Asya İşbirliğine Yönelik Riskler ve Fırsatlar - Jeopolitik Analiz

Makale

Soğuk Savaş sonrasında Asya işbirliğine yönelik daha uygun bir zemin oluştu; o dönemde barış ve kalkınma en çok kullanılan kavramlardı. Asya ülkeleri arasındaki ilişkiler, güvensizlik ve zıtlaşmalardan işbirliği ve koordineli çalışmaya doğru evrim gösterdi. ...

İlk argümanım gelişmekte olan dünyanın yükselişi için oldukça önem ihtiva eden Asya işbirliğine yönelik fırsatları nasıl gördüğümle ilgili. Soğuk Savaş sonrasında Asya işbirliğine yönelik daha uygun bir zemin oluştu; o dönemde barış ve kalkınma en çok kullanılan kavramlardı. Asya ülkeleri arasındaki ilişkiler, güvensizlik ve zıtlaşmalardan işbirliği ve koordineli çalışmaya doğru evrim gösterdi. Soğuk Savaş’ın bitiminden önce hem Avrasya’da hem de Asya’da eski Sovyetler Birliği bloku ve Amerikalı düşmanları arasında stratejik bir husumet vardı. Ancak 1950’li yılların en büyük mağduru Çin oldu; çünkü bu iki süper güç arasında kaldı. Dolayısıyla o dönemde barış için kendi bağımsız dış politikamıza bağlı kalmaktan ve karşılaştığımız sorunlara göğüs germekten başka çaremiz yoktu. Sonunda da 1970’li yılların başında bağımsız endüstriyel sistemimizi ve ekonomik sistemimizi oluşturduk. O dönemde Çin, Birleşmiş Milletler üyeliğini de kazandı. Yani bu dönem Çin’in ileride yerel ekonomik reforma girmesi ve geçmişin barışçıl kalkınma yöntemini takip etmesi, dış dünyaya açılması için temel noktalardan biri oldu.

Değinmek istediğim ikinci husus son 30 yıl içinde Asya’nın ekonomik haritasının ciddi bir değişime girmesi. Şu an Asya’nın GSYİH’sı küresel GSYİH’nın üçte birine denk geliyor ve Asya ticaret hacmi de küresel ticaret hacminin üçte birini aşmış durumda. Dolayısıyla Asya ülkeleri her türlü ekonomik işbirliği kurumu haline geldi. Bu bilgiler ışığında, yeni gelişen ya da gelişmekte olan piyasalar ve küreselleşme trendini yakalamak için yeni teknolojiler edinme fırsatı olan gelişmekte olan büyük güçler ortaya çıktı. Söz konusu büyük gelişim güçlerini tanımlarken ilk olarak bölgesel güçleri ve sonra stratejik kaynakları ele almalıyız. Stratejik kaynaklarsa bir ülkenin sahip olduğu siyasi güç, bulunduğu jeopolitik konum ve finansal gücü, dini gücü, etnik gücü, enerji gücü, askeri gücü ve benzeri kaynaklar olarak tanımlanabilir. Ayrıca bu güçlü ülkelerin bölgesel bir stratejisi olmalı ve bu strateji için ellerinden geleni yapmalılar. Bölgesel düzeyde ulusal kapasiteye göre çalışmalar yürütülmeli ve küresel güçlerle sağlanan ilişkiler geliştirilmelidir. Bu terminolojiyi karşılayan ülkeler arasında Hindistan, Pakistan, Malezya, Endonezya, Kazakistan, Türkiye ve İran bulunuyor. Tabii ki Asya’daki gelişmekte olarak ülkeler arasında Çin’i de saymazsak olmaz. Bu ülkeler bir takım bölgesel ve alt bölgesel işbirliği mekanizmalarının omurgasını oluşturuyor. Bu mekanizmaların örnekleri arasında ise CICA çerçevesi, “10 3“ ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi organizasyonlar bulunuyor. Bu anlamda bir takım öneriler de gördük: Örneğin Japonya, Doğu Asya Topluluğu konseptini başlattı.


(Makalenin devamı alttaki ilgili dokümanda)

İlgili e-kitaba erişmek için tıklayın > Asya'da Güvenliğin İnşası ve CICA

 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2751 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 645
TASAM Asya 98 1103
TASAM Avrupa 22 645
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 291
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1395 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 296
TASAM Orta Doğu 23 614
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 188
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1298 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 782
TASAM Türk Dünyası 20 516
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2047 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
TASAM Türkiye 82 2047

1992-1995 yılları arasında tüm Bosna’da yaşanan ve binlerce insanın öldürülmesi ile sonuçlanan soykırım, zulüm, sürgün, yerinden edilme ve cinsel şiddet, buradaki toplum üzerinde ciddi hasarlara yol açmış ve etkisini günümüze kadar sürdürmüştür.;

27 Eylül 1538’de Haçlı donanmasına karşı kazanılan Preveze Deniz Savaşı’nın gerek icrası gerekse sonuçları çok tartışılmıştır. Basit taktik ve teknik nedenlerden, stratejik ve operatif yönetime kadar her konuda değerlendirmeler yapılmıştır.;

Çin’in Ortadoğu’daki nüfuz arayışı yoğunlaşırken Suriye devlet başkanı Esad’ın Çin’e yaptığı ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine sahne oldu. 19. Asya oyunlarının icra edildiği Çin’in Hangzhou şehrinde bir araya gelen Xi ve Esad iki ülke ilişkilerinin “stratejik ortaklık“ seviyesin...;

1 Ağustos 2022(Miloseviç’ten Vucic’e Değişmeyen Söylem: Kosova’da Büyüyen Gerilim ve Herkese Yakın Bir Savaşın Sesleri) ve 31 Mayıs 2023’te (Bitti Sanılan Savaş: Kosova - Sırbistan Gerilimine NATO Müdahalesi Mümkün mü?) burada iki yazı kaleme almış özellikle Vucic’in söylemleri üzerinden Kosova ile ...;

2023 Vizyonu genel olarak ekonomik kalkınma, gelir düzeyinin yükselmesi, ülkemizin dünyanın en büyük limanlarına sahip olması gibi birçok hedefleri olarak ifadesini bulmaktadır. Diğer taraftan 2023 Vizyonunun bir de soyut bir süreci bulunmaktadır.;

Türkiye’de ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinde büyük çaplı projelerin gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak, mevcut finansman yetersizliğini en etkin şekilde ortadan kaldıracak bir finansman metodu bankacılık sistemine entegre edilmeye çalışılabilir. Bu çerçevede “Proje Bankacılığı” adı altında ...;

Mevcut küresel düzen parçalanma eğilimi gösteren bir momentumun eşliğinde yeni bir dünya düzenine doğru dönüşüme başladı. Büyük güç rekabetinin öne çıktığı bu yeni normalde asıl muharebenin ekonomik cephede gerçekleşeceği söylenebilir.;

İki liderin görüşmesinde, Moskova'nın azalan silah ve mühimmat stokunu yenilemek için Kuzey Kore'den malzeme temini konusunda bir görüşme yapılıp yapılmadığı belirsizliği yer almaktadır. ;

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

  • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
  • Sheraton Istanbul City Center -
  • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.