MYANMAR Güneydoğu Asya’daki Mayın Tarlası Kitabı Yayımlandı

Haber

TASAM Yayınları, Emekli Albay Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda kaleme aldığı “MYANMAR, Güneydoğu Asya’daki Mayın Tarlası” isimli kitabını yayımladı....

TASAM Yayınları, Emekli Albay Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda kaleme aldığı “MYANMAR, Güneydoğu Asya’daki Mayın Tarlası“ isimli kitabını yayımladı.

Rusya – Ukrayna “Savaşı“ yaşanırken, Çin Halk Cumhuriyeti – Amerika Birleşik Devletleri arasındaki küresel güç mücadelesinin de ritmik bir tempo ile artması dünyanın bakışını, mücadelenin yoğun olarak yaşanacağı öngörülen Güneydoğu Asya coğrafyasına yöneltmeye başladı. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi böyle bir dönemde ön alarak, Emekli Albay Dr. Cengiz Topel MERMER’in “MYANMAR, Güneydoğu Asya’daki Mayın Tarlası“ isimli çalışmasını e-kitap olarak yayımladı.

Bir İngiliz sömürgesi olan Myanmar (Burma), Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) kurulmasıyla küresel rekabette değer kazanırken, Burma yönetimleri bağlantısızlık ve denge politikası yürüterek küresel aktörlerin ülkeye müdahil olmasını engellemeyi başarmıştır.

Jeo-stratejik konumu açısından Türkiye ile benzerlikler taşıyan, önce ÇHC ve Hindistan arasında bölgesel rekabette önem kazanan Myanmar, ÇHC’nin küresel oyuncu ve aktör olma çabalarının ardından da küresel rekabetteki önemini artırmıştır.

Myanmar, Türkiye Gündemine Etnik Kıyıma Maruz Kalan Müslüman Rohingyalarla Girmişti

Burma, Birmanya veya Myanmar olarak da bilinen, resmî olarak ise Myanmar Birliği Cumhuriyeti şeklinde isimlendirilen ülkenin, Türkiye kamuoyunun dikkatini çekmesi ancak Rohingyalı Müslüman azınlığın maruz kaldığı insan hakları ihlalleri, soykırıma varan katliamlar ve zorunlu göçe maruz kalmalarıyla mümkün olmuştur.

Kitabın arka kapak yazısında şu bilgilere yer verilmiş: “Bağımsızlığa kavuştuğu 1948 yılında, azınlıkların ulusal kurtuluş mücadelesinde kendilerine taahhüt edilen otonominin askıya alınması nedeniyle isyan etmesi sonrasında iç çatışmalara boğulan Myanmar bağımsızlık sürecinin büyük bölümünü cunta yönetimleri altında geçirmiştir. Myanmar’da Ordu (Tatmadav), ayrılıkçı etnik yapılara karşı verdiği mücadele nedeniyle Bamar-Budist çoğunluk tarafından gördüğü saygının sağladığı ortamı kullanarak, ekonomi dâhil, sağlık sektörü dışındaki bütün idari yapıyı tam kontrol altına almış ve dünyada eşi-benzeri bulunmayan bir askerî hegemonya rejimi kurmuştur. Tatmadav, askerî elit zenginleşirken halkın bütün etnisiteleriyle fakirleştiği bir güvenlik devleti inşa ederken ülkeyi dış dünyaya kapatmıştır. Cunta yönetimleri altında Myanmar, insan hakları ihlalleri, yerlerinden edilmiş insanların göç yollarında ve göçmen kamplarında yaşadığı trajik gelişmeler ve salgın hastalıklarla anılan bir üçüncü dünya ülkesine evrilirken, uyuşturucu üretimi ve trafiğinde zirveye çıkmış, ayrıca fuhuş ve AIDS batağına saplanmıştır.

Coğrafi konumu nedeniyle İngiltere Krallığı’nın sömürgesi olmaktan kurtulamayan Myanmar II. Dünya Savaşı sürecinde küresel rekabet sahasına dönüşürken, Japon işgali nedeniyle ciddi savaşlara sahne olmuştur. Soğuk savaş dönemini denge politikalarıyla aşmayı başaran Myanmar soğuk savaş sonrasında bölgesel ve küresel rekabet kuyusuna düşmeye başlamıştır. Hidrokarbon kaynakları ve diğer önemli doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin olan Myanmar, Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)’nin yükselişiyle 2000’li yılların başlarından itibaren bu iki ülkenin rekabet sahasına dönüşmüş ve ABD’nin “Asya Önceliği (Pivot to Asia) Stratejisi“nin ilanı ile 2011’den sonra küresel güç mücadelesinin en önemli rekabet alanlarından biri hâline gelmiştir. 2011-2020 yılları arasında kısa bir demokrasi evresi yaşayan Myanmar, Tatmadav’ın 1 Şubat 2021’de yönetime el koyması sonrasında hızla geniş çaplı iç savaşa sürüklenmiştir.

Küresel güç mücadelesinin Doğu Avrupa’yı ısıttığı 2022 yılında Myanmar küresel rekabetten fazlasıyla etkilenecek, iç dinamiklerin dış dinamiklerle birleşerek yarattığı istikrarsızlık enerjisi ülkeyi kavururken küresel aktörler bu coğrafyada ciddi bir mücadeleye girecektir. Bu kapsamda Myanmar yakın dönemde Batı’nın ÇHC’yi dengeleme stratejisinde önemli bir alan olacak; ÇHC’nin bu coğrafyadaki kazanımlarını koruma kapsamında vereceği mücadele Myanmar’ın geleceğinin şekillenmesinin yanı sıra Asya-Pasifik dengelerinde de belirleyici olacaktır“.

TASAM’ın 77. Stratejik Raporu: “Myanmar; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi“

Dr. Cengiz Topel Mermer’in emekli asker olması ve yıllarca Asya’da edindiği saha tecrübesine dayanarak hazırladığı “Myanmar; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi“ isimli Stratejik Raporu, TASAM tarafından daha önce yayımlanmıştı. Raporla ilgili yaptığı açıklamada Dr. Cengiz Topel Mermer şunları söylemişti “Neticede 2022 yılı Myanmar’ı, daha çok sivil halk göçü ve trajedisine sahne olacaktır. Tatmadav içeride ve dış dünyada sıkıştıkça direniş cephesi de genişleyecektir. Ülke ormanlarında veya ülke dışında faaliyet gösterme imkânı nedeniyle Sürgündeki Myanmar Hükûmeti olarak tanımlanması mümkün olan Ulusal Birlik Hükûmetinin ülke çapında yayılması ve gelişmesi böyle bir konjonktürde daha kolay olacaktır. Kazananı olmayacak bir iç savaşa ait gelişmeler ülke çapında yayılacak ve ülke dünyanın daha çok ilgisini çekecektir“.

TASAM’ın 77. stratejik raporu olarak yayımlanan çalışma 60 sayfadan oluşuyor. Rapor, genel bilgilerin verildiği GİRİŞ kısmının ardından yedi bölümle Myanmar’ı inceledikten sonra SONUÇ VE DEĞERLENDİRME kısmıyla bitiyor.

Myanmar Kitabı Beş Bölümden Oluşuyor

Kitapta Ön Söz ve Giriş’in ardından birinci bölümde “Tarihi Arka Plan“, ikinci bölümde “Fay Hatları Üzerinde Yürütülen Ulus İnşa Süreci“, üçüncü bölümde “İç İstikrarsızlık Sarmalı“, dördüncü bölümde “Küresel Güç Mücadelesinin Ülke Üzerindeki Yansımaları“, beşinci bölümde “İç Savaş Selinde Sürüklenen Tarafların Akıntıdaki Kavgası“ konuları yer alıyor. KitapSonuçlar ve Değerlendirme“ bölümü ile bitiyor.

Not: TASAM Yayınlarının kitapları http://yayinlar.tasam.org/ sitesinden çevrimiçi olarak alınabilir.

KİTABIN KÜNYESİ
Kitap Adı : MYANMAR, Güneydoğu Asya’daki Mayın Tarlası
Yazar : Dr. Cengiz Topel MERMER
Editör : İhsan TOY
Grafik Tasarım : Ahmet TECİK
Sayfa Sayısı : 222 s.
Format : Pdf Merchant
Yayınevi : TASAM Yayınları
Dizisi : Uluslararası İlişkiler Dizisi
ISBN : 978-605-4881-54-3
Yayın Tarihi : Mart 2022
Fiyatı : 40,00 TL (KDV Dâhil)Kitap için lütfen alttaki linki kullanınız.
https://bit.ly/3DlAaPo
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1107
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 295
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2054 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2054

Bölgemizdeki savaş ve çalkantıların ortasında İran'ın siyasi sistemi, bazı ülkelerde "İran uzmanları" tarafından ortaya atılan iddiaları boşa çıkaracak şekilde seçimleri rekabetçi, barışçıl ve düzenli bir şekilde gerçekleştirerek kayda değer bir istikrar sergilemiştir.;

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Dört gün önce, Çin silahlı kuvvetlerinin yıllık tatbikatı olan "Exercise Joint Sword" sona erdi. Bu yıl, Çin bu tatbikatı, Tayvan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lai'nin göreve başlamasına "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdi - Pekin'in kazanmasını istemediği aday. 46 Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (P...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.