Küresel Gıda Güvenliği Değerlendirmelerinde Göz Ardı Edilen Tehdit: Biyo Yakıt Üretimi

Makale

Gıda güvenliği ile biyoenerji üretimi arasındaki ilişki, hem potansiyel faydaları hem de zorlukları kapsayan karmaşık ve çok yönlüdür. Biyoenerji üretimi, enerji güvenliğine katkıda bulunma ve iklim değişikliği endişelerini giderme konusunda katkı sağlamaktadır. Ancak bu aynı zamanda gıda güvenliği açısından da önemli sonuçları beraberinde getirmektedir....

GİRİŞ

Güvenlik, çeşitli bağlamlarda istikrar ve refahı sağlamak için risklerin en aza indirilmesini içerir. Enerji güvenliği ise bir ülkenin veya bölgenin enerji talebini karşılamak için güvenilir, sürdürülebilir ve ekonomik enerji kaynaklarına erişim sağlama yeteneğini ifade eder. Bu kapsamda, enerji güvenliği, enerji arzının sürekliliğini, enerji kaynaklarının çeşitliliğini, enerji tedarik zincirinin güvenliğini ve enerji sektörünün istikrarını içeren geniş bir perspektifi içerir. Aynı zamanda, enerji güvenliği sürdürülebilirlik, çevresel etkiler, ekonomik rekabetçilik ve enerji politikalarının etkinliği gibi faktörleri de dikkate alır. Enerji güvenliği, hem ulusal hem de küresel düzeyde politika oluşturulması, enerji altyapısının korunması ve enerji kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi açısından önemli bir konsepttir. enerji kaynaklarının çeşitliliğinin sağlanması bağlamında biyo yakıt üretimi özel bir yer işgal etmektedir. Çünkü pek çok tüketici ülke, enerji güvenliği politikalarında biyoyakıt üretimine ciddi önem göstermektedir.

BİYOYAKITLAR VE GIDA GÜVENLİĞİ

Gıda güvenliği ile biyoenerji üretimi arasındaki ilişki, hem potansiyel faydaları hem de zorlukları kapsayan karmaşık ve çok yönlüdür. Biyoenerji üretimi, enerji güvenliğine katkıda bulunma ve iklim değişikliği endişelerini giderme konusunda katkı sağlamaktadır. Ancak bu aynı zamanda gıda güvenliği açısından da önemli sonuçları beraberinde getirmektedir. Öncelikle biyoenerji mahsullerinin ekimi, gıda üretimi sahalarında gerçekleştirildiği için gıda üretimini azaltıp gıda fiyatlarını artırmakta ve özellikle su kıtlığı ve toprak bozulması gibi sorunlarla mücadele eden bölgelerde gıda üretimi için tehdit oluşturmaktadır.

Açlığın önlenmesi bağlamında, küresel gıda güvenliğinde en önemli riskler gıda israfından kaynaklanmaktadır. Gıda güvenliği iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, su kıtlığı, arazi bozulması, nüfus artışı, fiyat artışı, çatışma alanlarının genişlemesi, tarımsal üretimi etkileyen böcek ve hastalıklar, küresel ticaretteki sorunlar, teknoloji açığı gibi çok yönlü tehditlerle karşı karşıyadır. Biyoyakıt üretimi de açlığın önlenmesi bağlamında küresel gıda güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Biyoyakıtlar birinci nesil (geleneksel), ikinci nesil biyoyakıtlar ve sentetik (üçüncü nesil) biyoyakıtlar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Birinci nesil biyoyakıtlar ve ikinci nesil biyoyakıtlar arasındaki temel farklar, hammaddelerinin kaynağı, üretim süreçleri ve çevresel etkileridir. Birinci nesil biyoyakıtlar genellikle bitkisel kaynaklardan, örneğin mısır veya şeker kamışı gibi tarım ürünlerinden elde edilir. Üretim süreci genellikle nişasta veya şeker içeren bitkilerin fermantasyonuyla gerçekleşir. Ancak, bu biyoyakıtların üretiminde tarım alanları, su tüketimi gibi çevresel etkiler nedeniyle eleştirilmiştir. Diğer yandan, ikinci nesil biyoyakıtlar daha çeşitli hammaddeler kullanır. Bu hammaddeler, gıda üretiminden arta kalan atıklar, odun veya algler gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. Üretim süreci daha karmaşık olup, selüloz, hemiselüloz ve lignin gibi kompleks biyomoleküllerden elde edilen biyokütle, enzimatik veya termokimyasal yöntemlerle parçalanarak fermentasyona uğratılır. Bu, tarım alanlarına olan baskıyı azaltabilir ve daha sürdürülebilir bir yaklaşım sunabilir. İkinci nesil biyoyakıtlar, çeşitlilik, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim süreçleri bakımından birinci nesil biyoyakıtlardan ayrılır ve daha gelecek odaklı bir enerji kaynağı olarak değerlendirilir. Sentetik biyoyakıtlar ise metan veya etanol gibi basit moleküllerin sentezinden üretilir. Sentetik biyoyakıtlar, yüksek enerji yoğunluğu veya düşük emisyon gibi belirli özelliklere sahip olacak şekilde uyarlanabilir.

2030 yılına dek, gelişmekte olan ekonomilerde yaktı harmanlama talimatlarının gelişmesi beklenmektedir. Örneğin Endonezya, artan fosil yakıt talebiyle birlikte biyodizel kullanımını teşvik eden B30 (%30 Biyodizel karışımı) programını 2020 yılında uygulamaya koymuştur. Arjantin'de mevcut %10'luk biyodizel karışım oranının korunacağı varsayılmaktadır. 2030 yılına kadar Hindistan'ın etanol harmanlama oranının yaklaşık %8 olacağı ve şeker kamışı bazlı etanolün bu hedefe ulaşmaya önemli ölçüde katkıda bulunacağı ancak artan yem ihtiyacı nedeniyle E20 (%20 etanol) hedefine ulaşılamayacağı öngörülmektedir. Selüloz bazlı etanol ve geri dönüştürülmüş yağ bazlı biyodizel gibi gelişmiş biyoyakıtlarda ise önemli bir artış beklenmemektedir. Teknolojideki öngörülemeyen ilerlemeler ve düzenleyici çerçevedeki potansiyel değişiklikler, biyoyakıtlara yönelik mevcut pazar tahminlerinden sapmalara neden olabilecek ise de bu Görünüm, biyoyakıtların [%80 gibi] büyük bir bölümünün birincil tarımsal ürünlerden üretileceğini göstermektedir (OECD, 2022). Dolayısıyla, açlığın önlenmesi bağlamında gıda güvenliğine dönük en önemli tehdit birinci nesil biyoyakıt üretiminden gelmektedir.
 
 
Devamı için...
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Dört gün önce, Çin silahlı kuvvetlerinin yıllık tatbikatı olan "Exercise Joint Sword" sona erdi. Bu yıl, Çin bu tatbikatı, Tayvan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lai'nin göreve başlamasına "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdi - Pekin'in kazanmasını istemediği aday. 46 Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (P...;

Doğu Afrika’nın jeopolitik konumuyla ilişkili olarak Ortadoğu, Körfez ve Hint- Pasifik stratejik alanlarıyla entegrasyonu bölgede yabancı aktörlerin askerî varlıklarının önemli bir nedenini meydana getirmektedir. Yabancı askerî varlıklar; çoğunlukla terörle mücadele, barış operasyonlarına destek, il...;

Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler paralelinde başta Karadeniz olmak üzere deniz güvenliği konuları daha sık gündeme gelmeye başlamıştır. Ayrıca teknolojideki gelişmelerle birlikte, başta gemilerin navigasyon sistemleri olmak üzere denizcilik endüstrisine yönelik siber saldırılar da artış eği...;

Gıda güvenliği ile biyoenerji üretimi arasındaki ilişki, hem potansiyel faydaları hem de zorlukları kapsayan karmaşık ve çok yönlüdür. Biyoenerji üretimi, enerji güvenliğine katkıda bulunma ve iklim değişikliği endişelerini giderme konusunda katkı sağlamaktadır. Ancak bu aynı zamanda gıda güvenliği ...;

Çin Komünist Partisi (ÇKP), propaganda sistemini bilgilendirme kampanyalarını etkinleştirecek bir araç seti oluşturmak için kullanıyor. Amacı, iletişimi kontrol etmek ve Çin hakkında belirli bir gerçeklik ve doğruluk versiyonu sunmak için anlatıları ve algıları şekillendirmektir; bu hem yurt içinde ...;

Bilindiği gibi İran dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ve tarihsel olarak küresel petrol piyasasında önemli bir oyuncu. İran, 155 milyar varil civarında olduğu tahmin edilen dünyanın dördüncü en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip. Bu rezervler dünyanın toplam kanıtlanmış petrol rez...;

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 16-17 Mayıs 2024'te Çin'e gerçekleştirdi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesine ve işbirliğinin derinleşmesine yönelik önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. ;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.