Denizde Otonom Gemilerin Kullanımı ve Sigorta Sorunları

Makale

İçinde bulunduğumuz çağda, teknolojinin gelişmesi neredeyse her alanda daha önce görülmemiş değişikliklere ve gelişmelere yol açmıştır. Denizcilik faaliyetleri de teknolojik gelişmelerden etkilenmektedir. Otonom gemilerin geliştirilmesiyle birlikte kullanımına yönelik test aşamaları hızlanmaktadır....

Halil Emre GÜRLER*
Avukat, GURLER L/LC, İstanbul, Türkiye


ÖZET

İçinde bulunduğumuz çağda, teknolojinin gelişmesi neredeyse her alanda daha önce görülmemiş değişikliklere ve gelişmelere yol açmıştır. Denizcilik faaliyetleri de teknolojik gelişmelerden etkilenmektedir. Otonom gemilerin geliştirilmesiyle birlikte kullanımına yönelik test aşamaları hızlanmaktadır. Sadece askeri veya deneysel değil, sivil taşımacılıkta da otonom araçların kullanılması gündem konusudur. Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization - IMO) bu konuda etkin şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.[1] IMO, uluslararası yasal mevzuatın noksanlarını tespit ederek geliştirilmesi yönünde çalışmaktadır.[2] IMO’nun tanımına göre insan unsurunun dahil olduğu ve olmadığı otonom gemiler 4 türde sınıflandırılmaktadır.

Yasal mevzuata ilişkin çalışmalar devam ederken otonom gemilerin kullanımına yönelik testler hızlanmaktadır. Birçok ülke otonom gemilerin geliştirilmesi için çalışmaktadır. Dünya çapında binden (1000) fazla otonom geminin elli üçten (53) fazla organizasyon tarafından işletildiği bilinmektedir. Mayıs 2022’de Japonya’da Tokyo Körfezi’nde dünyanın ilk otonom ticari gemisi 500 deniz mili (yaklaşık 1000 km) rotasını olası kazalardan yapay zeka ile kaçınarak başarılı şekilde tamamlamıştır. Norveç’te elektrikli ilk sıfır emisyonlu çevre dostu otonom kargo gemisi Yara Birkeland Kasım 2021’de ilk seferini gerçekleştirmiştir. Finlandiya, Çin, Belçika, İspanya, ABD gibi ülkeler de otonom gemi çalışmaları sürdürmektedir. Otonom gemilerin kullanımı güvenlik, maddi-parasal tasarruf, çevrenin korunması ve birçok konuda avantajlı olsa da riskleri de beraberinde getirmektedir.

Otonom gemilere ilişkin sorumluluk ve sigorta hukuku konularında mevcut yasal mevzuat sorunlara yol açmakta ve yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla, otonom araçların sigortalanması hususu yakın gelecek için önem taşımakta ve bugünün sigorta problemini oluşturmaktadır. Her ne kadar otonom gemilerle ilgili risklerin üstlenilmesi kârlılık potansiyeli gösterse de sigortacılar açısından bu konuya ihtiyatlı yaklaşılmaktadır.

Otonom gemilerin sigortalanmasında en başta denize elverişlilik sorunu, sorumluluk rejimi, sigortanın zorunlu veya isteğe bağlı olup olmaması, riskin belirlenmesi, deniz kazaları, siber riskin artışı, yapay zeka, belirsiz riskler, insan unsurunun yetersiz ya da hiç olmaması, prim ve tazminatın durumu, sigortalanabilir menfaatin belirlenmesi ve kapsamı, mevcut yasal mevzuatın yeterliliği gibi sorunlar bulunmaktadır.

Tebliğimizde, otonom gemilerin kullanımı ve güncel gelişmeler aktarılarak sigortacılık yönünden güncel sorunlar ulusal ve uluslararası mevzuat ile sigortacılık sektörü açısından ele alınacaktır.


1. GİRİŞ

Teknolojik gelişmelerin son yıllarda hız kazanması birçok alanda etkisini göstermektedir. Denizcilik faaliyetleri her zaman olduğu gibi teknolojik gelişmelerin getirdiklerinden faydalanmaktadır. Yapay zekanın öneminin artması ve teknolojik altyapıların yapay zeka temelinde dönüşüm geçirmesi hava ve kara araçlarının olduğu kadar denizcilik faaliyetlerinde kullanılan araçların da değişmesine ve dönüşmesine yol açmaktadır.

Deniz taşımacılığında kullanılan gemilerin teknolojiye uyumu ile otonom gemiler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Birçok ülkenin ve kurumun otonom gemilerin geliştirilmesinde teknik ve hukuki çabaları sürmektedir. Teknolojinin hızlı dönüşüm geçirmesi ve sağladığı faydalar sebebiyle yakın gelecekte otonom gemilerin denizcilik faaliyetlerinde kullanımının artması beklenmektedir. Sektörel talep ve çabalar bu yöndedir.

Otonom gemilerin kullanımı güvenlik, maddi-parasal tasarruf, çevrenin korunması ve birçok konuda avantajlı olsa da riskleri de beraberinde getirmektedir.[3] Önemle belirtmek gerekir ki, otonom gemilere ilişkin risklerin en yenilerinden biri yapay zeka özellikli teknoloji barındırmasıdır. Yeni olmakla birlikte büyük öneme sahiptir. Zira, yapay zeka temelinde bir sorumluluk rejimi ulusal veya uluslararası hukuklarda bulunmamaktadır. Mevcut durumda yürürlükteki sorumluluk rejimleri yapay zekadan kaynaklanan zararlara ilişkin tazmin talepleri hâlinde kıyasen uygulanmaktadır. Bu durum, yapay zekanın kendine has özerklik ve kara kutu etkisi sebebiyle hukuki talepler bakımından yetersizdir. Bu nedenle, otonom gemilere ilişkin sorumluluk ve sigorta hususları çözümlenirken yapay zekaya dayalı ürün ve hizmetlerden kaynaklanabilecek zararlara ilişkin sorumluluk rejimini de takip etmek önem arz etmektedir.


* Doktora Adayı/Avukat, Ankara Üniversitesi, Gürler L/LC Hukuk & Danışmanlık, ORCID: 0000-0002-7585-3417, E-Posta: av.emregurler@gmail.com, hegurler@ankara.edu.tr
[1] Autonomous Shipping Web Page / International Maritime Organization Website, https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Autonomous-shipping.aspx
[2] IMO, Maritime Safety Committee (MSC), 101 session, 5-14 June 2019, https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/MSC-101st-session.aspx
[3] Mustafa Burak Nalbant, “Uluslararası Taşımacılık Sözleşmeleri Açısından İnsansız Gemilerde Denize Elverişliliğe Genel Bir Bakış“, Adalet Dergisi, Cilt 1, Sayı 66, 2021, s. 424 vd.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2711 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1078
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2046 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2046

İçinde bulunduğumuz çağda, teknolojinin gelişmesi neredeyse her alanda daha önce görülmemiş değişikliklere ve gelişmelere yol açmıştır. Denizcilik faaliyetleri de teknolojik gelişmelerden etkilenmektedir. Otonom gemilerin geliştirilmesiyle birlikte kullanımına yönelik test aşamaları hızlanmaktadır.;

Ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel güçlerin oluşturduğu bir Dünya Düzeni vardır. Bu düzen ufak değişimler gösterse de kolay kolay değişmez. Büyük güçler siyasi, ekonomik güçlerini koruyabilmek ve hatta geliştirmek amacıyla zaman zaman bazı girişimlerde bulunurlar. ;

Enerji güvenliğinde, dünya ticaretinde, lojistik ve tedarik zincirlerinin güvenliği bakımından alternatif seçenekler, olası riskleri ve kırılganlıkları yönetebilmek için gereklidir. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar sonuca bütün küresel ekonomiyi etkileyen enerji ve gıda tedarik sorunları...;

İster yaylarla kılıçlarla, ister en modern silahlarla olsun, savaşta başarı her zaman şu temel kabiliyetlerle ilgilidir: ‘Tespit edilmeden Hareket Edebilmek, Düşmanı Arayıp Bulabilmek, İsabetli ve Hızlı Ateş Edebilmek, Kesintisiz İletişim Kurabilmek’.;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu bir ilk olarak bu yıl TASAM BGC İş ve Devlet Danışmanlığı, Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN) ve Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) tarafından “Post-Güvenlik, Dijital Devrim, Döngüsel Ekonomi ve Siber Ekosistem“ ana teması altında küresel ölçekte katı...;

İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında SSCB’den roket teknolojileri konusunda çok fazla teknoloji transferi alan Çin Halk Cumhuriyeti, Rus yapımı (Alman V-2 balistik füzesi türevi ve daha büyüğü olan) R-2 balistik füzelerini SSCB izni ile kopyalayarak kendi balistik füzesini yaptı. ;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

Denizcilik faaliyetlerinin başlangıcından itibaren denizcilik sektörü teknolojiyi yakından takip etmiş ve uyum sağlamıştır. Teknolojilerin gelişmesi denizcilik sektöründe verimliliği artıran ve etkin mâli / finansal yönetim sağlayan bir unsur olsa da beraberinde tehlikeler getirmektedir. Geleneksel ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde yaptığımız bilimsel çalışmalar ile Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri kavrama ve analiz etmeye yönelik çabalarımızın ortaya koyduğu açık bir gerçek var: Aktörleri, kuralları, vizyonu eskisinden çok farklı olan yeni bir uluslararası sistem il...

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve ola...

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.