İş Hayatı ve Girişimcilikte Müslüman Gençler için Fırsat Oluşturmak

Makale

Müslümanların gelecekte dünyada daha iyi bir yerde olmaları için iş hayatında aktif, girişimcilik konusunda cesaretli olmaları gerekir. Sadece eğitim almak artık yeterli değildir. ...

Müslümanların gelecekte dünyada daha iyi bir yerde olmaları için iş hayatında aktif, girişimcilik konusunda cesaretli olmaları gerekir. Sadece eğitim almak artık yeterli değildir. Üniversite bitirmiş veya bitirmek üzere olan Müslüman gençlerin iş hayatında kendilerini tartmaları, iş hayatını görmeleri, yaşamaları ve deneyim sahibi olmaları için doğru yerlerde bilgilerini geliştirecek şekilde deneyim sahibi olmaları girişimcilik konusunda cesaretlendirilmeleri, iyi niyetle yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple Müslüman ülkeler arasında öncelikle çeşitli konularda eğitim almış, özellikle üniversite eğitimi almış gençlerin eğitim aldıkları konularda gelişmiş iş sahalarında tecrübe yaşamaları, bu alanda girişimcilik kültürünü görmeleri, Müslüman ülkelerin birbirlerini daha iyi tanımaları ve geleceğe yönelik daha fazla iş birliği yapmaları önemlidir.
 
Bu konuda düşünülen, Müslüman ülkeler arasında üniversite bitirmiş farklı mesleklerdeki gençleri, kendi alanlarında uzman kurum ve kuruluşlarla bir araya getirecek bir havuz sistemidir.

Bu sitemin gerçekleşmesi için Müslüman ülkeler arasında yasal düzenlemelerin, anlaşmaların yapılması, sistemin tanıtılması, Müslüman gençleri çalıştırmak isteyen firmaların bulunması, bu amaçla farklı bir ülkeye giden gençlerin barınma ve ücret gibi konularının çözümlenmiş olması gerekir. Çok taraflı gibi görünse de aslında uygulanabilecek bir sistemdir. Bu sistemi özel ve devlet sektörü desteklerle, STK katılımıyla girişimci gençler uygulayabilirler.
 
Girişimcilik konusunda ilerlemiş Müslüman ülkeler, diğer Müslüman ülke gençlerine veya Müslüman gençlere tecrübelerini aktarmalıdır. Türkiye hem yurt içinde hem de yurt dışında bir çok iş adamıyla bu konuda tecrübelidir. Yine çeşitli yasal düzenlemeler, STK ve devlet destekleriyle bu konuda da çalışma yapmak mümkündür. Bu çalışmalar ayrıca, Müslüman ülkelerin birbirlerinin kültürlerini, çalışma düzenlerini, davranışlarını tanımalarını sağlayacak, bir çok alanda insan kaynağı temini ve değerlendirmesini sağlayacak, stajın ötesinde bir çalışmadır. Bilimden, tarıma kadar bir çok alanda uygulanabilir. Ayrıca, meslek sahibi Müslüman gençlerin birbirini, sektörleri tanıması, gelecekte ticari, kültürel, tıp, turizm alanlarında işbirlikleri yapması, kendi alanlarında iş kurabilmelerini de sağlar.
 
Çalışmada iş dünyası ve girişimcilik konusunda Müslüman gençleri bir araya getirecek, ufkunu açacak, bilgi ve tecrübelerini geliştirecek, destekleyecek, çeşitli alanlarda birbirlerini tanımalarını sağlayacak, başlangıçta birkaç ülkede pilot uygulama yapılabilecek sistem üzerinde durulacaktır.
 
GİRİŞ

Dünyada Müslüman nüfus giderek artıyor. Müslümanlar dünyanın farklı yerlerinde yaşamını sürdürüyorlar. Çoğunluk birbirinden kopuk olsa da dünyanın % 23’ü Müslüman.

Müslümanlar birbirleriyle iletişim, iş birliği, anlaşmalar yapmış olsa da bunlar uygulamada çok rağbet görmemiş veya çeşitli sebeplerle uygulanamamış. Son yıllarda çeşitli toplantılarda Müslümanların birbirleriyle daha fazla diyalog içinde olmaları, sorunlarını paylaşmaları, çözüm yoları aramaları, Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamaya çalışmaları gibi bir çok konu var.
 
Bu konuların hepsi son derece önemli. Fakat gelecek açısından bakıldığında gençlik konusu ayrı bir önem taşımakta.  Müslümanlar arasında gençler önemli bir nüfusu oluşturmakta. Bu durum Müslüman kişilerin ve ülkelerin geleceği açısından önem taşıyor.
 
Müslüman gençlerin eğitimli, bilgili ve dünyaya entegre olması, gerek Müslümanların gerekse Müslüman ülkelerin gelecekteki durumları açısından önemli.
 
MÜSLÜMAN GENÇLİK VE İŞ DÜNYASI

Müslüman gençler iyi bir eğitim alarak kendi işlerini kurabilirler, ya da bir iş yerinde çalışabilirler. Müslüman gençlerde eğilim kendi ülkelerinde veya ülkeleri dışında eğitim aldıktan sonra batı ülkelerine veya Amerika Birleşik Devletlerine giderek orada çalışmak ve yaşamlarını sürdürmek.
 
Bu durumun artılarından çok eksileri olduğu ise bir gerçek. Gençlerin kendi kültürlerini unutmaları, ülkelerine katkıda  bulunmamaları, İslamofobi, bütün bunlar bir süre sonra Müslüman gençleri ya çok zorlamakta yada bulunduğu ortama uyum sağlamak için kimlik kaybına yol açmaktadır.
 
Oysa Müslüman ülkelerde de bir çok iş sahası, başarılı iş adamı, girişimciliğe açık alanlar bulunmaktadır. Gençler bu konularda kendi ülkelerinde kolaylık görmediklerinde batı ülkelerine kaçmakta, batı cazip gelmektedir. Bu arada internet teknolojisinin gençleri baştan çıkarıcı imkanları ve bilgilerini de unutmamak gerek.

Girişimcilik, iktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun oluşturulmasıdır.

Gençler pekala kendi ülkelerinde çeşitli fırsatları ve ihtiyaçları değerlendirerek girişimci olabilirler. Bunun için önce girişimciliği bilmeleri, cesaretli olmaları, destek bulmaları gerekmektedir.

Gençler bu destek, fırsat ve imkanları nasıl yakalayacaklardır? Tam burada Müslüman ülkelerin aralarında yaptıkları anlaşmaları yeniden hatırlamaları, birbirlerine destek vermeleri ve gençlerin önünü açmaları gerekmektedir. Gençler iş dünyası, ülkeler ve yöneticiler, karar vericilerden destek beklemektedir. Bugün gençlere iş dünyası ve eğitim için verilecek destek gelecekte Müslüman ülkelerin dünyada daha kuvvetli olmasını sağlayacaktır. 

İlgili kitaba erişmek için tıklayın > Youth Strategy Power And Justice Building
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2751 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 645
TASAM Asya 98 1103
TASAM Avrupa 22 645
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 291
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1395 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 296
TASAM Orta Doğu 23 614
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 188
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1298 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 782
TASAM Türk Dünyası 20 516
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2047 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
TASAM Türkiye 82 2047

Müslümanların gelecekte dünyada daha iyi bir yerde olmaları için iş hayatında aktif, girişimcilik konusunda cesaretli olmaları gerekir. Sadece eğitim almak artık yeterli değildir. ;