“KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı” Erişime Açılıyor

Haber

20 yıl önce düşünce kuruluşu olarak faaliyete geçen ve bugün uluslararası bir “Türkiye Markası“ olan TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) “Geleceğin Devleti, Kurumları ve Ekosistemi“ teması ile 5 yıldır üzerinde çalışılan, 2019’dan itibaren otoritelere makro sektörel sunumları en üst düzeyde yapılan KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı’nı Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı ve yeni yüzyılının başında Ocak 2023’te erişime açıyor. ...

20 yıl önce düşünce kuruluşu olarak faaliyete geçen ve bugün uluslararası bir “Türkiye Markası“ olan TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) “Geleceğin Devleti, Kurumları ve Ekosistemi“ teması ile 5 yıldır üzerinde çalışılan, 2019’dan itibaren otoritelere makro sektörel sunumları en üst düzeyde yapılan KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı’nı Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı ve yeni yüzyılının başında Ocak 2023’te erişime açıyor.

Çok yönlü çalışmalarına yüzlerce saygın duayen ismin ciddi katkılar sunduğu TASAM’ın inisiyatifinde 2018 yılından itibaren ciddi özen ve özveri ile geliştirilen KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı; günümüzde zamanın ruhuna ve yeni konvansiyonele uyum için Devlet ve Kurumların dönüşümüne “Geleceğin Ekonomi Ekosistemi“, “Geleceğin Güvenlik/Savunma Ekosistemi“, “Geleceğin Diplomasi Ekosistemi“, “Geleceğin İstihbaratı ve Ekosistemi“, “Geleceğin Yerel Yönetişimi ve Kurumsal Ekosistemi“, “Geleceğin Eğitimi ve Ekosistemi“, “Geleceğin İş Gücü ve Meslekleri“, “Geleceğin Gıda Güvenliği ve Ekosistemi“ ile “Geleceğin İç Güvenlik Yönetişimi ve Kurumsal Ekosistemi“ gibi temel alanlarda siyasi, ekonomik ve sektörel bileşenler bazında stratejik katkılar sunan bir çerçeve program.

“Endüstri 4,0“, “Toplum 5,0“, “Yapay Zekâ“, “Yeni Güç ve Mülkiyet Ekosistemi“, “Ekonomik Güvenlik“, “Yeni Demografi ve Orta Sınıf“, “Yönetişim Güvenliğinde Yeni Konvansiyonel“ olguları ışığında ekosistem ve kapasite geliştirmek üzere planlanan Program’ın, KIZILELMA TÜRKİYE başlığı altında hayata geçirilerek değişen sosyoekonomik model ve devlet doğasının doğru zamanlı yakalanmasına değer katması amaçlanıyor.

Üstlendiği her inisiyatifi güçlü bir kurumsallaşma iradesi ile yönetip sayısız enstrümanla destekleyen TASAM tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi temel kurumlara makro ve sektörel sunumları gerçekleştirilmiş olan KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı, “Geleceğin Devleti, Kurumları ve Ekosistemi“ teması ile geliştirildi. Gelinen son aşamada hem makro hem sektörel planda bütünlük sağlanan Program ve kapsamı hakkında detaylı bilgilere https://kizilelma.tasam.org internet adresinden erişilebilecek.

Çok boyutlu çalışmalarına yüzlerce saygın duayen ismin ciddi katkı sunduğu TASAM’ın inisiyatifi ve Cumhurbaşkanlığı Himayeleri ile 14 yıl önce başlayan Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 ve Türkiye 2053 Projeleri’nin eşsiz tecrübeleri ışığında geliştirilen KIZILELMA TÜRKİYE Programı, yaşamsal döngülerin hızlandığı bir dönemde proaktif ve stratejik bir işlev görüyor.

Program’ın öncül uygulama projeleri; BRAINS² TÜRKİYE, Biyoteknoloji, Robotik, Yapay Zekâ, Nanoteknoloji, Uzay ve Stratejik Hizmetler alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştirerek ulusal ve sektörel hedefleri destekleyen bir “kaynak“ projesi iken (https://brains2tr.tasam.org), potansiyel vaat eden tüm kurumları/şirketleri alanlarında daha güçlü inisiyatif almaya teşvik eden SİVİL GLOBAL (Global Sivil Diploması İnşası) ise sivil kapasitenin tüm kanalları ile global ölçekte seferber edilebilmesi ve sektörel tanımlı ağlar (networkler) oluşturulması için çalışan bir program olarak başlatılmış (https://sivilglobal.tasam.org).

Başkan Şensoy: “Kızılelma; Meritokrasi, Ekonomi ve Güvenlikte Devrim, Az Kaynak - Çok İnsan“

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy şu açıklamalarda bulundu: “Küresel arenaya baktığımızda ‘merkeziyetsiz merkez’ olarak tanımladığım uluslararası bir sistem var. Görünür, tanımlanabilir, hesap verebilir olmayan ve etki gücü ilk defa ulus devletleri geçen bu ‘merkezin’ dağıtık enstrümanları diğer tarihî ve konvansiyonel dinamiklerle birleştiğinde; iş modeli, güvenlik ve meritokratik altyapıda büyük bir devrime yol açıyor. Bu anlamda henüz yolun başında bile çok büyük meydan okumalarla karşı karşıyayız. En ciddi sonuçlardan biri ise ‘demografik kanser’ olarak tarif edebileceğim ve etik ahlaki değerlerle ilgisi olan bir insanlık krizi!“

Gelinen noktada, stratejik dönüşümün başarısında “az kaynak - çok insan“ modelinin bugünkü dünyanın temel konsepti olduğunu ifade eden Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Stratejik dönüşüm için ülkelerin, uluslararası kuruluşların liderlik ve işbirliği vizyonu öne çıkıyor. İnsanlığı tehdit eden riskler karşısında ulusal ve uluslararası öncelikleri ve düşmanlıkları tekrar düşünmek gerekiyor. Bu çerçevede KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı; meritokrasinin tüm boyutlarıyla sağlıklı dönüşümü ile refah ve güvenliğin yükseltilmesi için hem Ülkemiz hem de dost, kardeş ve müttefik ülkeler ile dünyamız hesabına tarihî bir görev ve inisiyatiftir.“

Şensoy, “Kızılelma“ kavramını güç ve adalet, güç ve merhamet inşası olarak kabul ettiğini ve devlette, sanatta, siyasette, güvenlikte, diplomaside, ekonomide, sporda, hayatın her alanında en iyiyi aramak olarak yorumladığını belirtirken; “Dünya, geldiği noktada aslen bir ‘ahlaki devrim’ krizi yaşıyor. Çünkü ‘üretim, tüketim ve büyüme’ standartları itibarıyla hem insani hem çevresel anlamda çok büyük bir travma içindeyiz. Her ülke kendine göre bu travmadan nasibini alıyor; Batı Avrupa ‘başarıda başarısızlık’ sendromu olarak, Afrika’daki ve Latin Amerika’daki birçok ülke ise mahrumiyet ve kötü yaşam koşulları olarak bu krizi yaşıyor. Çözüm noktasında ise, hep ifade ettiğimiz üzere, bir ‘Kızılelma’ ihtiyacı söz konusu. Örneğin Çin’in ‘Zümrüdüanka’ ülküsü var. Tüm başat ülkelerin ve uluslararası sistemin de ‘kendini yenileme’ veya ‘yeniden doğma’ konseptinde ahlaki devrimlere, dünyanın ise ilham kaynağı olacak böyle güçlü örneklere ihtiyacı var.“ dedi.

Program hakkında detaylı bilgi için: https://kizilelma.tasam.org

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2708 ) Etkinlik ( 221 )
Alanlar
Afrika 76 639
Asya 98 1077
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1379 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 22 606
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2045 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2045

Komşu kıyılara sahip devletlerin Deniz Yetki Alanı (DYA) yan sınırının belirlenmesi her zaman sorunlu olmuştur. Genelde sınırın denizle birleştiği noktayı merkeze alan bir açı genişliği başlangıçta olmasa bile ilerleyen zaman içinde denizde veya karada meydana gelen topografik değişiklikler nedeniyl...;

Güvenlik kavramı, insanların değişen ihtiyaçları göz önüne alınarak değişirken, beraberinde Uluslararası İlişkiler alanını da dönüştürmektedir. Tarihten bu yana süre gelen konvansiyonel güvenlik, terörizm ve organize suç gibi sorunların yanında gelişme, cinsiyet, iklim, pandemi gibi yeni konular da ...;

Büyük güçlerin siber uzay ve siber güvenlik stratejileri 21. yüzyılın başlarında somut olarak şekillenmeye başlamıştır. Ancak bu stratejilerin temeli ABD ve SSCB'nin Soğuk Savaş dönemi boyunca tecrübe ettikleri uzay ve silahlanma yarışının bir sonucu olarak atılmıştır.;

ABD'nin Trump döneminden itibaren Afrika ile daha az ilgilendiği, Fransa’nın ise her geçen gün güç kaybettiği bir ortamda, uluslararası alanda yalnızlığa itilen Rusya, Afrika’da etkinliğini artırmaya yöneldi.;

İlk kez 2015 yılında düzenlenen ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek İstanbul Güvenlik Konferansı 2023, TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) tarafından “Ekosistemde Stratejik Dönüşüm: İklim, Gıda, Demografi, Meritokrasi, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, İstihdam, Aile-Gençlik ve Şehir Güvenl...;

Bu çalışmada, bipolar ve monopolar dönemlerdeki enerji dengeleriyle günümüzde oluşmakta olan multipole doğru geçilirken enerji dengelerinin değişimleri ele alınarak irdelenmektedir. Burada, Ukrayna’da yaşanan sıcak çatışmaların, önemli bir kırılma noktasını oluşturduğu üzerinde durulmaktadır. ;

2022, küresel çapta enerji sektörü açısından son derece çalkantılı bir yıl oldu. Kovid-19 salgını sonrası tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmadan ve kesintilerden kaynaklı başlayan fiyat artışı, jeopolitik risklerin kısmen savaşla birlikte artmasıyla devam ederek zirve yaptı;

Enerji güvenliğinde, dünya ticaretinde, lojistik ve tedarik zincirlerinin güvenliği bakımından alternatif seçenekler, olası riskleri ve kırılganlıkları yönetebilmek için gereklidir. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar sonuca bütün küresel ekonomiyi etkileyen enerji ve gıda tedarik sorunları...;

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.