“KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı” Erişime Açılıyor

Haber

20 yıl önce düşünce kuruluşu olarak faaliyete geçen ve bugün uluslararası bir “Türkiye Markası“ olan TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) “Geleceğin Devleti, Kurumları ve Ekosistemi“ teması ile 5 yıldır üzerinde çalışılan, 2019’dan itibaren otoritelere makro sektörel sunumları en üst düzeyde yapılan KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı’nı Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı ve yeni yüzyılının başında Ocak 2023’te erişime açıyor. ...

20 yıl önce düşünce kuruluşu olarak faaliyete geçen ve bugün uluslararası bir “Türkiye Markası“ olan TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) “Geleceğin Devleti, Kurumları ve Ekosistemi“ teması ile 5 yıldır üzerinde çalışılan, 2019’dan itibaren otoritelere makro sektörel sunumları en üst düzeyde yapılan KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı’nı Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı ve yeni yüzyılının başında Şubat 2023’te erişime açıyor.

Çok yönlü çalışmalarına yüzlerce saygın duayen ismin ciddi katkılar sunduğu TASAM’ın inisiyatifinde 2018 yılından itibaren ciddi özen ve özveri ile geliştirilen KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı; günümüzde zamanın ruhuna ve yeni konvansiyonele uyum için Devlet ve Kurumların dönüşümüne “Geleceğin Ekonomi Ekosistemi“, “Geleceğin Güvenlik/Savunma Ekosistemi“, “Geleceğin Diplomasi Ekosistemi“, “Geleceğin İstihbaratı ve Ekosistemi“, “Geleceğin Yerel Yönetişimi ve Kurumsal Ekosistemi“, “Geleceğin Eğitimi ve Ekosistemi“, “Geleceğin İş Gücü ve Meslekleri“, “Geleceğin Gıda Güvenliği ve Ekosistemi“ ile “Geleceğin İç Güvenlik Yönetişimi ve Kurumsal Ekosistemi“ gibi temel alanlarda siyasi, ekonomik ve sektörel bileşenler bazında stratejik katkılar sunan bir çerçeve program.

“Endüstri 4,0“, “Toplum 5,0“, “Yapay Zekâ“, “Yeni Güç ve Mülkiyet Ekosistemi“, “Ekonomik Güvenlik“, “Yeni Demografi ve Orta Sınıf“, “Yönetişim Güvenliğinde Yeni Konvansiyonel“ olguları ışığında ekosistem ve kapasite geliştirmek üzere planlanan Program’ın, KIZILELMA TÜRKİYE başlığı altında hayata geçirilerek değişen sosyoekonomik model ve devlet doğasının doğru zamanlı yakalanmasına değer katması amaçlanıyor.

Üstlendiği her inisiyatifi güçlü bir kurumsallaşma iradesi ile yönetip sayısız enstrümanla destekleyen TASAM tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi temel kurumlara makro ve sektörel sunumları gerçekleştirilmiş olan KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı, “Geleceğin Devleti, Kurumları ve Ekosistemi“ teması ile geliştirildi. Gelinen son aşamada hem makro hem sektörel planda bütünlük sağlanan Program ve kapsamı hakkında detaylı bilgilere https://kizilelma.tasam.org internet adresinden erişilebilecek.

Çok boyutlu çalışmalarına yüzlerce saygın duayen ismin ciddi katkı sunduğu TASAM’ın inisiyatifi ve Cumhurbaşkanlığı Himayeleri ile 14 yıl önce başlayan Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 ve Türkiye 2053 Projeleri’nin eşsiz tecrübeleri ışığında geliştirilen KIZILELMA TÜRKİYE Programı, yaşamsal döngülerin hızlandığı bir dönemde proaktif ve stratejik bir işlev görüyor.

Program’ın öncül uygulama projeleri; BRAINS² TÜRKİYE, Biyoteknoloji, Robotik, Yapay Zekâ, Nanoteknoloji, Uzay ve Stratejik Hizmetler alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştirerek ulusal ve sektörel hedefleri destekleyen bir “kaynak“ projesi iken (https://brains2tr.tasam.org), potansiyel vaat eden tüm kurumları/şirketleri alanlarında daha güçlü inisiyatif almaya teşvik eden SİVİL GLOBAL (Global Sivil Diploması İnşası) ise sivil kapasitenin tüm kanalları ile global ölçekte seferber edilebilmesi ve sektörel tanımlı ağlar (networkler) oluşturulması için çalışan bir program olarak başlatılmış (https://sivilglobal.tasam.org).

Başkan Şensoy: “Kızılelma; Meritokrasi, Ekonomi ve Güvenlikte Devrim, Az Kaynak - Çok İnsan“

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy şu açıklamalarda bulundu: “Küresel arenaya baktığımızda ‘merkeziyetsiz merkez’ olarak tanımladığım uluslararası bir sistem var. Görünür, tanımlanabilir, hesap verebilir olmayan ve etki gücü ilk defa ulus devletleri geçen bu ‘merkezin’ dağıtık enstrümanları diğer tarihî ve konvansiyonel dinamiklerle birleştiğinde; iş modeli, güvenlik ve meritokratik altyapıda büyük bir devrime yol açıyor. Bu anlamda henüz yolun başında bile çok büyük meydan okumalarla karşı karşıyayız. En ciddi sonuçlardan biri ise ‘demografik kanser’ olarak tarif edebileceğim ve etik ahlaki değerlerle ilgisi olan bir insanlık krizi!“

Gelinen noktada, stratejik dönüşümün başarısında “az kaynak - çok insan“ modelinin bugünkü dünyanın temel konsepti olduğunu ifade eden Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Stratejik dönüşüm için ülkelerin, uluslararası kuruluşların liderlik ve işbirliği vizyonu öne çıkıyor. İnsanlığı tehdit eden riskler karşısında ulusal ve uluslararası öncelikleri ve düşmanlıkları tekrar düşünmek gerekiyor. Bu çerçevede KIZILELMA TÜRKİYE Stratejik Dönüşüm Programı; meritokrasinin tüm boyutlarıyla sağlıklı dönüşümü ile refah ve güvenliğin yükseltilmesi için hem Ülkemiz hem de dost, kardeş ve müttefik ülkeler ile dünyamız hesabına tarihî bir görev ve inisiyatiftir.“

Şensoy, “Kızılelma“ kavramını güç ve adalet, güç ve merhamet inşası olarak kabul ettiğini ve devlette, sanatta, siyasette, güvenlikte, diplomaside, ekonomide, sporda, hayatın her alanında en iyiyi aramak olarak yorumladığını belirtirken; “Dünya, geldiği noktada aslen bir ‘ahlaki devrim’ krizi yaşıyor. Çünkü ‘üretim, tüketim ve büyüme’ standartları itibarıyla hem insani hem çevresel anlamda çok büyük bir travma içindeyiz. Her ülke kendine göre bu travmadan nasibini alıyor; Batı Avrupa ‘başarıda başarısızlık’ sendromu olarak, Afrika’daki ve Latin Amerika’daki birçok ülke ise mahrumiyet ve kötü yaşam koşulları olarak bu krizi yaşıyor. Çözüm noktasında ise, hep ifade ettiğimiz üzere, bir ‘Kızılelma’ ihtiyacı söz konusu. Örneğin Çin’in ‘Zümrüdüanka’ ülküsü var. Tüm başat ülkelerin ve uluslararası sistemin de ‘kendini yenileme’ veya ‘yeniden doğma’ konseptinde ahlaki devrimlere, dünyanın ise ilham kaynağı olacak böyle güçlü örneklere ihtiyacı var.“ dedi.

Program hakkında detaylı bilgi için: https://kizilelma.tasam.org

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Küresel hegemonya mücadelesi giderek sertleşirken jeopolitik saiklerin daha akışkan olduğu yeni bir döneme giriliyor. Bu yeni dönemde jeopolitik dinamikleri yeniden şekillendirmeyi planlayan iddialı projeler, stratejik pozisyon almak için uygun bir konjonktür yaratmayı hedefliyor. Bu projeler arasın...;

Çin ve Rusya’ya uygulanan Batı merkezli yaptırımlar küresel jeopolitikte köklü değişimlerin önünü açarken söz konusu iki ülkeyi de ilan edilmemiş stratejik bir ittifaka doğru sürüklüyor. Rusya ekonomisi üzerinde oluşan baskı ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Çin rekabetinin derinleşmesi, Çin ve R...;

Avrupa konvansiyonel güvenlik mimarisinin köşe taşı olarak görülen; Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (CFE-AKKA), NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında 1990 yılında imzalanmış ve 1992 yılı Temmuz ayında yürürlüğe girmiştir.;

Güçlü tarihsel ve kültürel arka plana rağmen stratejik nitelikli diyaloğun henüz gelişmekte olduğu Türkiye - Orta Doğu veya daha dar kapsamda Türkiye - Körfez Ülkeleri ilişkilerinin kırılgan eksenden yeni dengeler, yeni roller ve yeni ittifaklara uyum sağlayacak bir işbirliği eksenine dönüşmesi seçe...;

Afrika kapsamlı uluslararası askerî stratejilerin Kıta’daki bölgesel güvenlik krizlerini beslediğine dair kaygılar dikkate alınmalıdır. Afrika‘nın gerek genel olarak endüstrideki gerekse dar kapsamda savunma sanayiindeki mevcut sorunlar nedeniyle askerî kapasitesini gereği gibi güçlendirememesinin; ...;

Yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin, siber ortam üzerinde beklenen etkilerinin; geleceğin çok boyutlu güvenlik ortamını şekillendireceği, yapay zekâ ve makine öğrenimi, otonom cihazlar ve sistemler, telekomünikasyon ve bilgi işlem teknolojileri, uydular ve uzay varlıkları, insan-makine ara yüzler...;

İnsanlık yeryüzünün %72’sini oluşturan su kürenin ortasında çeşitli yeryüzü dinamikleriyle yükselen veya alçalan kara parçaları (litosfer) üzerinde yaşamaktadır. İnsanlığın doğal yaşam alanını vücuda getiren kara parçaları ise dünya yüzeyinin oldukça küçük bir parçasını oluşturmaktadır. Tüm bu kara ...;

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) tarafından başlatılan Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı ““Geleceğin Güvenliği & Savunması, Yapay Zeka ve Stratejik Dönüşüm““ başlıklı 2024 ikinci dönemi 20 Nisan 2024 ve 11 Mayıs 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilec...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.