Kamu Diplomasisinin Kapsamı ve Geleceği

Makale

Çağımızda, ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı doğmuştur....

Doç. Dr. Meltem ÜNAL ERZEN
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

GİRİŞ

Çağımızda, ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda çıkan Kamu Diplomasisi uygulamaları ülkeler acısından stratejik bir değer, ortaya çıkan yeni aktörler de referans noktaları haline gelmiştir.

Küresel dünyada belirleyici aktör olmayı hedefleyen ülkeler kültürlerini, dillerini, sanatını, felsefesini, bilimsel çalışmalarını, ekonomisini, uluslararası ilişkilerini dünya kamuoyuna etkin ve kapsamlı bir şekilde anlatmasının kamu diplomasisi etkin kullanımıyla, dünya kamuoyundaki algı farklılıklarını doğru kavrayıp, kullanabilmek ile hedeflerine ulaşacağı tüm çevrelerce kabul görmektedir.

Dış İşleri Bakanlığı, Sivil Toplum Örgütleri, Büyükelçilikler etkileşimiyle gerçekleştirilecek, yerli ve yabancı kamuoyunu şekillendirmek amacıyla uygulanan Kamu Diplomasisinin, lobi faaliyetleri, imaj çalışmaları, siyasal
iletişim ve akademik dünyanın sürece dahil olmaları, ülkelerin kendilerini ifade edebilmeleri yönünde, algı yönetiminin başarılı işleyişini sağlayacaktır.

Bu çerçeveden hareketle makalede, kamu diplomasisi olgusunu ortaya çıkaran etkileşimlerin, kamu diplomasisi ile lobicilik kavramının hangi düzlemde karıştırıldığı arayışında olunmuştur. Kamu diplomasisi surecinin işleyişini,
ABD, Cin ve Türkiye örnekleriyle ortaya koymak ve bu ülkeler ile ilgili oluşan negatif algıların kırılma noktalarını, olumsuz argümanları minimize eden örneklerini kamu diplomasisi uygulamaları üzerine yoğunlaşarak, anahtar unsurları n tespit edilmesine aracı olmaya çalışılmıştır.

Kamu Diplomasisi/Yumuşak Güç ve Lobicilik Kavramları

Gelişen iletişim teknolojileri ve bilginin ulaşılmasında meydana gelen değişim ile yabancı kamuoyunu etkilemenin önem kazanması, diplomasi alanında yeni bir kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Uluslararası ilişkilerde
göz ardı edilmemesi gereken bir kavram haline gelmiş olan kamu diplomasisi; Soğuk Savaş döneminde yıldızı parlamış bir kavramdır ve ilk örnekleri, Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar uzanmaktadır. Donemin siyasi koşulları ile paralel olarak, ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan Kamu Diplomasisi kavramı, tarihsel olarak ortaya çıkışı 1850’lere kadar uzanan Lobicilik kavramıyla da karıştırılmakta ve gerek uygulanış biçimleri gerek ortaya çıkış sebepleri dolayısıyla bu kavramlar çoğu zaman birbirinin yerine kullanılmaktadır (Dinçer, 1999:45). Ancak lobicilik ve kamu diplomasisi, hedefleri, yöntemleri ve işleyiş biçimleri acısından birbiriyle karıştırılmaması gereken disiplinlerdir.

Kamu Diplomasisi ve Lobicilik kavramlarının her ikisinin de ortaya çıktığı ve ilk örneklerinin görüldüğü ülke Amerika Birleşik Devletleridir. Resmi Kuruluş Tarihi 4 Temmuz 1776 olan Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1800’lerden itibaren lobicilik faaliyetlerinin ilk örnekleri görülmeye başlanmıştır ve 1850 yılından sonra lobicilerin sayısında hızlı bir artış gözlenmiştir.

1930 ve 1940 yılları ise, lobiciliğin gelişme dönemleri olmuştur. Sayıları hızla artan lobicileri ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla 1946 yılında Ulusal Lobiciliği Düzenleme Kanunu çıkarılmış ve tüm lobicilerin kayıtlara geçmesi sağlanmıştır (Dinçer, 1999:56). İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte ülkeler, sert güç (askeri güç) ile birbirleri arasındaki sorunları çözemediklerini anladıktan sonra; dengeleri kendi lehlerine düzenlemek, uluslararası arenayı ilgilendiren sorunlara, yine uluslararası arenada çözüm bulmak amacı ile birçok uluslararası siyasi, ekonomik, askeri birlik kurmuş ve yabancı ülkelerde kendileri için lobi faaliyetleri yürütecek kişi ve/veya kurumlarla çalışmışlardı r. Yine bu tarihlerde lobi faaliyetleri daha çok, kamuda üst düzey yetkili olarak görev yapmış kongre üyeleri ve emekli ataşeler tarafından yürütülmüştür.

1980’li yıllara gelindiğinde, lobi faaliyetleri bağlamında halkı da kapsayacak şekilde düzenlenen faaliyetlere girişilmiştir. Bu yıllarda, gerçekleştirilecek lobi faaliyetleri için kamuoyu oluşturulmaya başlanmış ve halkın da desteği alınarak, yasama kademelerinde bulunan üst düzey yetkililere baskı yapılmıştır. Halk desteğinin gücünün farkında olan lobicilik uygulayıcıları çeşitli organizasyonlarla halkı harekete geçirerek öncelikle kamuoyunu hedef almaktadırlar (Canöz, 2007:124). Lobi faaliyetleri tekniklerinde görülen bu uygulama, kamu diplomasisi ve halka dayalı lobiciliğin birbiri ile karıştırılmasına sebep olsa da, iki kavramın birbirinden tamamen bağımsız olduğu söylenebilir. Kamu Diplomasisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında; savaşın cepheden, sivillere yönelmesi ve savaş sonrasında yorgun düsen ülkelerin, uluslararası güvenliğin sağlanması konusunda çeşitli anlaşmalara varmak istemeleri sebebi ile altı çizilen bir kavram olmuştur. İkinci Dünya Savaşı yıllarından sonra başta ABD olmak üzere, Cin ve İsrail’de; birçok araştırmacı ve akademisyen özellikle Yumuşak Güç kavramı üzerinde durmuş, bu konuda sayısız araştırma yapılmıştır.

İlgili kitap linki > Kamu Diplomasisi

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2760 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 646
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 647
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1403 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 296
TASAM Orta Doğu 23 622
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 188
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2048 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
TASAM Türkiye 82 2048

Gazze'de yaklaşık 2 aydır devam eden çatışma, uluslararası mekanizmaların çözüm üretemediği karmaşık bir soruna dönüştü. Çatışma başladığından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ne pahasına olursa olsun İsrail’e verdiği destek aşınan küresel liderliğini daha da sorgulanır hale getirdi. Bu du...;

Güvenlik temalı 5 marka eş-etkinlik, 30 oturum ve 122 başlık ile uluslararası standartlarda gerçekleştirilen 9. İstanbul Güvenlik Konferansı’nda Türkiye’den ve Dünyadan duayen/uzman 5 anahtar konuşmacı, 30 moderatör, 122 konuşmacı ile üst düzey asker/polis vd. güvenlik temsilcileri, misyon şefleri -...;

Kuzey Kutbu bir dönüm noktasındadır ve politika yapıcılar Kuzey Kutup bölgesinin geleceğinin istikrar ve refah içinde olmasını sağlamak için harekete geçmeli aynı zamanda Kuzey Kutup Dairesi'nin güneyine kadar uzanan siyasi, ekonomik ve çevresel alanlardaki küresel dinamiklerde meydana gelen büyük d...;

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu, TASAM MSGE ve Afrika Enstitüsü tarafından “Afrika’da Türk Askerî Varlığı ve Yeni Ufuklar" ana teması ile küresel ölçekte katılımla 23-24 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü’nde düzenlenecek 9. İstanbul Güvenlik Konfe...;

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu, TASAM - MSGE tarafından “Türk - Arap Güvenlik Ekosisteminde Yeni Keşifler" ana teması ile küresel ölçekte katılımla 23-24 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü’nde düzenlenecek 9. İstanbul Güvenlik Konferansı’nın ikinci günü...;

Alınan kararların bağlayıcı olmaması her işbirliği kuruluşunda olduğu gibi APEC de de bir sorun. Ama 34 yıldır devam eden süreç önemli. Bunda tüm üyelerin başlangıç amacı olarak benimsedikleri “büyüyen ve zenginleşen bir bölgesel ekonomiyi“ destekleme konusuna hala önem veriyor olmaları etkili. ;

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu, TASAM - MSGE tarafından “21. Yüzyıl Deniz Jeoekonomisi ve Türkiye“ ana teması ile küresel ölçekte katılımla 23-24 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü’nde düzenlenecek 9. İstanbul Güvenlik Konferansı’nın ilk günü eş-etkinlik olara...;

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu, TASAM - MSGE tarafından “Yeni Siber Ekonomi ve Türk Ürünleri“ ana teması ile küresel ölçekte katılımla 23-24 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü’nde düzenlenecek 9. İstanbul Güvenlik Konferansı’nın ilk günü eş-etkinlik olarak icra edil...;

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.