2023 Vizyonunun Neresindeyiz?

Makale

2023 Vizyonu genel olarak ekonomik kalkınma, gelir düzeyinin yükselmesi, ülkemizin dünyanın en büyük limanlarına sahip olması gibi birçok hedefleri olarak ifadesini bulmaktadır. Diğer taraftan 2023 Vizyonunun bir de soyut bir süreci bulunmaktadır....

2023 Vizyonu genel olarak ekonomik kalkınma, gelir düzeyinin yükselmesi, ülkemizin dünyanın en büyük limanlarına sahip olması gibi birçok hedefleri olarak ifadesini bulmaktadır. Diğer taraftan 2023 Vizyonunun bir de soyut bir süreci bulunmaktadır. Bu süreç; zihniyet değişimi, entelektüel, irfan, medeniyet ve kültür tasavvurları olarak ifade edileceği gibi, bir başka ifadeyle Türkiye’yi 2023 Vizyonuna taşıyacak bir anlayış ve duruş olarak da ifadesini bulabilir. Bu ifadelerden sonra, Türk diasporaları Cumhuriyetimizin 100. yılında hedeflenen Vizyon’un neresindedirler sorusunu kendi kendime sormaktayım.
 
Otuz yılı aşan bir süredir Türkiye dışında yaşayan, ancak sürekli ana unsur, ana ülke ile çok farklı alanlarda işbirliği yapan bir birey olarak soruyorum bu soruyu. Türk kültür değerlerine yabancılaşmadan içinde bulunduğum ülke insanları ve kurumlarıyla günlük iletişim ve ilişki içerisindeyim. İçinde yaşadığımız ülke insanı ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalarımız var.
 
2023 Vizyonunda aktörüz!

TASAM’ın 2. Dünya Türk Forumu’nda TÜRK DİASPORALARI 2023 VİZYONU’nu seçmesi bize ister istemez “Biz bu vizyonun neresindeyiz?“ sorusunu sorduruyor. Ve devamla uygulamakta olduğumuz faaliyetler ve projelerle 2023 Vizyonuna kendi çapımızda nasıl bir katkı yapmaktayız sorusunu beraberinde getirmekte. Çünkü biz, Türk Diasporalarından biri olarak bu Vizyonun şekillenmesinde önemli bir aktörüz. Çünkü biz ait olduğumuz ülkenin yumuşak gücüyüz. Türkiye’nin 2023 Vizyonunun bizim mücadelemizde, ortaya koymaya çalıştığımız çalışmalarımızda çok yönlü aidiyet ve ulus ötesi kimlik, sosyal sorumluluk, katılımcılık gibi anlayışların öne çıktığını söyleyebiliriz.
 
Bu doğrultuda; Siyasi Katılım ve Sorumluluk, Ortak Çalışma, Diyalog ve Çok Amaçlı Lobi, AB-Türkiye İlişkileri, İnsan Hakları ve Irkçılık, Sivil Toplum ve Demokrasi, Mevlana’nın Yedi Öğüdü/Konya Kriterleri, Ahilik ve Sosyal Sorumlu Girişimcilik başlıca faaliyet ve projelerimizdir.

Türkiye’nin Tarihi Şansı

2023 Vizyonu Türkiye ve Türklerin, insanlık birikimine katkıda bulunacak, evrensel kültüre verebilecekleri olağan üstü ve köklü bir birikimleri olduğunu göstermektedir. Türkiye, tarihi ve coğrafi derinliği ile yarınların/tarihin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak şansa sahiptir. Türkiye bu şansla, kısa adı TIKA olan ‘Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’, bir çok ülkenin başkentinde açılmakta olan ‘Yunus Emre Enstitüleri’, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türk Hava Yollarının dünyanın en ücra köşelerine yaptığı seferlerle, bir taraftan kültürel diplomasi, diğer taraftan resmi diplomasinin ötesinde hizmetler vererek, dünyanın farklı coğrafyalarında gönülleri kazanmaya çalışmaktadır.
 
2023 Vizyonu bizi nasıl yönlendiriyor?

Anadolu’nun geniş gönül coğrafyasının bir tanesinin de içinde yaşadığımız Avrupa olduğuna inanmaktayız. Avrupa’da yaşayanlar olarak, Türkiye’nin tarihi birliktelik yaşadığı coğrafya ile iletişime girmemiz, Çin, Hindistan, Rusya, Asya ve Orta Asya medeniyetlerini keşfetmemiz, modernitenin üretildiği Amerika ve Avrupa’yı iyi okumamız ve Sahra Afrika, Uzak Asya’daki gelişmeleri takip etmemiz artık kaçınılmazdır diye düşünmekteyiz.
 
2023 Vizyonu bize mensup olduğumuz medeniyetin yeniden yüklediği misyonun farkında olarak, başta Hollanda’daki insanımız olmak üzere, insanlığa hizmet götürmeyi öngörüyor.

Sosyal sorumluluk duygusu içinde, milli ve manevi değerlinden taviz vermeden, küresel ölçekte proaktif, insanlık sorunlarını kendine dert edinmiş, sahiplenmiş, Avrupa’da edinmiş olduğumuz bilgi ve tecrübenin ait olduğumuz medeniyetin uzandığı her yerde dolaşımının sağlanmasına katkıda bulunmaktır.
 
Türkiye 2023 hedeflerine yürürken, sayıları 4 milyonu bulan Türk diasporalardan birisi olan Avrupalı Türklerin yaşadıkları yerler ile bağlı oldukları ülke ve topluluklar arasında çok yönlü oluşturdukları köprüler de göz ardı edilmemelidir.
 
İlgili kitaba erişmek için tıklayın > Türk Diasporası Ve Türk Dünyası Vizyonu 2023
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin davetlisi olarak 3-5 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'i ziyaret etti. Üç gün süren ziyareti sırasında Çinli yetkililerle üst düzey görüşmelerde bulunan Fidan, iki ülke arasındaki ikili bağların ve iş birliğinin güçlendirilmesine yö...;

Yapay Zeka (YZ), diğerlerinin yanı sıra piyasaları, toplumları ve siyasi sistemleri yöneten kuralları yeniden şekillendiriyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu durum, YZ'nin gelişimine rehberlik edecek, insanlık üzerinde olumlu bir etki yaratacak, faydaların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak...;

Farklı medeniyetlerin kültürleri, yaşama biçimleri, felsefeleri ve inanışları geçmişten günümüze kadar sanata yansımıştır. Sanat, insanoğlunun kendini ifade edebilmesinde büyük rol oynamıştır. Farklı medeniyetlerin kültür ve felsefesinden önemli izler taşıyan kültür öğelerden biri de bahçelerdir.;

Chang lae'nin Yenilebilir Ekonomi (2022) adlı kitabı, yıllar boyunca popüler kitapları aracılığıyla geliştirdiği anlatıyı netleştiriyor. Kendisi bu kitapta anlatımını güçlendirmek için yemek imgelerini kullanırken, ben de ECON 101 öğrencilerim ile paylaşabileceğim dersleri ortaya çıkarmak amacıyla ö...;

Küresel hegemonya mücadelesi giderek sertleşirken jeopolitik saiklerin daha akışkan olduğu yeni bir döneme giriliyor. Bu yeni dönemde jeopolitik dinamikleri yeniden şekillendirmeyi planlayan iddialı projeler, stratejik pozisyon almak için uygun bir konjonktür yaratmayı hedefliyor. Bu projeler arasın...;

Çin ve Rusya’ya uygulanan Batı merkezli yaptırımlar küresel jeopolitikte köklü değişimlerin önünü açarken söz konusu iki ülkeyi de ilan edilmemiş stratejik bir ittifaka doğru sürüklüyor. Rusya ekonomisi üzerinde oluşan baskı ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Çin rekabetinin derinleşmesi, Çin ve R...;

Dünya hemen her konuda sınırın “ölçüsüzce“ zorlandığı “kritik“ bir dönemden geçmektedir. Başta zihin ve beden itibarıyla bizzat insan olmak üzere aile, toplum ve devlet gibi hemen her toplumsal ve siyasal yapı bu durumun bir yansıması olarak derin bir “güvenlik krizi“yle karşı karşıyadır. Uluslarara...;

Hint-Pasifik bölgesinde savaşın patlak vermesi gerçek bir olasılık. Artan rekabet, küresel ve bölgesel güçler arasındaki güven eksikliğinin büyümesi ve potansiyel yanılgılar riski artırmaktadır. Çatışmaların tırmanma riskleri ve bunların nasıl yönetilebileceği konusunda daha etkili bir Avustralya od...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.