işbirliğinde yeni bir temel oluşturması planlanmaktadır. Zirve’de her iki taraf için de siyasal taahütler içeren Delhi Deklarasyonu kabul edilirken, söz konusu deklarasyon; ekonomik, siyasal, bilim, teknoloji, araştırma ve kalkınma, turizm, altyapı, enerji, çevre, medya ve iletişim alanlarında işbirliği bağlarının güçlendirilmesine yönelik geniş eksenli bölgesel işbirliğinin çerçevesini oluşturacaktır.

            Hindistan- Afrika Forumu Zirvesi’nin öncesinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 4 Nisan’da Yönetici Memurlar Toplantısı, 7 Nisan’da Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirilirken, 8–9 Nisan tarihlerinde ise Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısı icra edildi. Ayrıca yine zirve kapsamında Afrika ve Hindistan’dan aydınların katıldığı “21. Yüzyılda Afrika- Hindistan Ortaklığı” konulu uluslararası bir konferans gerçekleştirildi.
 
            Gerek zirve öncesi gerekse zirve sırasında Hindistan ile Afrika arasındaki tarihsel ilişkilere sıkça vurgu yapılırken, söz konusu ilişkilerin, sürdürülebilir ortaklık ekseninde daha da gelişmekte olduğu belirtildi. Tarih boyunca sömürgeciliğe ve ırk ayrımcılığına karşı birlikte mücadele edildiği kaydedilirken, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlere ve yoksulluğun önlenmesine ilişkin ortak görüşler vurgulandı.
 
            Hindistan ve Afrika’nın aynı eksende ilerlemekte oldukları, aynı değerleri ve ortak hayalleri paylaştıkları belirtilirken, Hindistan’ın 21. yüzyılda Afrika’yla ortaklık vizyonu bulunduğu, söz konusu vizyonun da bölgesel ekonomik topluluklar aracılığıyla yakın bağların gelişmine katkı sağlayacağı ifade edildi.  
 
            Hindistan- Afrika Forum Zirvesi’nin sonunda Delhi Deklarasyonu ve Afrika- Hindistan İşbirliği Çerçeve Belgesi kabul edildi. Delhi Deklarasyonu’nda Afrika kıtası ile Hindistan arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik politikaların izleneceği belirtildi. Afrika ve Hindistan’da muazzam düzeyde pozitif gelişmelerin yaşandığı, Afrika’da siyasal, ekonomik ve sosyal açıdan olumlu bir dönüşümün gözlemlendiği, Afrika Birliği ve kurumlarının da bu süreçte etkin birer rol oynadıkları, Hindistan’ın da demokratik alanda önemli bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiği vurgulandı.
 
            Hindistan ve Afrika arasında siyasal, ekonomik, bilim, teknoloji, insan kaynakları, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda karşılıklı çıkarların gözetilmesi amacıyla işbirliği için uygun bir yapının oluşturulduğu ve bunun karşılıklı menfaatler doğrultusunda daha da güçlendirileceği, işbirliğinin; eşitlik, karşılıklı saygı ve anlayış prensipleri temelinde tesis edildiği belirtildi.
 
            Deklarasyonda uluslararası toplum göreve çağrılırken, iklim değişikliği, teknoloji transferi, finans ve kapasite geliştirme konularında verilen taahütlerin yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
 
            Dünya Ticaret Örgütü’nde dayanışma ve işbirliğinin arttırılmasının da önemi üzerinde durulurken, az gelişmiş ülkelere kolaylıklar sağlanması hususunda kotaların kaldırılması, bu ülkelerde üretilen ürünlerin gümrük vergilerinden muaf tutulması ve piyasalara daha kolay erişimine ilişkin ek önlemlerin alınması konularında DTÖ’ye çağrıda bulunuldu.
 
            BM’nin demokratik yapısının geliştirilmesi gerektiği belirtilirken, çok taraflılığın önemine vurgu yapıldı. Zirve’de terörizm de kınanırken, bu konuda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin büyük önem arz ettiği, Hindistan ve Afrika ülkelerinin de konuya ilişkin görüş birliğinde oldukları ve bu doğrultuda Kapsamlı Konvansiyonun, BM tarafından zaman kaybedilemeden uygulanması gerektiği belirtildi.
 
<<>>
 
 
            Nükleer klüp üyesi ülkelerden biri olan Hindistan’ın Delhi Deklarasyonu’nda küresel güvenliğin arttırılması için nükleer silahlar başta olmak üzere diğer tüm kitle imha silahlarının da ortadan kaldırılması ve bunun için müzakerelerin gerçekleştirilmesi çağrısı yer aldı.
 
            Güney- Güney İşbirliğinin güzel bir örnek olduğu ve zirvenin de bu sürece olumlu yönde katkıda bulunacağı, Hindistan’ın yalnızca ikili ilişkileri değil, aynı zamanda Afrika Birliği ve kıtadaki bölgesel ekonomik topluluklarla ortaklığın güçlendirilmesine büyük önem verdiği ve geleceğe yönelik programlarını sürdüreceği belirtilirken, ortak kalkınma konusunda uzlaşıldığı belirtildi. İşbirliği çerçevesinin uygulaması için 1 yıl içinde ortak bir eylem planı geliştirileceği bildirildi.[1]
 
            Zirve’de ikili, bölgesel ve çok taraflı bağlamda ilişkilerin boyutunun arttırılması konusunda anlaşılırken, üç yılda bir zirvelerin tekrarlanması gerektiği ve zirvede sunulan etkin ve yararlı önerilerin, Hindistan- Afrika ortaklığını güçlendireceği, bir sonraki zirvenin de 2011’de Afrika’da yapılacağı ifade edildi. 
 
            Afrika- Hindistan İşbirliği Çerçeve Belgesi ise yedi ana başlıktan oluşurken, birinci bölümde ekonomik kalkınma için işbirliğinin önemi vurgulanarak; ticaret ve endüstri, doğrudan yabancı yatırımlar, küçük ve ortak ölçekli girişimlerin gelişimi ve Afrika’nın bölgesel entegrasyonu işbirliği alanları olarak belirlendi.
 
            Hindistan’daki özel sektörün son dönemde Afrika’ya yönelik artan ilgisi gözlenmektedir. Ancak şüphesiz bu türden girişimlerin artmasında Hindistan’ın kıtada büyükelçilik düzeyindeki diplomatik temsilciliklerinin sayısını arttırması gerekmektedir. Bugün itibariyle Hindistan’ın 11 Afrika ülkesinde, buna karşın 16 Afrika ülkesinin de Hindistan’da büyükelçilik düzeyinde temsilciliği bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda Afrika ülkesinin, Hindistan’da yüksek kurulu yer almaktadır.[2]
 
            Hindistan’ın 2007’nin Nisan- Aralık periyodunda Afrika’ya ihracatı 8,2 milyar dolar olarak hesaplanırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %34’lük bir artış göstermiştir.[3] Öte yandan yine bu dönemde Hindistan’ın Afrika’dan yapmış olduğu ithalat ise 11 milyar dolar olmuş ve %23’lük bir artış görülmüştür.[4] Nijerya, Hindistan’ın kıtadaki en büyük ticari partneri olarak bilinmekte ve 3 milyar doların üzerindeki karşılıklı ticaret hacmi büyük oranda petrole bağlı olmakla birlikte, son dönemdeki ekonomik politikaların altyapıya ilişkin yatırımlarla birlikte çeşitlendirilmeye başladığı görülmektedir.[5] Ayrıca zirvede teknoloji, tarım, insan kaynakları ve enerji alanlarında toplam 10 milyar dolar değerinde 131 projenin ele alındığı belirtildi. Afrika aynı zamanda Hindistan menşeli ürünler açısından büyüyen bir pazardır.
 
            Çerçeve belgesinin ikinci bölümü siyasal işbirliğini öngörürken, sürdürülebilir kalkınma, refah ve barışın tesisi için Afrika’nın desteklenmesi gerektiği belirtildi.
 
            Bilim, teknoloji, araştırma ve kalkınma alanlarında işbirliğinin arttırılması ve tecrübe paylaşımının önemi üzerinde durulurken, dördüncü bölümde; sosyal kalkınmada ve kapasite geliştirmede işbirliği yapılması, özellikle eğitim ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi gerektiği kaydedildi. Bu doğrultuda, Hindistan’ın geliştirmekte olduğu elektronik ağ (Rs 543) projesinin tamamlanmasının ardından 53 Afrika ülkesiyle uydu bağlantısı ve fiber optik ağ oluşturulması ile tele sağlık ve tele eğitim mümkün olabilecektir.
 
            İşbirliği Çerçeve Belgesi’nin beşinci bölümünde ortak turizm paketleri, turizmin teşviki ve özel sektörle işbirliğinin güçlendirilmesi suretiyle turizm alanında kalkınmanın önemine dikkat çekildi.
 
            Altıcı bölümde; altyapı, enerji ve çevre konuları yer alırken, burada da kamu ve özel sektör arasında işbirliğinin arttırılması gerektiği belirtildi.
 
            Belgenin son bölümünde ise medya ve iletişim alanında işbirliğinin arttırılmasının, ilişkilerin gelişiminde büyük önem arz ettiği vurgulandı.[6]
 
            2000 yılında AB’nin Kahire Zirvesi’yle yeni bir boyut kazanan Afrika’ya yönelik dış politikası, 2007 yılının Aralık ayında ikincisi gerçekleştirilen Lizbon Zirvesi’yle daha sağlam temeller üzerine oturmaya başlamıştır. ABD’de Bill Clinton döneminde “Afrika’yla Yeni Ortaklık” adı altında gözlemlenmeye başlayan aktif politikaların, George W. Bush’un her iki iktidarı dönemindeki Afrika gezileriyle daha da güçlendirilmesi, Çin’in 2006’da Pekin’de gerçekleştirdiği İşbirliği Forumu ve son olarak Yeni Delhi’de gerçekleşen Hindistan- Afrika Forumu, uluslararası sistemin önde gelen ve yükselen güçlerinin, Afrika konusunda daha aktif ve en önemlisi de uzun vadede sürdürülebilir politikalar izleme düşüncesinde olduklarını ortaya koymaktadır.
 
 

 


[1] Delhi Deklarasyonu için bkz. http://mea.gov.in/indafrica2008/09dc01.htm
[2] http://meaindia.nic.in/
[3] http://commerce.nic.in/ftpa/rgn.asp
[4] http://commerce.nic.in/ftpa/rgn.asp
[5] India and West Africa: A Burgeoning Relationship, Sushant K. Singh, Clatham House Publications , April 2007, s.4
[6] Afrika- Hindistan İşbirliği Çerçeve Belgesi için bkz. http://meaindia.nic.in/indiaafricasummit/africaframe.php?sec=ia,z1&act=1
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2554 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 992
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1912 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1912

Son Eklenenler