ABD'nin Hint-Pasifik'teki Kara Gücü | ASPI

Raporlar

ABD-Avustralya ittifakını derinleştirmeye yönelik yeni girişimler 2020 Savunma Stratejik Güncellemesinin (DSU) ardından geldi. DSU, ADF'yi Avustralya'nın ulusal çıkarlarının söz konusu olduğu durumlarda ABD'yi desteklemeye daha hazırlıklı olmakla görevlendirmektedir. ...

ABD-Avustralya ittifakını derinleştirmeye yönelik yeni girişimler 2020 Savunma Stratejik Güncellemesinin (DSU) ardından geldi. DSU, ADF'yi Avustralya'nın ulusal çıkarlarının söz konusu olduğu durumlarda ABD'yi desteklemeye daha hazırlıklı olmakla görevlendirmektedir. İkili bir kuvvet duruşu çalışma grubunun yeniden kurulması ve Avustralya'da ordu merkezli ABD kuvvet duruşu işbirliğini ilerletmek için yenilenen taahhütler, koalisyon faaliyetinin ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşılmasını gerektiren değişikliklere yol açmaktadır. Nisan 2023'te yayınlanan Savunma Stratejik İncelemesi (DSR), entegre bir ADF'nin temel bir parçası olarak Avustralya Ordusunu, Avustralya'nın kuzey yaklaşımlarına düşman tecavüzünü engellemek için uzun menzilli ateş ve kıyı manevra yeteneklerini geliştirmeye odaklanmaya yönlendirmektedir. Buna ek olarak, ABD ve Avustralya savunma stratejileri arasındaki yüksek derecedeki yakınlaşma, Avustralya Ordusu'nun ABD kara kuvvetleriyle daha yakın çalışması için tam zamanında bir fırsat penceresi sunmaktadır. Bu çalışma karşılıklı olarak güçlendirici olmalı ve Avustralya'nın risk ve tehditleri yönetme ve Hint-Pasifik'teki caydırıcılığa katkılarını dengeleme yaklaşımının bir parçasını oluşturmalıdır.

Bu rapor, Avustralya savunma kurumuna ve askeri liderlerine Hint-Pasifik'te karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda ABD ile ilişki kurmaya yönelik iyi düşünülmüş seçenekler sunmayı amaçlamaktadır. Rapor, ABD Ordusu'nun değişen kuvvet pozisyonu ve kara savaşına yaklaşımına genel bir bakış sunmakta, ardından deniz ortamında müşterek kuvvet operasyonlarının temel bir sağlayıcısı olarak gelişen rolünün kısa bir analizini yapmaktadır. Rapor daha sonra ABD Ordusu'nun Hint-Pasifik'teki 'seferberlik' faaliyetlerini ve tüm alanlardaki beklenmedik üst düzey askerî durumlar için müttefik ve ortak kapasitesini artırma çabalarını incelemektedir. Son olarak rapor, derinleşen ABD-Avustralya ittifakında Avustralya Ordusu'nun ABD kara kuvvetleri ile birlikte çalışabilirliği artırma fırsatlarını vurgulamaktadır. Bu fırsatların altını çizerken yazar, sınıflandırmanın ve kamuya açıklanan bilgilerin sınırlarını kabul etmektedir.

Yönetici Özeti

ABD
Ordusu, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en önemli dönüşüm dönemini yaşıyor. Büyük güç rekabetinin yeniden ortaya çıkması ve bozulan stratejik ortam, ABD Ordusunun yalnızca kara savaşına yaklaşımını değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında önemli bölgelerdeki ABD Deniz Piyadeleri (USMC) yanında gelecekteki rolünü yeniden düşünmeye zorluyor. Bu doktrinsel ve yapısal dönüşüm hiçbir yerde; Çin Halk Cumhuriyeti'nin (PRC) en şiddetli zorluklarla karşı karşıya olduğu anlamına gelmez, Asya'yı Güneydoğu Asya takımadaları1 üzerinden Avustralya'ya bağlayan coğrafi bölge olan Hint-Pasifik'teki kadar belirgin ve anlamlı olamaz.

ABD Ordusunun çok alanlı operasyonlar (MDO) doktrininin uygulanması ve yeniden düzenlenmesi; Çin'in Hint-Pasifik'teki saldırganlığını caydırmak için ortak tatbikatlara ve "boşluksuz" savunma işbirliğine yönelik yeni bir yaklaşımın habercisidir. Bu dönüşüm ABD'nin müttefikleri ve ortakları için önemli içgörüler barındırıyor; ABD'nin, Avustralya ve Japonya dahil olmak üzere kilit müttefiklerini yeni oluşturulan çok alanlı görev güçleri (MDTF'ler) ile etkileşime geçmeleri için desteklemesi hayati önem taşıyor. Avustralya'nın ABD savunma kurumlarıyla yakın ve proaktif ilişkilerini sürdürmesi; ikili kuvvet pozisyonu işbirliğinin sağladığı ivmeyi korumak ve Çin'in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini dengelemek için de gerekli olacaktır. Avustralya'nın ulusal savunmaya yönelik yeni birleştirici stratejik yaklaşımı ise Avustralya savunma kurumunun ve askerî liderlerinin, hem ABD Ordusu hem de Avustralya Ordusu içinde meydana gelen kurumsal değişikliklerin, artan tehdit ortamında kara gücünün kullanımına yönelik yeni fırsatları nasıl kolaylaştırdığını değerlendirmesini gerektirmektedir.

(Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü ASPI tarafından bu ay yayımlanan Strateji raporunda Marcus SCHULTZ tarafından kaleme alınan makalenin TASAM Stajyeri Selim Arda TEKİN tarafından çevrilen “Yönetici Özeti“, “Politika Önerileri", "Giriş", "ABD kara kuvvetlerinin çok alanlı dönüşümü", "ABD kuvvetinin duruşu ve bölgesel varlığı", "ABD Ordusunun Hint-Pasifik'te gelişen rolü", "ABD'nin Çin ile stratejik rekabete ilişkin kavramları ve ABD ordusunun kampanya yaklaşımı", "Avustralya'nın stratejik değişimi ve değiştirilebilirlik için yeni beklentiler" ve “Sonuç“ bölümlerinin tamamı alttaki ilgili dokümanda mevcuttur.)

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1107
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 295
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2054 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2054

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

2000’li yılların başından itibaren görünür hale gelmeye başlayan söz konusu en büyük tehdit Rusya menşeili olarak ifade edilmektedir. Öyle ki o yıllardaki gelişmeler bunun göstergelerindendir. Buna karşın Rusya-Ukrayna arasındaki silahlı çatışmaların başlamasıyla ortaya çıkan yeni konjonktür başta A...;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

Dört gün önce, Çin silahlı kuvvetlerinin yıllık tatbikatı olan "Exercise Joint Sword" sona erdi. Bu yıl, Çin bu tatbikatı, Tayvan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lai'nin göreve başlamasına "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdi - Pekin'in kazanmasını istemediği aday. 46 Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (P...;

Çin Komünist Partisi (ÇKP), propaganda sistemini bilgilendirme kampanyalarını etkinleştirecek bir araç seti oluşturmak için kullanıyor. Amacı, iletişimi kontrol etmek ve Çin hakkında belirli bir gerçeklik ve doğruluk versiyonu sunmak için anlatıları ve algıları şekillendirmektir; bu hem yurt içinde ...;

Bilindiği gibi İran dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ve tarihsel olarak küresel petrol piyasasında önemli bir oyuncu. İran, 155 milyar varil civarında olduğu tahmin edilen dünyanın dördüncü en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip. Bu rezervler dünyanın toplam kanıtlanmış petrol rez...;

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.