Hakan FİDAN’IN Çin Ziyareti

Yorum

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin davetlisi olarak 3-5 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'i ziyaret etti. Üç gün süren ziyareti sırasında Çinli yetkililerle üst düzey görüşmelerde bulunan Fidan, iki ülke arasındaki ikili bağların ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinliklere katıldı....


Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin davetlisi olarak 3-5 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında Çin'i ziyaret etti. Üç gün süren ziyareti sırasında Çinli yetkililerle üst düzey görüşmelerde bulunan Fidan, iki ülke arasındaki ikili bağların ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinliklere katıldı.

Ziyaretten Önemli Noktalar

1.Küresel Tedarik Zinciri ve Ekonomik İş birliği
Fidan, küresel tedarik zincirinin korunmasında hem Türkiye'nin hem de Çin'in oynadığı önemli rolü vurguladı. Çin'in dünyanın ikinci büyük ekonomisi olduğunu ve Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesi, genç ve dinamik nüfusu, gelişmiş altyapısı, siyasi istikrarı ve lojistik yeteneklerine dikkat çekti.

2. Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi
Fidan, Türkiye'yi Kafkaslar, Hazar Denizi ve Orta Asya üzerinden Çin'e bağlayan bir ticaret yolu olan Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi'ni ele aldı. Bu rota, Avrupa ile Asya arasındaki deniz yolundan yaklaşık 2.000 kilometre daha kısa olup seyahat süresini 15 gün kısaltmaktadır. İş birliğini geliştirmek ve jeopolitik risklerin etkisini azaltmak için bu girişimi Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlu hale getirmenin öneminin altını çizdi.

3. BRICS Toplantısı
Fidan, Türkiye'nin yeni işbirliği fırsatlarını keşfetmesi kapsamında önümüzdeki hafta Rusya'da Çin liderliğinde yapılacak BRICS toplantısına katılacağını duyurdu. Ankara'nın Asya ve Afrika'da işbirliğine ve çok taraflılığa verdiği desteği ifade ederek, ülkenin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasını ve yeni ortaklıklar arayışını vurguladı.

4. İkili Ticaret ve Yatırımlar
Fidan, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret dengesizliğini kabul etti; Çin, Asya'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük ticaret ortağıydı. İkili ticareti dengelemek ve ticari ilişkilerin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni alanlar keşfetmenin önemine değindi. Türkiye, yabancı şirketler için yatırım dostu bir ortam sağlıyor ve Fidan, Çin'in doğrudan yatırımlarının ekonomik ilişkilerdeki hayati rolünü vurguladı.

5. Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi
Fidan, Türkiye'nin iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini artıracak ve stratejik uyumu güçlendirecek BRI'ya katılma potansiyelini tartıştı. Ankara'nın, uluslararası sahnede "güç siyasetini" dengelemek ve işbirliği için ek fırsatlar sağlayacak olan BRICS bloğuna üye olma arzusunu dile getirdi.

Genel olarak Fidan'ın ziyareti, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeyi, stratejik iş birliğini geliştirmeyi ve karşılıklı anlayışı geliştirmeyi amaçladı.

Ziyaretin Çin tarafında, Çin, güçlü üretim kapasitesi, genç ve dinamik nüfusu, gelişmiş altyapısı, siyasi istikrarı ve lojistik yetenekleri göz önüne alındığında, Türkiye'nin küresel tedarik zincirinin korunmasındaki önemli rolünü kabul etti.
Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ile ilgili Çin, işbirliğini geliştirmek ve jeopolitik risklerin etkisini azaltmak için bu girişimi Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlu hale getirmekle ilgilendiğini ifade etti.

Hakan Fidan’ın BRICS ile ilgili düşüncelerini ifade etmesi karşısında Çin, yeni işbirliği fırsatlarını keşfetme fırsatı olarak Türkiye'nin Rusya'da yapılacak BRICS toplantısına katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler.

Çin, Fidan'a Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Urumçi ve Kaşgar şehirlerini ziyaret etme izni vererek 2012'den bu yana bölgeye yapılan ilk üst düzey Türk ziyareti oldu. Bu ziyaret bir mesaj olarak görüldü. Batılı başkentlere Sincan'ın yabancı ziyaretlere açık olduğunu bildirdi.

Çin, Türkiye ile olan ticaret dengesizliğini kabul etti ve Türkiye'nin dış ticaret açığının azaltılmasına yardımcı olmak için doğrudan yatırımlar içeren ortak projelerin potansiyelini tartıştı.

Çin, Türkiye'de üçüncü bir nükleer enerji santralinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere bu sektörlerde Türkiye ile iş birliği yapmakla ilgilendiğini ifade etti. Genel olarak Çin tarafı, Fidan'ın ziyareti sırasında Türkiye ile ekonomik bağları güçlendirmeyi, stratejik iş birliğini geliştirmeyi ve karşılıklı anlayışı geliştirmeyi hedefledi.

Hakan Fidan'ın Çin ziyareti, uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye ve Çin arasındaki stratejik ve ekonomik bağları güçlendirme çabalarını yansıtan önemli bir diplomatik girişimdir. Realist teori, devletlerin uluslararası arenada kendi çıkarlarını maksimize etmek için güç arayışında olduğunu savunur. Türkiye'nin Çin ile ilişkilerini derinleştirmesi, küresel güç dengesinde ABD ve Avrupa'nın yanı sıra Asya'nın yükselen gücüne de ağırlık verme stratejisinin bir parçası olarak görülebilir. Özellikle BRICS toplantısına katılım, Türkiye'nin çok kutuplu bir dünya düzeninde kendi pozisyonunu güçlendirme çabasını yansıtır. Türkiye, bu şekilde sadece ekonomik kazanç sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda stratejik olarak da kendini daha güvenli ve etkili bir konuma getirebilir.

Devletler arasındaki ekonomik iş birliği ve ticaret, barış ve istikrarın anahtarıdır. Fidan'ın ziyareti sırasında vurgulanan küresel tedarik zinciri, ikili ticaret ve yatırımlar gibi konular, bu bakış açısıyla ele alınabilir. Türkiye'nin Çin ile olan ticaret dengesizliğini dengelemek istemesi, ekonomik iş birliğinin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Ayrıca, Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi gibi projeler, iki ülke arasındaki ticaretin ve dolayısıyla karşılıklı bağımlılığın artırılmasına yönelik adımlar olarak değerlendirilebilir.

Türkiye'nin Çin ile ilişkilerini geliştirmesi, ekonomik güç unsurlarının stratejik hedeflere ulaşmada nasıl kullanıldığını gösterir. Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlu projeler geliştirme çabası, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaretteki rolünü artırma arzusunu yansıtır. Bu tür stratejik ortaklıklar, sadece ekonomik kazanç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda jeopolitik risklerin azaltılmasına ve bölgesel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunur.

Fidan'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmesi, kültürel diplomasi ve yumuşak güç unsurları açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Türkiye'nin bu bölgeye ilgisi, hem kültürel bağların pekiştirilmesi hem de uluslararası kamuoyuna mesaj verilmesi açısından stratejik bir hamle olarak görülebilir. Çin'in bu ziyarete izin vermesi, Türkiye ile ilişkilerini daha da derinleştirme ve olası eleştirileri yumuşatma çabası olarak yorumlanabilir.
 
 
Türkiye'nin BRICS toplantısına katılımı ve bu bağlamda dile getirilen iş birliği fırsatları, çok taraflılık ilkesinin bir yansımasıdır. Bu, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde tek bir bloğa bağımlı kalmaksızın çeşitli ülkelerle iş birliği yaparak kendi çıkarlarını maksimize etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, Türkiye'nin Asya ve Afrika'da yeni ortaklıklar arayışı, bölgesel iş birliğinin önemini ve Türkiye'nin küresel bir oyuncu olma arzusunu yansıtır.

Yararlanılan Kaynaklar
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/-turkiye-china-play-major-roles-in-protecting-global-supply-chain-turkish-foreign-minister/3238627
https://www.middleeastmonitor.com/20240604-turkiye-fidan-visits-china-will-travel-to-uyghur-region/
https://www.al-monitor.com/originals/2024/06/china-turkeys-fidan-says-he-plans-attend-brics-meeting-russia
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3265328/turkey-sees-brics-ekonomik-potential-it-waits-full-eu-membership
https://www.aa.com.tr/en/anadolu-agency-staff-detained-by-egyptian-police/turkish-foreign-minister-continues-to-hold-high-level-talks-with -Çinli yetkililer/3239227
https://www.hurriyetdailynews.com/fidan-due-in-china-for-bilateral-talks-194200
 
 
 
 
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Dört gün önce, Çin silahlı kuvvetlerinin yıllık tatbikatı olan "Exercise Joint Sword" sona erdi. Bu yıl, Çin bu tatbikatı, Tayvan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lai'nin göreve başlamasına "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdi - Pekin'in kazanmasını istemediği aday. 46 Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (P...;

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin davetlisi olarak 3-5 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'i ziyaret etti. Üç gün süren ziyareti sırasında Çinli yetkililerle üst düzey görüşmelerde bulunan Fidan, iki ülke arasındaki ikili bağların ve iş birliğinin güçlendirilmesine yö...;

Çin Komünist Partisi (ÇKP), propaganda sistemini bilgilendirme kampanyalarını etkinleştirecek bir araç seti oluşturmak için kullanıyor. Amacı, iletişimi kontrol etmek ve Çin hakkında belirli bir gerçeklik ve doğruluk versiyonu sunmak için anlatıları ve algıları şekillendirmektir; bu hem yurt içinde ...;

Farklı medeniyetlerin kültürleri, yaşama biçimleri, felsefeleri ve inanışları geçmişten günümüze kadar sanata yansımıştır. Sanat, insanoğlunun kendini ifade edebilmesinde büyük rol oynamıştır. Farklı medeniyetlerin kültür ve felsefesinden önemli izler taşıyan kültür öğelerden biri de bahçelerdir.;

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in dünyayı yeniden şekillendirme arzusu inkar edilemez. Xi Jinping, Washington'un ittifaklar ağını çözme ve uluslararası kuruluşlardan "Batılı" değerleri temizleme niyetinde. ABD dolarını tahtından indirmek ve kritik teknoloji üzerindeki Washington'un kontrolünü ortadan...;

Küresel hegemonya mücadelesi giderek sertleşirken jeopolitik saiklerin daha akışkan olduğu yeni bir döneme giriliyor. Bu yeni dönemde jeopolitik dinamikleri yeniden şekillendirmeyi planlayan iddialı projeler, stratejik pozisyon almak için uygun bir konjonktür yaratmayı hedefliyor. Bu projeler arasın...;

Çin ve Rusya’ya uygulanan Batı merkezli yaptırımlar küresel jeopolitikte köklü değişimlerin önünü açarken söz konusu iki ülkeyi de ilan edilmemiş stratejik bir ittifaka doğru sürüklüyor. Rusya ekonomisi üzerinde oluşan baskı ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Çin rekabetinin derinleşmesi, Çin ve R...;

6. Dünya Türk Forumu (2023)

 • 2023
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

4. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 04 Kas 2021 - 05 Kas 2021
 • DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir Oteli ve Konferans Merkezi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 04 Kas 2021 - 05 Kas 2021
 • DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir Oteli ve Konferans Merkezi -
 • İstanbul - Türkiye

3. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 05 Kas 2020 - 06 Kas 2020
 • İnteraktif Ortam -
 • İstanbul - Türkiye

4. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 05 Kas 2020 - 06 Kas 2020
 • İnteraktif Ortam -
 • İstanbul - Türkiye

Kovid-19 Sonrası Yeni Dünya Regülasyonu Çalıştayı

 • 05 Kas 2020 - 05 Kas 2020
 • İnteraktif Ortam -
 • İstanbul - Türkiye

6. İstanbul Güvenlik Konferansı (2020)

 • 05 Kas 2020 - 06 Kas 2020
 • İnteraktif Ortam -
 • İstanbul - Türkiye