Sömürgecilik Ahtapotunun Son Küresel Kolu: İslamofobya

Yorum

Küçük bir Müslüman çocuk elinde kola şişesi, televizyonda, yaşadığı ve Ortadoğu denilen coğrafyada Müslüman denilen bir “türün” yaptığı katliamlara şahit oluyor. Hani şu sahillerinde çocukların bombalandığı, Suriye diye bir yerde çocukların evsiz kalıp soğuktan donduğu yer orası. ...

Küçük bir Müslüman çocuk elinde kola şişesi, televizyonda, yaşadığı ve Ortadoğu denilen coğrafyada Müslüman denilen bir “türün“ yaptığı katliamlara şahit oluyor. Hani şu sahillerinde çocukların bombalandığı, Suriye diye bir yerde çocukların evsiz kalıp soğuktan donduğu yer orası. Kolasını her içişte de kanalından salona dolan bilgi kirliliği onun kendilik bilincine biraz daha darbe indiriyor.

Elinde bıçaklı birisi galiba İngilizce denen dili konuşarak başka bir İngiliz’i Allahu Ekber diyerek kesiyor; nasıl yani! İslam korkunç bir şey olmalı o halde!!! Peki ya bu çocuk Danimarka, İrlanda veya New York’ta yaşasaydı neler düşünecekti. Tarih nereye akıyordu. Kadın pazarlarında satılan kadınlara dair haberleri duyan bir genç kız İslam adına neler düşünmeye başlar. Ya kol kesme tiyatrosunu izleyenler. İşlevsel iyi ile ahlaki iyinin hercümerç olduğu bir propaganda kaosu. İşte o zaman İşlevsel iyi olan bıçak, kesmeye yarar ve eğer doğru şeyi keserse ahlakî iyiye dönüşür. Tefekkür burada tedebbürü destekliyor. Doğru düşünce ve doğru eylem. Peki ya İngilizce konuşan birisi İslam adına başka bir İngilizce konuşanı keserse. Bıçak, mekân ve insan nereye savrulur. Bir medeniyetin idam sahnesi.

Tarih varoluşumuzu düşündüğümüz en önemli laboratuvarımızdır. Nasıl canlı bir organizmayı mikroskop altında gözler ve ona dair ampirik bilgiye ulaşırsak insanın sosyal canlılığı ve sürekliliğini de tarih üzerinden gözler ve anlarız. Bu yolla şahsiyetimizin hücrelerine kadar temas eder varoluşumuzun gerçekliğini kavrarız. Kanser olup bünyeyi tehdit edenlerle hayatiyeti sağlayan esas meseleleri hep bu yolla idrak ederiz. Türklerin tarihi macerası bu bakımdan çok coğrafyalı ve çok renklidir. Tarihin çok eski zamanlarından beri çok değişik bölgelerde birlikte yaşama ve yaşatma ideali devletimizin en önemli hareket planlarından oldu. Türkistan’dan Balkanlara uzanan çizgide Türkler geniş bir coğrafyada farklılıkların nasıl bir arada yaşatılabileceğinin pratiğini tarihin önemli miraslarından birisi olarak tarihe not düşmüşlerdir. Tarihi süreçleri kültürel birliktelikler ve yakınlaşmalarla birlikte dünü, âna yani bugüne taşırlar. Geçmişin hatıraları ve önemli hususları tarih ile hatırlanarak güne ulaşır.

Türkler, Ortadoğu denilen bölgeye Selçuklular vasıtasıyla 11. asırda ulaştıklarında burada çok uzun sürecek bir hâkimiyet ve hizmet devresini de açmış oldular. Nihayet Osmanlılar ile tamamlanan bu süreçte bu bölgede farklı milli bünyeler, diller, dinler ve mezhepler Türk adalet dairesi içinde birlikte yaşamışlardır. 20. asrın başlarında kırılan Türk kalkanı sonrasında bölge parçalanmalar, savaşlar ve çatışmalarla dolu bir asrı geride bıraktı. Bölge bir türlü kendi tarihsel misyonuna ve vizyonuna kavuşacak siyasi ve sosyal alt yapıları yeniden hatırlayamadı. Bu talihsiz coğrafyanın tarihsiz kalması adeta hafızasını kaybeden bir insanın hali gibi onu bilinçsiz ve şuursuz o vadiden bir diğerine sürüklenmek talihiyle baş başa bıraktı.

Ortadoğu denilen coğrafya büyük acıların yaşandığı bir bölge olarak kanayan bir yara durumundadır. Hem kendi halkları hem de bölge için ciddi bir sorunlar yumağı olan bu bölge İsrail’in uzlaşmaz politikalarıyla her dönem acılar ve katliamların öksüz evladı oldu. Bu noktada son zamanlarda bölge Gazze’de yaşanan katliam gibi dur denilmesi gereken bir vahşet tabloları meşheri haline geldi. Bu noktada tarihin adil hafızasına zamanı geldiğinde hatırlanmak üzere not düşmek vazifesi herkesten önce Türk milletine düştü.

Tarihi ve kültürel bağlarımız nedeniyle kendi kültür ve gönül coğrafyamızın bir mekânı olan Gazze özelinde ifade ettiğimiz bölge şüphesiz siyasi ve sosyal bakımından büyük bir kriz yaşamaktadır. Masum bebekler ve çocuklar vahşice katledilmekte ve Gazze tarihin dışına itilmek istenmektedir. Bu noktada tarihe karınca kadrince de olsa bir not düşüp bu acılara sahip çıkmak ve müstakbele dair daha akılcı ve gerçekçi politikaların üretilmesini sağlayacak bilgi alt yapısına katkıda bulunmak ve bunu yapacak personeli harekete geçirmek ve mümkünse yenilerini yetiştirmek tarihe düşülecek en önemli notlardan biri olacaktır diye değerlendiriyoruz.

Tarihi süreçte coğrafyamız çok işlevsiz kaldı ve ahlakî iyilerimiz çok berheva oldu. İslamofobya denilen soğuk savaş sonrası stratejisi oryantalist yönetme aklının yeni bir evresi olarak ortaya çıktı. İslam denilen özne hep negatif yüklemlerle anılmalıydı. Bu kavramın için olumsuzlukla inşa edileceği gibi ona dair önermelerde sancılı içerikler taşımalıydı. Böylece bir yeni nazariye oluşacak ve bu tefekkür İslamofobya denilen ahlaki boşlukla İslam’ı umut vaat edemeyen, tarihe söyleyecek sözü olmayan, insana yaraşmayan ve insanlığa dairleri olamayan bir mücadele unsuru olmalıydı. Müslüman denilen aktüalite zaten düşünmeyi bırakalı çok olmuştu. Kendine dairleri tarihi avuntulara emanet edeli çok olmuştu. Bölgenin tarihsel ihtilafları ve boşlukları da zaman ve mekanı yok etmek için uygun fırsatlar veriyordu. Vermese de gam değil nasılsa üretmek mümkün. Paranın önünde eğilecek bir güruh her zaman bulunurdu nasıla.

Kültürel öz itibariyle Müslümanlar medeniyet var edemezlerdi. Bu onların içeriğinde, muhtevasında yoktu. Bu özcü ötekileştirme oryantalizmin uzun zamanlardır ektiği bir tohumdu ve istenen zihinlerde yeşermiş, meyveler vermişti. Bu bakımdan İslamofobya’yı üretmek zihinsel olarak çok da sorun oluşturmayacaktı. Yeter ki İslam öznesi olumsuz negatif retoriklerle yan yana getirilebilsindi. Tarihi süreçte beklenen gelişme bir türlü yaşanamamıştı! bu coğrafyada. Akl edemeyen hayallerin meleklerini kovalayan çöllerde dağılmış bir insan güruhuydu Müslümanlar. Kültürel açıdan gelişememiş ve eksikliklerle madun bu coğrafya oryantalizmin bile ne olduğunu bilmediği irfanını unutalı ise birkaç asır olmuştu.

1990’lardan başlayan süreç 11 Eylül kuleleri ile kuvveden fiile çıkacaktı. Sovyetlerin Afganistan işgali, başlamış olan tarihi sürecin fikri temeli ise İngilizlerin Hicaz’ı işgali sırasında Vehhabi / Selefi tohumunun bu coğrafyaya saçılması ile atılmış bulunuyordu. Üçüncü aşamada ABD Irak’ı işgal etti ve artık İslamofobya İslamı devreye girebilirdi. Nasıl Selçuklu-Osmanlı çizgisinin bir Hanefi-Maturidi İslamı varsa sömürge döneminin de Oryantalist İslamı ve nihayet İslamofobya İslamı olacaktı. İşte tam bu noktada oryantalizmin kültürel açıdan geri kalmış ve eksiklerle dolu çerçevesinin taktiklerinin oynanma zamanı gelmişti.

Televizyondan elinde kola ile bıçaklı adamı seyreden çocuk var edilen İslamobya İslamı’nın coğrafi fiziksel gerçeğini ortaya koyacaktır. Bu uzun zamandır egzotik, erotik ve ekonomik okumalara tabi tutulan ve muhtelif oryantalist fizikselleştirmelerin yapıldığı coğrafyanın son görüntüsü olarak küreselleşen çağda hükümetler ve halklara boca edilmeliydi. Bu gerçekliğin içinde kan, silah, kadın pazarları, kol kesmelere ve cihadist naralar vardı. Allahu Ekber sözü artık bir negatif retoriği idi. Elinde bıçak olan bir şahıs İngilizce başka bir İngiliz’i kesiyordu. Selefi olduğunu iddia eden bu şahıs bu duruşuyla yani Kuran ve sünneti harfiyen uygulayan bu kişi dünyaya İslam denilen şeyin asr-ı saadetinin vaad ettiği şeyin ne olduğunu gösteriyordu. Zihni cihatçı Müslüman imajı ile alt üst yığınların salim kafayla düşünecek halleri de yoktu mekan tasavvuru ile negatif üretilmiş Müslüman kişiliği üst üste gelince buyurun size İslamofobya İslamı’nın anayurdundan Müslüman manzaraları. Bütün bunlar geçmişte kurgulanan ve kayıtlara geçirilen binlerce referansı doğruluyordu. Doğrulamanın ötesinde küresel ağ üzerinden çoğalan bu referanslar var olan İslam ve Müslüman öznelerine yepyeni gıcır gıcır negatif yüklemler ekliyordu. Otoriterleşme eğilimi Müslümanın temel özelliği idi. Demokrasi denilen kavram onların dünyasında sadece bir geçiş idi bir ideal değil. Özünde bu hukuka saygı ve insana sevgi yoktu. Otoriteryen her tezahür kurgulanan ve yayımlanan fiziksel gerçekliğin “Batı“lı zihinde ( bu zihne Japon, Hind ve Çin gibi doğulu zihinler de dahil) bir kez daha onanması demekti. 90larda soğuk savaş sonrası medeniyet arayışları ve incelemeleri yapan zihinler İslam coğrafyasına bakınca ulus-devlet, mezheb ve etnik ayrışmalar gibi ayrımcı vakaları görüyordu!!! Bunlar İslam’ın 21. asırda umut olmaması için yeter sebepti. Sadece bu kadar olsa iyiydi; yeni kurgulanacak küresel mekân gerçekliği için ve İslamofobik İslam için uygun siyaset geliştirme potansiyellerine de işaret ediyordu. İslamofobya İslamı Oryantalist aklın ve yöntemlerin son üretim bir olgusudur. Şiddetin ve hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bir bin bir gece masalları ülkesidir bu. Başrolünde Müslüman denilen tarih dışı bir nesne rol alırken senaryo İslam denilen umutsuz masaldan alınmıştır. Negatifler retoriği ile dünyaya küresel yeni bir masal anlatılmaya başlanmıştır. Bu süreçte fiziksel gerçeklik zihinlerde yeni kodlarıyla kurgulanmakta ve referanslar da buna dairlerle çoğaltılmaya devam etmektedir. Oryantalizmin babalarının kimisi merak kimisi ise süreçte yönetme ihtirasıyla girdikleri doğu bilimi yolunda torunlar yeni bir doğu imajı inşa etmektedirler.

9. asırda Abbâsi baskılarıyla sıkıntılara duçar olan Ahmet b. Hanbel’in görüşleri İbn Haldun’un Nevzuhur Hanbeliler denilen yaklaşımla yorumlanmasının ardından süreçte 14. asırda İbn Teymiyye’nin Moğol istilasına dönemine dair cihat fikirlerinin retorize edilmesi nihayet 19. asırda Muhammed b. Abdulvvahab’ın güncellemesi ile yeni bir mekan ve toplum bulan düşünce zemini İngilizler’in bölgeyi işgali ve Suud devletinin ortaya çıkarılması akabinde 1979’de Sovyetlerin Afganistan işgali ve 2003’te Irak işgali sürecinde Suriye bataklığında Nevzuhur Haşhaşiler Paris’te bir karikatür dergisine yapılan saldırı ile kurgulanan İslamofobya İslam’ını her türlü müdahaleye ve düşmanlığa açık hale getirdiler. Avrupa’da zemin bulan Türk / İslamofobya süreci Brevik’in saldırısı ile ilk yangın alarmlarından birini vermişti. İslamofobya İslamı tabiri bu süreçte Arap baharı eyyamında oluşan mümbit zemindeki mezhepsel ve etnik çatışmaların da yardımıyla bugünkü düzeye geldi. Bu tabir bir fikri firar suçu dış güçlere indirgemek kolaylığından ziyade bir imdat sirenidir. Mutlak saplantılı bir batılı olmadığı gibi mutlak suçlu doğulu da yoktur. Lakin gelinen noktada Asr-ı Saadet bizzat Müslümanlara bombalatılmaktadır. İran, Suudi Arabistan gibi tüm iç aktörler ve konunun muhatabı tüm dış unsurlar burada eşit sorumluluğa sahiptir. Terörün otuz yıldır mağdur ettiği bir ülkede etnik ya da mezhepsel tandanslı herhangi bir terör olayının makul veya makbul görülebilmesinin istisnası yoktur. Biz Müslümanların hiç mi suçu yok sorusu burada yersiz ve gereksiz olacak kadar tartışmadan varestedir. Lakin oynanan oyunun temkin ve itina gerektirdiğine dair bir ikaz mahiyetinde yazılan bu deneme yapısal bir aklın kurgusal eylemlerine dikkat çekmek istemektedir. Konunun irdelenebileceği çok yönden birini göstermek dileğindedir. Zira burada hakarete uğradığı için kan dökülen Hz. Muhammed (sav)’in Asr-ı Saadeti bir altın çağ ve yenilenme zamanı imkânı olmaktan şiddet ürettiren bir karanlık zamana dönüştürülmektedir. Burada kavga, dövüş toz duman arasında asıl yok olan budur. Selçuklu-Osmanlı çizgisinin birleştirici ve müşterek lisan kurucu geleneğinin ve tecrübesinin varislerinin bu noktada daha orijinal ve umut vaat edici düşünceler üretmesi beklenir. Gündelik tartışmalar ve çarpışmaların ötesinde süreçsel ve yapısal olarak görülmesi gereken gelişmeler eğer doğru tepkilerle karşılanılmazsa bu meydan okumanın coğrafyamıza bedelleri ağır olacaktır.

Elinde kolasıyla TV izleyen çocukların hangi sokaktan toplanacağı veya hangi uyuşturucu ile can verirken medyaya yansıyacağı bilinemez bir noktaya geldiğimizde her şey çok geç olabilir. Küresel ağ bu kez de İslamofobya İslam’ı ile yayında bizim alternatif dizimiz nedir? İslam ve Müslümanlara dair tüm bu olumsuz algılar Türkiye başta olmak üzere tüm ülkelere dair gelişecek olumsuz algı ve eylemlerin meşru zemini haline gelerek Ermeni İddiaları gibi konularda mutlak yalnızlık ihtimalini arttırması endişe verici düşüncelerden sadece birisidir. Bugün negatifler retorikleri ile hoşgörüsüz ve otoriter gösterilen bir dünyaya tepki koyanlar, yarın etnik sorunlara karşı alınması gerekecek tedbirlerde benzer taraflı tepkileri laik ve modern olduğunu ileri süren etnik gruplara destek verebilirler.

Beşşar Esed’in bile laiklik vurgusu yaptığı hatırlanırsa müstakbele dair karamsarlık kaçınılmaz oluyor. Her halükarda İslamofobya İslam’ının kurgusal havasına Hz. Mevlana gibi etkili savunma bariyerleri ile derhal karşılık verilmelidir. Avrupa’nın ve dünyanın görünür yerlerinde Hz. Mevlana vb. gönül sesleri bu şiddet sesine karşı çıkarılmalı ve Mevlevi ayinleri gibi sanat yönlü çalışmalarla bu uygarlık gürültüsü medeniyetin irfan sesi ile karşılanmalıdır. Fikir linçlerine girişilmekten ziyade monolog olmayan çok taraflı konuşmalarla aklıselime varılmaya çalışılması en ehven yol olacaktır. Burada zaman haklı haksız arama zamanı değil üretilen kurguya karşı hakikati gösterip temsil etmeyi zaruri kılmaktadır. Selçuklu-Osmanlı tecrübesi bize bunu öğretmiştir. Taraf olmak yerine hakikatin müşterek dili olmaya çalışmak gerçekçi ve çıkar yoldur. Hz. Mevlana’nın Mesnevisi’nde dediği gibi “(Ey Allahım!) Sen bize bakma; kendi cömertliğine ve büyüklüğüne bak.“

Zamanın getirdikleri dileriz Hz. Muhammed’in zem edildiği yere Batılıların bile tepki koyacakları kendi dindaşlarını saygıya çağıracakları bir zemini var eder.

Müslüman denilen özne, yüklemin ne?
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Gürcistan, yumuşak kıvrımlı ulu dağların ve bu dağlar arasındaki vadilerde gürül gürül akan nehirlerin ülkesi. İnsanın diline Kafkasların İsviçre’si demek geliyor. Ama hiçbir zaman İsviçre kadar huzurlu olmadığını hatırlayınca vaz geçmekten başka çare kalmıyor. Onlarca dil veya lehçenin onlarca fark...;

Editör: Dalia Ghanem - Türkiye'nin dünyanın çeşitli bölgelerindeki ayak izi genişlemiştir. Bu durum, sadece ekonomik anlamda değil, ülkenin eğitim girişimleri veya Afrika, Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Batı Balkanlar'daki izleyiciler arasında Türk televizyon dizilerinin popülaritesi gibi yumuşak gücü...;

Ulusal ve uluslararası alanda ülkelerin güveliği sadece siyasi ve askeri meseleler ile ilgili olmamıştır. Özellikle soğuk savaş sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde küreselleşmenin yükselişiyle beraber, ekonomik konuların önemi daha artmıştır. ;

İsrail'in devletinin kurulduğu 1948 yılından günümüze uzanan Siyonist ideolojinin militarist bir devlete dönüşmesi, orta doğu coğrafyasında katliama varan insan hakları ihlallerinin sona ermeyeceğinin göstergesidir. İsrail devletinin 7 aydır süren bombardımanlarının Gazze'de yarattığı yıkım ve sonuc...;

Ekonomik güvenlik bireylerin, toplulukların ve ülkelerin ekonomik istikrar ve refahını koruma yeteneğini ifade etmektedir. Bu kavram makroekonomik faktörler, istihdam güvenliği, gelir güvenliği, finansal istikrar ve ticaret dengesi gibi boyutları içermektedir. Ekonomik güvenlik, aynı zamanda ekonomi...;

Son yıllarda küresel siyasette güç dengelerinde ki önemli değişimlerin Körfez siyasetine yansımakta ve bölgesel güvenlik haritasını yeniden şekillendirmekte olduğu görülmektedir. Bu dinamizm çerçevesinde gerçekleşen önemli gelişmeler uzun vadede değişim için bir potansiyel oluşturmakla birlikte deği...;

Chang lae'nin Yenilebilir Ekonomi (2022) adlı kitabı, yıllar boyunca popüler kitapları aracılığıyla geliştirdiği anlatıyı netleştiriyor. Kendisi bu kitapta anlatımını güçlendirmek için yemek imgelerini kullanırken, ben de ECON 101 öğrencilerim ile paylaşabileceğim dersleri ortaya çıkarmak amacıyla ö...;

Ertuğrul’un 1889 Japonya ziyareti, sıradan bir nezaket ve diplomatik ziyaret değildir. Bu ziyaret, kıta Avrupası, Orta Asya, Uzakdoğu, Pasifik ve Ortadoğu’daki güç mücadelesinin zorunlu kıldığı bir ziyarettir. Ertuğrul gemisi, geri dönemese de bu seyahat, günümüze kadar devam eden, son derece kalıcı...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - AB İlişkilerinin 60. Yılı ve Geleceği Konferansı

 • 24 Eki 2023 - 24 Eki 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...