Gelişmiş Yapay Zekâ Sohbet Robotu ChatGPT ve Güvenlik

Makale

ChatGPT, kullanıma sunulduğundan bu yana çok sayıda kullanıcının ilgisini çekmiş ve farklı alanlardaki olası uygulamaları ile gündeme gelmiştir. Bunun üzerine PLA Daily bazı akademisyenlerden ChatGPT'nin orduda uygulanmasına dair değerlendirmelerini talep etmiştir. Üç farklı yazarın üç makalesi, ChatGPT uygulamasının çeşitli yönlerini vurgulamaktadır....

Ordu ve Savaş

ChatGPT, kullanıma sunulduğundan bu yana çok sayıda kullanıcının ilgisini çekmiş ve farklı alanlardaki olası uygulamaları ile gündeme gelmiştir. Bunun üzerine PLA Daily bazı akademisyenlerden ChatGPT'nin orduda uygulanmasına dair değerlendirmelerini talep etmiştir. Üç farklı yazarın üç makalesi, ChatGPT uygulamasının çeşitli yönlerini vurgulamaktadır.

ChatGPT ve Askerî Uygulamaları

İlk makalede Hu Xiaofeng (胡晓峰), ChatGPT'nin ordudaki uygulaması ve önemini kaleme almıştır.

Makalede öne çıkan notlar şunlardır:

 • Hu'nun temel argümanı, ChatGPT'nin askerî alandaki rolü ve etkisinin göz ardı edilemeyeceğidir. Özellikle geleceğin bilgi tabanlı ve akıllı savaşındaki uygulaması düşünülürse, ChatGPT "komutanın karar verme yeteneğinde niteliksel bir atılım" sağlayabilir. Ancak Hu, ChatGPT'nin askerî alandaki etkisinin ne hafife alınması ne de abartılması gerektiğinin farkındadır.

 • Geleceğin savaş alanı; personelin savaş alanında güçlü istihbarat toplama yeteneklerine ve neredeyse gerçek zamanlı bilgi algılama yeteneklerine sahip olmasını gerektirecektir.

 • Geleceğin "bilgi-odaklı" ve akıllı savaşında ChatGPT veri analizi ve karar desteği; doğal dil işleme ve büyük savaş alanı bilgilerini işleme gibi temel görevler için kullanılabilir. Bu durum komutanların karar verme becerilerine niteliksel bir atılım getirecektir.

 • ChatGPT, mesleki eğitim sonrasında diğer sistemlerle birleştirilirse, eğitim senaryosu hazırlama, savaş planı oluşturma, savaş planı düzenleme, eylem planı taslağı hazırlama, tatbikat sonucu yorumlama vb. daha karmaşık görevler için kullanılabilecektir.

 • ChatGPT gelecekte sürekli olarak geliştirilmeye devam ederse, savaş planı analizi ve kriz müdahale planı değerlendirmesi gibi daha üst düzey görevlere de katılabilir. Dolayısıyla, ChatGPT'nin temsil ettiği en son yapay zekâ teknolojisinin askerî alanda da uygulanması kaçınılmaz olacaktır.

 • Bilişsel alandaki uygulamalar: Hu, ChatGPT teknolojisinin sahte haberler, sahte e-postalar üretmede ve hatta dezenformasyon amaçlı insan dili stillerini taklit etmede veya ağ saldırılarında kullanılabileceğini belirtmektedir.

 • Akıllı teknoloji mutasyonları: Hu, ChatGPT gibi büyük ölçekli model teknolojisinin "temel" olarak bir dizi akıllı teknoloji mutasyonunu tetikleyip henüz durgun olan birçok akıllı teknolojide atılımlar yapabileceğini belirtmektedir. Örneğin, "AlphaGo" gibi bir derin öğrenme teknolojisi ile birleştirilmesi ve aynı zamanda komuta karar kontrol sisteminin yükseltilmesine yol açması da mümkündür.

 • Askerî istihbarat alanındaki boşluklar: Yüksek teknoloji askerî uygulamalar dünyasında her şey toz pembe değildir. Hu, askerî istihbarat alanındaki; savaşta "güçlü çatışma gereksinimi"(强对抗), "yüksek gerçek zamanlı talep"(高实时), "yüksek karmaşıklık"(过复杂) ve "belirsizlik"(不确定) gibi doğal sorunlara dikkat çekmektedir. Hu'ya göre mevcut teknik imkanlar; "örnek eksikliği"(“缺样本), "yetersiz veri"(没数据), "yetersiz açıklık"(不开放) ve "paylaşım zorluğu" (难共享) gibi sorunların üstesinden gelmek zorundadır.

Ayrıca Hu Xiaofeng, algoritmik savaş kavramının ABD ordusu tarafından hâlihazırda nasıl araştırıldığını şu ifadelerle belirtmiştir: "ABD ordusu 2017 gibi erken bir tarihte 'Algoritmik Savaş' kavramını ortaya attı. Ardından, ‘Algoritmik Savaş için İşlevler Arası Ekip’ kurdu, ‘Kod Projesi’ni başlattı ve yapay zekâ, büyük veri, makine öğrenimi gibi ileri teknolojilerin ABD ordusunun savaş sistemine hızlı entegrasyonunu aktif şekilde teşvik etmek için Google, Amazon ve Microsoft gibi iş devlerinin katılımını sağladı."

Son olarak Hu, ChatGPT gibi akıllı modelleri kullanmanın etikliği, dürüstlüğü ve bunların insanlar üzerindeki etkisi hakkında önemli sorular sormuştur.

B. "Janus" ve Akıllı Savaş

Sırada, Zhao Jingxuan (赵静轩) tarafından yazılmış kısa bir makale bulunmaktadır. Zhao, eski Roma mitolojisi "Janus"u hatırlatmıştır. O, kapıların, geçişlerin, girişlerin, dualitenin tanrısıdır. Janus'un iki yüzü olduğu varsayılırken; ön yüzü geleceğe, arka yüzü geçmişe bakmaktadır. Savaş ve barış tanrısı olarak da bilinmektedir.

Zhao, Janus'un hem ışık hem de karanlık metaforlarını içerdiğini, bu iki metaforun yapay zekâ teknolojisindeki askerî uygulamalara da uygulanabileceğini belirtmiş ve şu ifadelere yer vermiştir: "Savaş alanına çok sayıda akıllı muharebe sistemi uygulandığında, savaşın maliyetinin büyük ölçüde azalması ve böylelikle muhariplerin ‘sıfır zayiatının’ gerçeğe dönüşmesi beklenmektedir. Buna karşın akıllı savaş sisteminin, karmaşık bir savaş alanı ortamında insanoğluna sonsuz gizli tehlikeler getirecek olan tanımlama hataları nedeniyle ayrım gözetmeksizin masum insanları öldürmesi gibi sorunlar yaşaması da çok muhtemeldir."

Zhao, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapay zekânın askerî uygulamalarının giderek daha mükemmel hâle geleceğine şüphe olmadığını ifade etmiştir. Ancak insan toplumuna getirebileceği güvenlik, yasal ve etik konuların yine de göz ardı edilemeyeceğini vurgulamıştır.

İnsan-makine ilişkilerinde yönlendiricinin insanlar olduğunu kesin olarak belirlememiz gerektiğini ve yapay zekâyı "şeytanın suç ortağı" yapmak yerine güvenli ve etkili kontrolünü sağlamamızı ve insanlığın barışçıl gelişimi için itici güç olmasına izin vermemizi telkin etmiştir.

C. Savaşta ChatGPT

Bu makalede, PLA Ulusal Savunma Üniversitesi (国 防 大 学 联 合 勤 务学院) Ortak Hizmet Akademisi'nden Hu Yushan (胡玉山), ChatGPT'nin savaşta olası uygulamasını ele almıştır. ChatGPT savaşta dört şekilde uygulanabilmektedir:

1. Verimli ve hızlı insan-bilgisayar etkileşimi (高效快捷人机交互)

2. OODA* (*Gözlemle, Yönlendir, Karar Ver ve Harekete Geç) döngüsüne katılım (深度参与OODA“循环)

3. Lojistikte uygulama (感知掌控物流态势)

4. İnsanlı/insansız platformlarla füzyon (融 合 控 制 有/无 人 平 台)

Verimli ve Hızlı İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

• ChatGPT, hem insan hem de makine dilini anlayabildiği için ideal bir insan-bilgisayar etkileşimi arabirim aracıdır. Bu nedenle, gerçek zamanlı savaş durumu bilgi işleme hizmetleri için kullanılması mümkündür.

• ChatGPT'nin insanları anlama, yanıt verme ve insanlarla etkileşim kurma yeteneği sayesinde, gerçek zamanlı olarak gerçekçi sahneler oluşturabilmesi ve varlıklar arasındaki diyalogları simüle edebilmesi söz konusudur. Bu ise askerî istihbarat işlemenin verimliliğini önemli ölçüde artıracak ve etki alanları arası işbirliği yeteneklerini geliştirecektir.

OODA* (*Gözlemle, Yönlendir, Karar Ver ve Harekete Geç) Döngüsüne Katılım

• Geliştirilmiş ChatGPT'nin, komutan tarafından ortaya konan muharebe gereksinimlerini doğru şekilde analiz etmek ve eylem referans planı oluşturmak için kullanılması ve muharebe kuvvetlerinin hızlı ve makul şekilde tahsis edilmesi için yeni bir yol ve araçlar sağlaması beklenmektedir. Böylece savaşa hazırlık ve uygulama döngüsü büyük ölçüde kısalacaktır.

• ChatGPT, çeşitli kanallardan gelen devasa istihbarat verilerini hızlı şekilde toplayıp analiz ederek, hızlı ve doğru tehdit değerlendirmesi sağlayarak, komutanlara düşmanın konumu ve eylemleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunabilecektir.

• ChatGPT; birliklerin olası tehlikeleri belirlemesine, alternatif rotalar ve stratejiler önermesine ve eylem planları oluşturmasına hızla yardımcı olabilecektir. Bu yetenekler, komutanların zamanında ve doğru kararlar almalarına ve en uygun eylem planlarını formüle etmek için savaş görevlerini planlamalarına yardımcı olabilecektir.

Lojistikte Uygulama

Lojistik sistemine yerleştirilecek ChatGPT’nin, geçmiş verilere dayalı yoğun öğrenme gerçekleştirmesi ve sürekli geri bildirimlerle gelişimini sürdürmesi mümkündür.

• ChatGPT; nesnelerin interneti, bulut bilişim ve büyük veri gibi bilgi teknolojilerinden aldığı destekle askerî lojistik sistemini, lojistik tedarik zincirindeki sorunları hızla çözecek bir süper dağıtım aracına dönüştürme potansiyeline sahiptir.

Lojistik zincirinin şu üç halkasındaki sorunları çözebilecek niteliktedir:

◦ Tedarik bağlantısı: Geçmiş malzeme tedarik verilerinin ve diğer durumların analizi, gelecekteki malzeme talebinin tahmini ve piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak bütçeleme yapılması

◦ Depolama bağlantısı: Depolanan malzeme sayısı, depolama süresi, bakım koşulları, insan ve malzeme ekipmanı, malzeme ve silah ekipmanı vb. akıllı eşleşme gibi verileri analiz ederek depo yönetimi verimliliğinin artırılması

Ulaşım bağlantısı: Optimal ulaşım planlarının; talep, kaynaklar, teslimat araçları ve personel bilgilerinin akıllı analizi kullanılarak formüle edilmesi

İnsanlı/İnsansız Platformlarla Füzyon

• ChatGPT’nin, geleceğin muharebe alanında insansız muharebe platformlarına ve çeşitli destek sistemlerine entegre edilmesi mümkündür. Ortaya çıkan en son teknolojiler tarafından yönlendirilecek insanlar, ekipman ve nesneler her yerde birbirine bağlanabilecek, çeşitli savaş ve destek unsurları organik olarak entegre edilebilecektir.

• Ayrıca, ChatGPT teknolojisine dayalı akıllı sistem eğer insansız savaş platformuna tam olarak bağlı ise; savaş görevlerini planlamada "emir/komuta" modeline, görevleri en yakına atamak için "emir verme" modeline ve hedeflere kilitlenip vurmak için "emir alma" modeline adapte olabilecektir.


(Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun İngilizce yayın yapan resmî internet sitesi PLA Daily’nin, Amerikan menşeili gelişmiş yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'nin orduda uygulanmasına dair üç akademisyenden talep ettiği görüşlerden derlenen içeriğin çevirisidir)


Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2723 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1086
Avrupa 22 641
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1385 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 611
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 4 185
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 20 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2045 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2045

Türkiye'nin, Yeni İpek Yolu güzergâhında, Orta Koridorun gelişimi, Avrasya üzerinden karasal Doğu-Batı ticaretinde lojistik üs haline gelmesi ve tedarik zincirinde merkez konumda olması, ekonomi ve dış politika önceliklerden biridir. Ayrıca Türkiye'nin bir enerji ticaret merkezi olma rolü güçlenmeli...;

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) [CSTO | Collective Security Treaty Organization] üyeleri, Orta Asya Cumhuriyetleri, Türkiye’nin sınır komşusu Ermenistan ve yine Türkiye’nin en büyük partneri olan Rusya’dır.;

Liderler vardır ülkelerinin kaderini etkiler. Gemiler vardır dünyanın kaderini etkiler. Bu gemiler Yavuz ve Midilli adlarını verdiğimiz, Goeben ve Breslau’dur. Bu iki gemi sadece Almanya ve Osmanlı devletinin değil, Rusya’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın ve Yunanistan’ın kaderini etkilemiş ve 1. Dünya...;

Kısa süre önce Çin, Pakistan ve Taliban yönetimindeki Afganistan arasında Kuşak-Yol Girişimi’ni Afganistan’a kadar uzatan bir anlaşma yapıldı. Taliban yönetiminin Çin yatırımlarına Çin’in de bölgesel güvenlik açısından ılımlı ve söz dinleyebilecek bir Taliban yönetimine ihtiyacı var. Bu nedenle Afga...;

Güçlü Müslüman devletlerin istikrarsızlaştırıldığına, “Çok-uluslu Koalisyon” adı verilen kavram tarafından BM Güvenlik Konseyi’nin BM tüzüğünün yedinci bölümü altındaki rolünün ayaklar altına alındığına şahit olduk. Son Afganistan krizinde görüldüğü gibi NATO’nun bölge-dışı operasyonlarını genişlett...;

'Şok ve dehşet' doktrinini geliştiren, Atlantik Konseyi Kıdemli Danışmanı Stratejist Dr. Harlan Ullman, Harici Genel Yayın Yönetmeni Tunç Akkoç'a ABD’nin dış politikası ve Çin ile ilişkileri konularında açıklamalarda bulundu: “ABD ve Çin arasında Soğuk Savaş’tan daha tehlikeli bir rekabet yaşanacak“;

Sadece devletlerin güvenliğini önceleyen Soğuk Savaş döneminden kalma askerî tehditler üzerinde yoğunlaşan geçmişteki güvenlik anlayışından, devlet aktörünün yanında artık birey, grup ve devlet-dışı yapılanmaların da bir güvenlik tehdidi olarak katıldığı siyasi, ekonomik, toplumsal ve teknolojik ala...;

Hint Okyanusu'nun güçlenmesiyle Pasifik yüzyılı yaşadığımızı ve Atlantik yüzyılını geride bıraktığımızı kabullenmeliyiz. Bunlar büyük tarihsel değişimlerdir.;

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Uzun yıllar boyunca Liberya meselesi, dünya gündemini meşgul eden bir konu olmuştur. Yaşanan İç Savaş boyunca sıklıkla çatışmalar ve ölümlerle anılan ülkenin günümüzde yeniden dirilme mücadelesi vermesi, diğer aktörler tarafından dikkatle izlenmektedir.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde yaptığımız bilimsel çalışmalar ile Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri kavrama ve analiz etmeye yönelik çabalarımızın ortaya koyduğu açık bir gerçek var: Aktörleri, kuralları, vizyonu eskisinden çok farklı olan yeni bir uluslararası sistem il...

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve ola...

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

21. yüzyılın kuşkusuz en önemli paradigma değişimlerinden birini küreselleşme süreci oluşturuyor. Bu süreçle beraber siyasal, sosyal, ekonomik pek çok alanda köklü değişimler yaşandı, yeni yol ve yöntemler keşfedildi, eski yöntemler yeniden inşa edildi; sonuçta yepyeni bir anlayışla karşı karşıya ka...