Kazakistan Devlet Başkanı N. Nazarbayev'in Halka Seslenişi

Haber

2008 yılının “Devlet politikasının asıl hedefi – Kazakistan vatandaşlarının refahın arttırılması” adlı Cumhurbaşkanı N.NAZARBAYEV’in Halka Seslenişi bir bakıma 2006 ve 2007 yıllarında dile getirilen ve Kazakistan’ın dünyanın 50 rekabet edilebilir ülkenin arasına girmesini amaçlayan ve toplumun modernizasyonunu hedefleyen Strateji’ye ve ekonominin inovasyonlu gelişmesi çerçevesinde kabul edilen “30 Kurumsal Lider” adlı programa odaklanan Seslenişlerin mantıkı silsilesinin devamı niteliğindedir. ...

2008 yılının “Devlet politikasının asıl hedefi – Kazakistan vatandaşlarının refahın arttırılması” adlı Cumhurbaşkanı N.NAZARBAYEV’in Halka Seslenişi bir bakıma 2006 ve 2007 yıllarında dile getirilen ve Kazakistan’ın dünyanın 50 rekabet edilebilir ülkenin arasına girmesini amaçlayan ve toplumun modernizasyonunu hedefleyen Strateji’ye ve ekonominin inovasyonlu gelişmesi çerçevesinde kabul edilen “30 Kurumsal Lider” adlı programa odaklanan Seslenişlerin mantıkı silsilesinin devamı niteliğindedir.
Nazarbayev günümüz Kazakistan ekonomisinin istikrarlı büyümesi ve modernizasyonun gerekliliğinin altını çizmektedir.
İşte bu vizyon doğrultusunda temel hedefler belirlenmektedir –sosyal gelişim ve halk refahının istikrarlı büyümesi.
“Müteselsil modernizasyon ve ekonomik büyümenin istikrarlı hızı” adlı bölümde N.NAZARBAYEV ekonomi politikasının kilit konuları belirlemektedir. Bu bağlamda Hükümet iç yatırım kaynaklarını aktifleştirmekle görevlendirildi. Öncelikli konular arasında aşağıdaki hususlar yer almıştır:
-          Uluslararası enerji piyasalarında Kazakistan’ın rolünün ve sorumlu üye pozisyonunun güçlendirilmesi açısından devletin etkisini arttırmak ve uluslararası piyasaya kaliteli ve yüksek katma değerli ürünlerle temsil edilmek.
-          Ekonominin temel unsurları olarak sayılan elektroenerji, ulaştırma şebekesinin geliştirilmesine özel önem verilmesi, bu anlamda Kazakistan’ın en büyük ulaştırma projesi olan “Batı Avrupa – Batı Çin” kıtalararası koridor oluşumunun başlanması hususu Devlet Başkanı tarafından özellikle vurgulanmıştır.
-          Ekonominin hammadde dışı sektörlerinin geliştirilmesi ve “30 Kurumsal Lider” programının hayata geçirilmesi.
Devlet Başkanı’nın Seslenişi’nde ekonominin güncel gelişim merhalesinin Kazakistan’ın tarım endüstrisine yeni misyonlar yüklendiğine vurgu yapılmaktadır. Bunların arasında ülkenin tarım güvenliği, ihracata dayalı tarım sektörlerinin desteklenmesi ve hayvancılığın geliştirilmesi yer almaktadır.
Ülkenin makroekonomik politikasının temel öncelikleri arasında devletin her türlü finansal istikrarsızlığa karşı etkin tedbirlerin alınması ve uluslararası piyasaların Kazakistan ekonomisine olan güvenin güçlendirilmesi gibi unsurlar sayılabilir. Ayrıca, finans sisteminin rekabet edilebilirlik kabiliyetini ve gücünü arttırarak sistem risklerin bertaraf edilmesi ve öngörülmeyen durumlara karşı hızlı tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla yapısal reformların sürdürülme kararlılığı belirtilmiştir.
Seslenişte, Kazakistan Cumhurbaşkanı yabancıların bankacılık sektöründeki yatırımların Kazakistan’a olan güvenin, finansal kaynak desteği ve bankacılık sektörünün uluslararası alandaki tecrübenin artmasının göstergesi olduğunu da ifade etmektedir.
Gündemde olan bir başka konuya da değinilmiştir Seslenişte: Kazakistan vergi sistemi ülkenin yeni gelişim evresine cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılacak ve böylece ekonominin şeffaflığa kavuşturulması sağlanacaktır. Yeni vergi kanunu hammaddeye dayalı olmayan üreticinin vergi yükünü azaltacaktır.
Seslenişin “Kazakistan devlet kurumunun geliştirilmesi ve etkinliğinin arttırılması” bölümünde evrensel demokratik gelişimine ve Kazakistan toplumunun gelenekleri ihtiva eden ve uzun vadeli istikrar, barış ve hoşgörü temeline dayanan siyaset ve devlet yönetimindeki Kazakistan modelinin geliştirilmesi hususlarının özellikle altı çizilmiştir.
Ülkenin siyasi modernizasyonu çerçevesinde devlet yönetiminin etkinliğinin arttırılması, idari reformun geliştirilmesi, ayrıca yolsuzluk ve suç oranını azaltmaya yönelik sistemli etkinliklerin hayata geçirilmesi de önem arz eden konuların içinde yer almaktadır.
Bunların yanı sıra, girişimcilere azami desteğin sağlanması, bürokratik baskıdan kurtulması ve yasadışı engellerin kaldırılması hususu Devlet Başkanının vurgu yaptığı diğer konular içinde yer almaktadır.
“Kazakistan halkın refahının arttırılması” başlığını taşıyan bölümünde toplumun sosyal refah düzeyinin yükseltilmesi hususu öncelikli yerini korumuştur. Sağlık ve eğitim konuları ulusal misyon niteliğini kazanarak özel sektörün de katılımıyla sosyal sorumluluk bilincinde gerçekleştirilecektir.
Devlet Başkanı’nın Seslenişi’nde yer alan dördüncü husus olarak uluslararası arenada otorite, güvenlik ve bölgesel istikrar konular işlenmiştir. Kazakistan dış politikasının ana öncelikleri değişmeyecektir.
Kazakistan’ın 2010 yılında AGİT Başkanlığını üstlenmesi çerçevesinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın insiyatifiyle ekonomik işbirliği, yeni teknolojilerin ve yönetim tecrübelerinin ülkeye kazandırılması, hukuki altyapının geliştirilmesi gibi konular yer alan “Avrupa Yolu” adlı program oluşturulduğu vurgusu da yapılmaktadır.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2552 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 990
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1903 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1903

Son Eklenenler