5G Ağlarının Güvenliği

Makale

Beşinci jenerasyon (5G) ağları, gelecekte ekonominin ve kamu hizmetlerinin temeli oluşturacaktır. 5G teknolojisi makineler arasında iletişimi sağlayarak eğitim, ulaşım, sağlık, şehircilik ve askeri alanlarda birçok gelişmeyi sağlayacaktır. Özellikle büyük güçlerin aralarındaki rekabetin alevlendiği uluslararası politik atmosferde 5G teknolojisini askeri yapısı içinde kullanabilen güçler diğer güçlerin önünde önemli bir avantaj elde edecektir....

Dr. Öğr.Üyesi Gökhan TEKİR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
ÖZET

Beşinci jenerasyon (5G) ağları, gelecekte ekonominin ve kamu hizmetlerinin temeli oluşturacaktır. 5G teknolojisi makineler arasında iletişimi sağlayarak eğitim, ulaşım, sağlık, şehircilik ve askeri alanlarda birçok gelişmeyi sağlayacaktır. Özellikle büyük güçlerin aralarındaki rekabetin alevlendiği uluslararası politik atmosferde 5G teknolojisini askeri yapısı içinde kullanabilen güçler diğer güçlerin önünde önemli bir avantaj elde edecektir. Ülkelerin kritik öneme sahip altyapılarının 5G teknolojisine entegre edilmesi fırsatlar kadar güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. 5G ağlarının, sürekli bir şekilde ülkelerin altyapılarına ve ekonomilerine zarar verip günlük hayatın işlemesini engellemeye çalışan terörist grupların hedefinde olacağı açıktır. Bu teknolojinin içine sızmak isteyen siber teröristler olacağı gibi ülkeler de aynı sızma hareketlerini düzenleme planları içinde olacaktır. 5G teknolojisinin geliştirilmesinde en büyük pazar payına sahip olan Huawei’nin Çin şirketi olması ve Huawei’nin Çin devletiyle olan ilişkileri 5G teknolojisinin geliştirilmesinde ve kullanılmasında Çin’e büyük bir avantaj sağlamakta; diğer ülkelerin altyapılarına ait hassas ve gizli bilgilerin Çin devletine sızdırılacağı konusunda güvenlik endişelerine neden olmaktadır. Bunun yanında, askeri operasyonlarda 5G kullanımının Çin denetiminden geçmesi askeri operasyonların safhalarında Çin müdahalesini olanaklı kılmaktadır. Bu durumun başta Çin ile küresel hegemonya mücadelesinde olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer ülkeler için de güvenlik riski yaratması beklenebilir. Bu yüzden, teknolojik gelişme ülkelerin askeri ve ekonomik güvenliğini sürdürmesinde hayati öneme sahiptir. Ülkelerin uluslararası sistemdeki yeri teknolojik gelişmede yenilikçi olmalarına bağlı hale gelmiştir.

1. GİRİŞ

5. jenerasyon kablosuz ağ teknolojisi (5G) mobil iletişimde kapasiteyi arttırarak ve yeni bağlantılar kurarak yeni bir iletişim teknolojisini öngörmektedir. Şehir yönetiminden tıp bilimine kadar birçok alana uygulanan 5G ekonomik ve sosyal hayatta devrimsel bir değişikliğe neden olacaktır. 5G teknolojisinin bu kadar geniş bir uygulamaya sahip olması 5G teknolojisinin güvenliğinin sağlanmasının hayati önemde olduğuna işaret etmektedir.

Siber teröristlerin 5G ağlarına sızarak ülkelerin kritik altyapılarını politik amaçları için hedef almaları beklenmelidir. Ayrıca siber suçluların da 5G altyapılarını rehin alma yoluyla kazanç sağlamaya yeltenecekleri olasıdır. Fakat asıl mücadele Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) teknoloji şirketi Huawei’nin 5G teknolojisi geliştiricisi olarak diğer ülkelerin kritik verilerini Çin devletiyle paylaşma riskinden kaynaklanmaktadır. Huawei’nin kendi ülkesinde ve diğer müttefiklerinde çok büyük bir güvenlik riski yarattığını düşünen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Huawei’nin faaliyetlerini ABD içinde yasaklamış ve diğer ülkeleri de Huawei’yi dijital altyapılarında 5G teknolojisini geliştirmeden çıkartmaları için yoğun bir diplomatik çaba içerisine girmiştir.
5G teknolojisinin sivil hayatın yanı sıra askeri alanda da çok yaygın bir kullanımının olacağının ortaya çıkması 5G teknolojisinde güvenlik sorununu üst sıralara taşımaktadır. 5G teknolojisi geliştirmek ve bu ağların güvenliğini sağlamak artık başta ABD olmak üzere diğer ülkelerin gündeminin ön sıralarındadır. Bu çalışma, 5G ağlarının kullanımını ve bu ağlardaki güvenlik sorunlarını ve bu sorunlara alınan önlemleri ortaya koyma amacındadır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin, siber ortam üzerinde beklenen etkilerinin; geleceğin çok boyutlu güvenlik ortamını şekillendireceği, yapay zekâ ve makine öğrenimi, otonom cihazlar ve sistemler, telekomünikasyon ve bilgi işlem teknolojileri, uydular ve uzay varlıkları, insan-makine ara yüzler...;

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu; “Yeni Siber Ekonomi ve Türk Ürünleri“ ana temasıyla TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 23 Kasım 2023 tarihinde, İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü’nde yapılan 9. İstanbul Güvenlik Konferansı eş-etkinliği olarak birlikte icra edilmiştir.;

Bu çalışmada Siber Güvenliğe Stratejik ve ontolojik açıdan yaklaşarak Yapay Zeka ile ilişkisi ela alınmaya çalışılmıştır. Tehditlerin nasıl üstesinden gelineceği konusunda etkili bir strateji oluşturmak için tehdit ortamına ilişkin geniş bir bakış açısına sahip olmanın önemi vurgulanarak bir siber o...;

Günümüz dijital çağında hemen hemen her şey dijitalleşmekte veya sanallaşmaktadır. Günümüzde en değerli şeyin banknot veya kıymetli metaller değil veri olduğu aşikârdır. İnternet günümüzde herkesin erişebileceği bir habitata dönüşmüştür. ;

Beşinci jenerasyon (5G) ağları, gelecekte ekonominin ve kamu hizmetlerinin temeli oluşturacaktır. 5G teknolojisi makineler arasında iletişimi sağlayarak eğitim, ulaşım, sağlık, şehircilik ve askeri alanlarda birçok gelişmeyi sağlayacaktır. Özellikle büyük güçlerin aralarındaki rekabetin alevlendiği ...;