Çin'in ''Altın'' Stratejisi Finansal Piyasaları Nasıl Etkiler

Makale

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz veya paslanmaz, bu da onu sonsuza kadar dayanabilen bir metal yapmakta. Bu dayanıklılık onu madeni paralar, mücevherler ve zaman içinde dayanması gereken eserler için uygun hale getirmekte....

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz veya paslanmaz, bu da onu sonsuza kadar dayanabilen bir metal yapmakta. Bu dayanıklılık onu madeni paralar, mücevherler ve zaman içinde dayanması gereken eserler için uygun hale getirmekte. İşlenebilirlik ve esneklik altın diğer bir önemli özelliği. Kırılmadan ince tabakalar halinde dövülebilir veya ince teller halinde çekilebilir, bu özellik, karmaşık mücevherler ve dekoratif eşyalar yapmak için çalışmayı kolaylaştırır. Nadirlik ve estetik çekicilik altının yerkabuğundaki göreceli nadirliği değerini artırır. Kendine özgü rengi ve parlaklığı onu estetik olarak çekici kılar, bu da mücevher ve sanatta kullanılmasına önemli katkıda bulunmuştur.

Altının kültürel önem en başta zenginlik ve statü sembolü olarak karşımıza çıkar. Tarih boyunca altın zenginlik, güç ve statü sembolü olmuştur. Otoriteyi ve kutsallığı simgeleyen taçlar, törensel nesneler ve dini eserler yaratmak için kullanılmıştır. Bu durum altının sanat ve dekorasyonda tarihsel kullanımını arttırmıştır. Altın, çeşitli kültürlerde dekoratif amaçlarla, heykellerde ve dini bağlamlarda kullanılmıştır. Güzelliği ve parlaklığı onu sanatçılar ve zanaatkarlar için favori bir malzeme haline getirmiştir.

Altını dünya ekonomik rolü de oldukça önemlidir. Binlerce yıldır değişim aracı ve değer deposu olarak kullanılmaktadır. Eski uygarlıklar altın sikkeler basmış ve altın bir zenginlik ve ticaret standardı olarak kalmıştır. Modern tarihin büyük bir bölümünde birçok ülke, para birimlerinin doğrudan altının değerine bağlı olduğu altın standardı altında faaliyet göstermiştir. Bu, istikrarlı bir para sistemi sağlamış ve uluslararası ticareti kolaylaştırmıştır. Altın ekonomik belirsizlik veya istikrarsızlık dönemlerinde genellikle güvenli liman varlığı olarak görülür. Krizler sırasında değerini diğer varlıklardan daha iyi koruma eğiliminde olduğu için yatırımcılar servetlerini korumak için altına yönelirler.

Altının tarihsel faktörler oldukça belirleyicidir. Eski Mısır'da, Roma İmparatorluğu'nda ve kaliforniya altına hücumu sırasında olduğu gibi büyük altın keşifleri, ekonomik büyümeyi ve keşifleri teşvik etmiştir. Altın ticaret yolları dünyanın çeşitli bölgelerini birbirine bağlayarak altının değerini ve cazibesini artırmıştır. Mitlerde ve efsanelerde önemli bir rol oynamış, genellikle tanrılar, krallar ve kahramanlarla ilişkilendirilmiştir. Bu hikayeler altını insan kültürünün ve bilincinin derinliklerine yerleştirmiştir.

Günümüzde altın, finansal piyasalarda yaygın olarak işlem görmektedir. Merkez bankaları tarafından saklanmakta, mücevherlerde kullanılmakta ve özel yatırımcılar tarafından madeni para, külçe ve ETF şeklinde satın alınmaktadır. Altın, mükemmel iletkenliği, reaktif olmaması ve şekillendirilebilirliği nedeniyle elektronik, dişçilik ve havacılıkta uygulamalara sahiptir. Altının süregelen talebi, fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel bağlamının benzersiz kombinasyonunun bir sonucudur. Güzelliği, nadirliği ve değer algısı onu yüzyıllar boyunca arzu edilen ve değerli bir metal olarak insan toplumunun ön saflarında tutmuştur.
Günümüzde de altın; dünya finans piyasasında bir yatırım varlığı, enflasyona karşı bir koruma, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman ve merkez bankası rezervlerinin önemli bir bileşeni olarak hareket ederek birçok önemli rol oynamaktadır.

Yatırım aracı olarak altın genellikle riski çeşitlendirmek için yatırım portföylerine dahil edilir. Fiyat hareketleri, hisse senetleri ve tahviller gibi diğer varlık sınıflarıyla düşük korelasyona sahip olma eğilimindedir ve piyasa oynaklığına karşı bir koruma sağlar. Altın borsa yatırım fonları finansal araç olarak, yatırımcıların fiziksel altın satın almak zorunda kalmadan altın fiyatlarına maruz kalmalarını sağlar. Altın ETF'leri yaygın olarak işlem görür ve altın piyasasının likiditesine katkıda bulunur.

Altın Enflasyona karşı önemli bir kalkan işlevi görür. Tarihsel olarak altın, uzun dönemler boyunca değerini korumuş ve bu da onu servetin korunması için cazip bir seçenek haline getirmiştir. Yüksek enflasyon dönemlerinde, itibari para birimlerinin değeri aşınma eğilimi gösterirken, altın genellikle değerini korur veya artırır. Yatırımcılar, değerini altından alan finansal ürünler olan altın destekli menkul kıymetlere ve altın vadeli işlemlerine yatırım yaparak altını enflasyona karşı korumak için kullanırlar.

Ekonomik belirsizliklerde güvenli liman olarak görülür. Ekonomik gerileme dönemlerinde, jeopolitik gerginliklerde veya finansal krizlerde yatırımcılar güvenli bir liman olarak altına akın eder. Değeri, belirsiz zamanlarda değişken olabilen diğer varlıklara kıyasla daha istikrarlı olarak algılanır. Bir para biriminin değeri düştüğünde, altın genellikle daha güvenilir bir değer deposu olarak görülür ve servetlerini korumak isteyen yatırımcılardan gelen talebin artmasına neden olur.

Altın rezerv varlık olarak da karşımıza çıkar. Merkez bankaları döviz rezervlerinin bir parçası olarak önemli miktarlarda altın tutarlar. Altın, ekonomik stres zamanlarında bir tampon görevi görerek finansal güvenlik ve istikrar sağlar. Altın ülkelerin para politikalarında da oldukça etkili bir finansal enstrümandır. Küresel para sistemi artık altın standardına dayalı olmasa da, merkez bankaları para birimi değerlerini yönetmek ve finansal sistemlerine olan güveni desteklemek için altın rezervlerini kullanmaya devam etmektedir.

Altın uluslararası piyasalarda ciddi bir spekülasyon ve ticaret aracıdır. Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve spekülatif ticaret için fırsatlar sağlayan diğer türevlerle emtia piyasalarında aktif olarak işlem görmektedir. Bu alım satım faaliyetleri, piyasa algılarına ve beklentilerine bağlı olarak altın fiyatlarını etkileyebilir. Altın fiyatları, faiz oranlarındaki değişiklikler, döviz dalgalanmaları ve jeopolitik olaylar gibi faktörler nedeniyle değişken olabilir. Firmalar ve yatırımcılar bilinçli kararlar vermek için bu faktörleri yakından izler.

Altın endüstriyel ve teknolojik kullanımı da oldukça önemlidir. Altın, finansal rolünün ötesinde, başta elektronik ve dişçilik olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Bu endüstriyel talep altın fiyatlarını ve finans piyasasındaki rolünü etkileyebilmektedir.

Altının finans piyasasındaki çok yönlü rolü, tarihsel öneminden, fiziksel özelliklerinden ve değerli ve istikrarlı bir varlık olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır. Bir yatırım varlığı, enflasyona karşı bir koruma, ekonomik belirsizlik sırasında güvenli bir liman ve merkez bankaları için önemli bir rezerv varlık olarak hizmet vermektedir. Çeşitli sektörlerde altına yönelik süregelen talep, tarihsel mirasıyla birleşerek altının küresel finans piyasasındaki öneminin devam etmesini sağlamaktadır.

Çin Ekonomisi ve Hükümetin Altın Piyasası Politikası

Çin'in uyguladığı altın stratejisinin temel yönleri ve sonuçlarına geçmeden önce Çin ekonomisi bakmakta yarar var.

Çin ekonomisi son birkaç on yıldır dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuştur. Bununla birlikte, büyüme oranları son yıllarda yavaşlamış, GSYH büyüme oranı COVID-19 salgınından önce çift haneli rakamlardan %6 civarına düşmüş ve salgın ve küresel ekonomik koşullardan daha da etkilenmiştir. Pandemi sonrası toparlanma, teknoloji ve ihracat gibi sektörlerdeki güçlü performansa karşın tüketici harcamaları ve emlak piyasasındaki zayıflıklarla dengesiz olmuştur.

Çin, dünyadaki elektronik, makine ve tüketim mallarının önemli bir bölümünü üreten küresel bir üretim merkezi olmaya devam etmektedir. Teknoloji ve inovasyona yapılan önemli yatırımlar Çin'i 5G, yapay zeka ve elektrikli araçlar gibi sektörlerde lider konumuna getirmiştir. İhracat, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve komşu Asya ülkeleriyle olmak üzere küresel çapta güçlü ticari ilişkilere sahip olan Çin ekonomisinin başlıca itici gücüdür. Kuşak ve yol girişimi altyapı projesi, Çin ile Asya, Avrupa ve Afrika'daki 60'tan fazla ülke arasındaki ticaret ve yatırım akışını geliştirmeyi ve Çin'i küresel ekonomiye daha fazla entegre etmeyi amaçlamaktadır. Çin de kentleşme ve artan gelirler önemli bir orta sınıfın büyümesine yol açarak iç tüketimi artırmıştır. Hızlı kentleşme, sürdürülebilir şehir planlaması ve kentsel-kırsal eşitsizliklerin giderilmesi ihtiyacı da dahil olmak üzere fırsatlar ve zorluklar yaratmıştır. Yüksek şirket ve yerel yönetim borçları finansal istikrar açısından risk oluşturmaktadır. Gayrimenkul sektörü önemli bir büyüme itici gücü olmuştur, ancak bazı bölgelerde arz fazlası ve düzenleyici sıkılaştırma gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Yaşlanan nüfus ve azalan doğum oranları, ekonomik büyüme ve sosyal hizmetler için uzun vadeli zorluklar ortaya çıkarmaktadır.

Çin, karbon emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğiyle mücadele etme taahhüdünün bir parçası olarak yenilenebilir enerji ve yeşil teknolojilere büyük yatırımlar yapmaktadır. Hava ve su kirliliğini azaltma çabaları yoğunlaştırılmıştır, ancak önemli zorluklar devam etmektedir.

Çin de sürdürülen ekonomik reformlar, yatırım odaklı büyümeden tüketim odaklı büyümeye kaydırmayı ve özel sektörün rolünü artırmayı amaçlamaktadır. Teknoloji, eğitim ve emlak gibi sektörlere yönelik son dönemdeki düzenleyici baskılar, hükümetin riskleri azaltmaya ve uzun vadeli istikrarı teşvik etmeye odaklandığını yansıtmaktadır.

Özetle Çin ekonomisi, hızlı büyüme ve teknolojik ilerlemeyi önemli yapısal zorluklar ve küresel ekonomik belirsizliklerle dengeleyen çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Gelecekteki yörüngesi, küresel ekonomiye entegre olmaya devam ederken ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini takip ederken bu sorunları ne kadar etkili bir şekilde çözeceğine bağlı olacaktır.

Çin'in Altın Politikası

Çin Halk Bankası uzun zamandır altın piyasanın en büyük alıcılarından biri ve 2022'den bu yana külçe varlıklarını istikrarlı bir şekilde artırıyor. Ancak altının 2024 Şubat ortasından bu yana rekor kıran yükselişi (geçen ay art arda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı) talebi olumsuz etkilemiş gibi görünüyor. Açıklanan resmi verilere göre PBOC, Nisan ayında 60 bin troy ons satın aldı. Bu rakam, Mart ayında 160 bin ons, Şubat’ta ise 390 bin onstu.
Dünya Altın Konseyi'ne göre, Çin'in başını çektiği dünya merkez bankalarının ilk çeyrek alımları tarihteki en güçlü alımlar olarak kayda geçti. Goldman Sachs Group Inc.'e göre, merkez bankaları daha uzun vadeli stratejik alıcılar olma eğiliminde ve gelişmekte olan piyasalardaki kurumların külçe alımlarının daha çok yolu var.

Külçe varlıkları gelişmekte olan merkez bankalarının rezervlerinin yalnızca yüzde 6'sını oluşturuyor. Altın ayrıca, düşük performans gösteren ekonomi ve cansız piyasalar nedeniyle iştahın keskinleştiği Çin başta olmak üzere Asyalı yatırımcıların artan talebiyle de desteklenmiş durumda. Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle artan jeopolitik risk de güvenli liman alımlarını tetiklemekte.

Çin hükümetinin finansal piyasalardaki altın politikası, daha geniş ekonomik ve finansal hedeflerinin bir parçası olarak altını yönetme ve altından yararlanma konusundaki stratejik yaklaşımını yansıtmakta.

Çin'in altın politikasının temel yönleri ve sonuçları:

Çin altın rezervleri oluşturma ve döviz rezervlerinin çeşitlendirilmesi giderek öne çıkmakta. Çin, büyük ölçüde ABD dolarına yatırılmış olan döviz rezervlerini çeşitlendirmek için altın rezervlerini istikrarlı bir şekilde artırmakta ve altın, kur riskine ve jeopolitik belirsizliklere karşı bir koruma sağlamakta. Çin, önemli miktarda altın rezervi tutarak finansal sisteminin istikrarını ve güvenilirliğini artırmayı, ekonomik şoklara karşı bir tampon sağlamayı ve renminbi'ye (RMB) olan güveni teşvik etmeyi de amaçlamakta.

Çin aynı zamanda altın piyasasının teşvik edilmesini de amaçlıyor. Çin, merkezi ve şeffaf bir altın ticaret platformu oluşturmak için SGE'yi kurdu. Bu borsa, Çin'i küresel altın piyasasında önemli bir merkez olarak konumlandırmayı amaçlayarak yerel ve uluslararası altın ticaretini kolaylaştırmakta. SGE, Yuan cinsinden altın sözleşmeleri sunarak Çin'in RMB'yi uluslararasılaştırma ve küresel ticaret ve finansta ABD dolarına olan bağımlılığı azaltma çabalarını desteklemekte.

Çin hükümeti aynı zamanda yerel altın mücevher piyasasını destekleyerek, altın tasarruf hesapları, altın ETF'leri ve altın vadeli işlemleri gibi çeşitli finansal ürünler aracılığıyla altına bireysel yatırımı teşvik etmekte. Altın, Çin'de zenginlik ve refahla ilişkilendirilen önemli bir kültürel değere sahip. Hükümet, altını güvenli ve cazip bir yatırım olarak tanıtmak için bu kültürel yakınlıktan faydalanmakta.

Çin uyguladığı altın politikası ile öncelikli olarak ''Stratejik Kaynak Yönetimi''ni amaçlamakta. Çin dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri ve hükümet, bu stratejik kaynağın istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak için yerli altın madenciliğini ve üretimini desteklemekte. Altın madenciliği endüstrisini güçlendirmeyi amaçlayan politikalar, verimliliği ve çevre standartlarını iyileştirmeye de çalışmakta. Çin hükümeti altın ithalatını ve ihracatını kontrol etmek için düzenlemeler uygulamakta, yeterli iç arzın sağlanması ile altın piyasası üzerindeki kontrolün sürdürülmesi arasında denge kurmayı hedeflemekte.

Çin öncelikli olarak, jeopolitik ve ekonomik strateji kapsamında Dolara olan bağımlılığını azaltmaya çalışmakta. Altın rezervlerini artırarak ve altın işlemlerinde RMB kullanımını teşvik ederek, ABD dolarına olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor ve bu da potansiyel ekonomik yaptırımların ve ticari gerilimlerin etkisini hafifletmenin bir yolu olarak görülüyor. Çin'in altın politikası, küresel finans piyasalarındaki etkisini arttırmaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Çin aynı zamanda, altın piyasasında önemli bir oyuncu haline gelerek küresel altın fiyatlandırması ve ticaret dinamikleri üzerinde daha fazla kontrol ve etki sahibi olmak istiyor.

Bir finansal istikrar aracı olarak altın rezervleri, Çin Halk Bankası'na (PBOC) para politikası için ek bir araç sağlamakta. Ekonomik stres veya enflasyonist baskı zamanlarında altın, ekonomiyi istikrara kavuşturmak için kaldıraç olarak kullanılması hedefleniyor. Önemli miktarda altın rezervine sahip olmak, Çin'in küresel finansal krizleri daha iyi atlatmasına olanak tanıyarak piyasadaki dalgalanma dönemlerinde değerini koruyan istikrarlı bir varlık sağlamaktadır.

Çin'in finansal piyasalardaki altın politikası çok yönlü olup, döviz rezervlerini çeşitlendirmeyi, finansal sisteminin istikrarını arttırmayı, RMB'nin uluslararasılaşmasını teşvik etmeyi ve küresel finansal piyasalardaki etkisini arttırmayı amaçlamaktadır. Altın rezervleri oluşturarak, yerel altın piyasalarını destekleyerek ve altını bir kaynak olarak stratejik bir şekilde yöneterek Çin, ekonomik direncini ve jeopolitik konumunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Çin'in iyi kurgulanmış bir altın stratejisinin finansal piyasalar üzerinde çeşitli etkileri olacaktır:

Altın Fiyatları Üzerinde Etkisi: Çin'in altın stratejisi, altın talebini ve arzını etkileyebilir. Büyük miktarda altın talebi, dünya altın piyasalarında fiyatların artmasına veya düşmesine yol açabilir. Çin'in altın rezervlerindeki artış veya azalış, uluslararası altın fiyatlarını etkileyebilir.

Uluslararası Rezervler ve Döviz Değişimi: Çin'in altın rezervlerindeki değişiklikler, uluslararası döviz rezervlerinin bileşiminde ve döviz piyasalarında önemli etkiler yaratabilir. Altın rezervleri, ulusal para biriminin değerini destekleyebilir veya piyasalardaki döviz kuru dalgalanmalarına karşı bir sigorta olarak kullanılabilir.

Küresel Ekonomik Güven ve Risk Algısı: Çin'in altın stratejisi, küresel ekonomik güven ve risk algısını etkileyebilir. Özellikle jeopolitik gerilimler veya ekonomik belirsizlik dönemlerinde, yatırımcılar altına olan talebi artırabilirler. Bu durum, piyasalarda güvenli liman arayışını artırabilir.

Altın Fiyatlarının Diğer Varlık Fiyatlarına Etkisi: Altının genellikle ters korrelasyon gösterdiği bazı finansal varlıklarla (örneğin, hisse senetleri veya tahviller) ilişkisi vardır. Çin'in altın stratejisi, altın fiyatlarının bu varlık sınıfları üzerindeki etkisini güçlendirebilir veya zayıflatabilir.

Küresel Ticaret Dengeleri ve Rezerv Diversifikasyonu: Çin'in altın stratejisi, uluslararası ticaret dengelerini etkileyebilir ve diğer ülkelerin de altın rezervlerini artırmalarına veya azaltmalarına yol açabilir. Bu durum, küresel ekonomik dengeler ve güç ilişkilerinde değişikliklere neden olabilir.

Sonuç olarak, Çin'in iyi kurgulanmış bir altın stratejisi, uluslararası finansal piyasalar üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir. Altın fiyatları, uluslararası rezervler ve döviz piyasaları gibi alanlarda önemli değişikliklere yol açabilirken, küresel ekonomik güven ve risk algısını da etkileyebilir.
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1107
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 295
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2054 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2054

Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi 18 Temmuz 2024 de partinin 20. Ulusal Kongresinde alınan kararları hayata geçirmek için reformların derinleştirilmesi ve ülkenin her alan ve her şehirde, her kırsalda ve sektörde modernizasyonu için kolları sıvadı. ;

Bölgemizdeki savaş ve çalkantıların ortasında İran'ın siyasi sistemi, bazı ülkelerde "İran uzmanları" tarafından ortaya atılan iddiaları boşa çıkaracak şekilde seçimleri rekabetçi, barışçıl ve düzenli bir şekilde gerçekleştirerek kayda değer bir istikrar sergilemiştir.;

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve ola...

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

21. yüzyılın kuşkusuz en önemli paradigma değişimlerinden birini küreselleşme süreci oluşturuyor. Bu süreçle beraber siyasal, sosyal, ekonomik pek çok alanda köklü değişimler yaşandı, yeni yol ve yöntemler keşfedildi, eski yöntemler yeniden inşa edildi; sonuçta yepyeni bir anlayışla karşı karşıya ka...