TASAM`ın Hedefleri

TASAM Kurumsal

Türkiye’nin ilgi ve etki alanındaki gelişmeleri takip etmek. Dünya güç merkezlerinin Türkiye’nin bulunduğu bölgeye yönelik dış ve güvenlik politikalarını analiz etmek. Küreselleşme sürecinde en gelişmiş entegrasyon modelini oluşturan Avrupa Birliği’ndeki gelişmeleri takip etmek. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin karşılıklı menfaatleri sağlayacak şekilde sağlıklı olarak gelişmesine katkı sağlamak....

Türkiye’nin ilgi ve etki alanındaki gelişmeleri takip etmek.

Dünya güç merkezlerinin Türkiye’nin bulunduğu bölgeye yönelik dış ve güvenlik politikalarını analiz etmek.

Küreselleşme sürecinde en gelişmiş entegrasyon modelini oluşturan Avrupa Birliği’ndeki gelişmeleri takip etmek. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin karşılıklı menfaatleri sağlayacak şekilde sağlıklı olarak gelişmesine katkı sağlamak.

Türkiye’nin, merkezinde bulunduğu; yoğun siyasi, ekonomik ve sosyal sorunların yaşandığı; Balkanlar, Ege, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya bölgelerinde kalıcı barışın yerleşmesine katkıda bulunmasına; siyasi, ekonomik ve sosyokültürel etkinliğini artırmasına yönelik araştırmalar yapmak.

Orta ve uzun vadeli her alanda stratejik alternatif açılımlar için araştırmalar yapmak alt ve üst yapı oluşmasına fiilen katkıda bulunmak

İnsan hakları, uzlaşma kültürü ve kültürel hoşgörünün bölgeye yerleşmesi için faaliyetler planlamak ve icra etmek.

Türkiye’nin doğal, beşeri ve iktisadi, her türlü kaynaklarını ve imkanlarını tespit ederek, sürdürülebilir kalkınmayı ve gelişmeyi sağlamak amacıyla, takip edilecek ekonomik, sosyal ve kültürel politikaların belirlenmesi konularında araştırmalar yapmak.

Bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltmak amacıyla, kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak politika ve tedbirleri tespit ve teklif etmek.

Bölgesel veya sektörel bazda gelişme programları ve projelere katkıda bulunmak,

Kamu yönetimi etkinliğinin artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak.

Türkiye’nin teknolojik altyapısının geliştirilip güçlendirilmesine ve ekonomisinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün arttırılması yönündeki çabalara katkıda bulunmak.

Türkiye’nin bölgesindeki ülkelerle tarihsel ilişkilerini geliştirmek için kültürel etkileşimi tespit etmek ve belgeleri yayımlamak.

Milli kültürümüzün geçmişi ile geleceğini bütünleştirecek şekilde geliştirilmesine katkı sağlamak.

Stratejik konularda amaca uygun olarak geliştirilmiş model çalışmalarına dayalı analiz yöntemlerini geliştirmek.

Ulusal ve uluslararası stratejik araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak, eğitim programları düzenlemek ve katılımcı bir yaklaşımla ileriye dönük politika önerileri ve stratejiler geliştirmek.

Türkiye’nin büyük şehirlerinde ve jeopolitik açıdan Dünya’nın önemli bölgelerinde bürolar açmak.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2552 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 990
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1903 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1903

Son Eklenenler