MYANMAR Güneydoğu Asya’daki Mayın Tarlası Kitabı Yayımlandı

Haber

TASAM Yayınları, Emekli Albay Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda kaleme aldığı “MYANMAR, Güneydoğu Asya’daki Mayın Tarlası” isimli kitabını yayımladı....

TASAM Yayınları, Emekli Albay Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda kaleme aldığı “MYANMAR, Güneydoğu Asya’daki Mayın Tarlası“ isimli kitabını yayımladı.

Rusya – Ukrayna “Savaşı“ yaşanırken, Çin Halk Cumhuriyeti – Amerika Birleşik Devletleri arasındaki küresel güç mücadelesinin de ritmik bir tempo ile artması dünyanın bakışını, mücadelenin yoğun olarak yaşanacağı öngörülen Güneydoğu Asya coğrafyasına yöneltmeye başladı. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi böyle bir dönemde ön alarak, Emekli Albay Dr. Cengiz Topel MERMER’in “MYANMAR, Güneydoğu Asya’daki Mayın Tarlası“ isimli çalışmasını e-kitap olarak yayımladı.

Bir İngiliz sömürgesi olan Myanmar (Burma), Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) kurulmasıyla küresel rekabette değer kazanırken, Burma yönetimleri bağlantısızlık ve denge politikası yürüterek küresel aktörlerin ülkeye müdahil olmasını engellemeyi başarmıştır.

Jeo-stratejik konumu açısından Türkiye ile benzerlikler taşıyan, önce ÇHC ve Hindistan arasında bölgesel rekabette önem kazanan Myanmar, ÇHC’nin küresel oyuncu ve aktör olma çabalarının ardından da küresel rekabetteki önemini artırmıştır.

Myanmar, Türkiye Gündemine Etnik Kıyıma Maruz Kalan Müslüman Rohingyalarla Girmişti

Burma, Birmanya veya Myanmar olarak da bilinen, resmî olarak ise Myanmar Birliği Cumhuriyeti şeklinde isimlendirilen ülkenin, Türkiye kamuoyunun dikkatini çekmesi ancak Rohingyalı Müslüman azınlığın maruz kaldığı insan hakları ihlalleri, soykırıma varan katliamlar ve zorunlu göçe maruz kalmalarıyla mümkün olmuştur.

Kitabın arka kapak yazısında şu bilgilere yer verilmiş: “Bağımsızlığa kavuştuğu 1948 yılında, azınlıkların ulusal kurtuluş mücadelesinde kendilerine taahhüt edilen otonominin askıya alınması nedeniyle isyan etmesi sonrasında iç çatışmalara boğulan Myanmar bağımsızlık sürecinin büyük bölümünü cunta yönetimleri altında geçirmiştir. Myanmar’da Ordu (Tatmadav), ayrılıkçı etnik yapılara karşı verdiği mücadele nedeniyle Bamar-Budist çoğunluk tarafından gördüğü saygının sağladığı ortamı kullanarak, ekonomi dâhil, sağlık sektörü dışındaki bütün idari yapıyı tam kontrol altına almış ve dünyada eşi-benzeri bulunmayan bir askerî hegemonya rejimi kurmuştur. Tatmadav, askerî elit zenginleşirken halkın bütün etnisiteleriyle fakirleştiği bir güvenlik devleti inşa ederken ülkeyi dış dünyaya kapatmıştır. Cunta yönetimleri altında Myanmar, insan hakları ihlalleri, yerlerinden edilmiş insanların göç yollarında ve göçmen kamplarında yaşadığı trajik gelişmeler ve salgın hastalıklarla anılan bir üçüncü dünya ülkesine evrilirken, uyuşturucu üretimi ve trafiğinde zirveye çıkmış, ayrıca fuhuş ve AIDS batağına saplanmıştır.

Coğrafi konumu nedeniyle İngiltere Krallığı’nın sömürgesi olmaktan kurtulamayan Myanmar II. Dünya Savaşı sürecinde küresel rekabet sahasına dönüşürken, Japon işgali nedeniyle ciddi savaşlara sahne olmuştur. Soğuk savaş dönemini denge politikalarıyla aşmayı başaran Myanmar soğuk savaş sonrasında bölgesel ve küresel rekabet kuyusuna düşmeye başlamıştır. Hidrokarbon kaynakları ve diğer önemli doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin olan Myanmar, Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)’nin yükselişiyle 2000’li yılların başlarından itibaren bu iki ülkenin rekabet sahasına dönüşmüş ve ABD’nin “Asya Önceliği (Pivot to Asia) Stratejisi“nin ilanı ile 2011’den sonra küresel güç mücadelesinin en önemli rekabet alanlarından biri hâline gelmiştir. 2011-2020 yılları arasında kısa bir demokrasi evresi yaşayan Myanmar, Tatmadav’ın 1 Şubat 2021’de yönetime el koyması sonrasında hızla geniş çaplı iç savaşa sürüklenmiştir.

Küresel güç mücadelesinin Doğu Avrupa’yı ısıttığı 2022 yılında Myanmar küresel rekabetten fazlasıyla etkilenecek, iç dinamiklerin dış dinamiklerle birleşerek yarattığı istikrarsızlık enerjisi ülkeyi kavururken küresel aktörler bu coğrafyada ciddi bir mücadeleye girecektir. Bu kapsamda Myanmar yakın dönemde Batı’nın ÇHC’yi dengeleme stratejisinde önemli bir alan olacak; ÇHC’nin bu coğrafyadaki kazanımlarını koruma kapsamında vereceği mücadele Myanmar’ın geleceğinin şekillenmesinin yanı sıra Asya-Pasifik dengelerinde de belirleyici olacaktır“.

TASAM’ın 77. Stratejik Raporu: “Myanmar; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi“

Dr. Cengiz Topel Mermer’in emekli asker olması ve yıllarca Asya’da edindiği saha tecrübesine dayanarak hazırladığı “Myanmar; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi“ isimli Stratejik Raporu, TASAM tarafından daha önce yayımlanmıştı. Raporla ilgili yaptığı açıklamada Dr. Cengiz Topel Mermer şunları söylemişti “Neticede 2022 yılı Myanmar’ı, daha çok sivil halk göçü ve trajedisine sahne olacaktır. Tatmadav içeride ve dış dünyada sıkıştıkça direniş cephesi de genişleyecektir. Ülke ormanlarında veya ülke dışında faaliyet gösterme imkânı nedeniyle Sürgündeki Myanmar Hükûmeti olarak tanımlanması mümkün olan Ulusal Birlik Hükûmetinin ülke çapında yayılması ve gelişmesi böyle bir konjonktürde daha kolay olacaktır. Kazananı olmayacak bir iç savaşa ait gelişmeler ülke çapında yayılacak ve ülke dünyanın daha çok ilgisini çekecektir“.

TASAM’ın 77. stratejik raporu olarak yayımlanan çalışma 60 sayfadan oluşuyor. Rapor, genel bilgilerin verildiği GİRİŞ kısmının ardından yedi bölümle Myanmar’ı inceledikten sonra SONUÇ VE DEĞERLENDİRME kısmıyla bitiyor.

Myanmar Kitabı Beş Bölümden Oluşuyor

Kitapta Ön Söz ve Giriş’in ardından birinci bölümde “Tarihi Arka Plan“, ikinci bölümde “Fay Hatları Üzerinde Yürütülen Ulus İnşa Süreci“, üçüncü bölümde “İç İstikrarsızlık Sarmalı“, dördüncü bölümde “Küresel Güç Mücadelesinin Ülke Üzerindeki Yansımaları“, beşinci bölümde “İç Savaş Selinde Sürüklenen Tarafların Akıntıdaki Kavgası“ konuları yer alıyor. KitapSonuçlar ve Değerlendirme“ bölümü ile bitiyor.

Not: TASAM Yayınlarının kitapları http://yayinlar.tasam.org/ sitesinden çevrimiçi olarak alınabilir.

KİTABIN KÜNYESİ
Kitap Adı : MYANMAR, Güneydoğu Asya’daki Mayın Tarlası
Yazar : Dr. Cengiz Topel MERMER
Editör : İhsan TOY
Grafik Tasarım : Ahmet TECİK
Sayfa Sayısı : 222 s.
Format : Pdf Merchant
Yayınevi : TASAM Yayınları
Dizisi : Uluslararası İlişkiler Dizisi
ISBN : 978-605-4881-54-3
Yayın Tarihi : Mart 2022
Fiyatı : 40,00 TL (KDV Dâhil)Kitap için lütfen alttaki linki kullanınız.
https://bit.ly/3DlAaPo
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2684 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 631
Asya 98 1061
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 290
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2034 ) Etkinlik ( 80 )
Alanlar
Türkiye 80 2034

ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan arasındaki güvenlik diyalogu için oluşturulan mekanizmayı ifade eden QUAD, İngilizce bir sözcük olarak “Dörtlü” anlamına gelir. Söz konusu dört ülkenin liderleri, Ocak 2004’te Endonezya'yı sarsan deprem sonrasında oluşan tsunaminin Güneydoğu Asya’da neden olduğ...;

Uluslararası ilişkilerde küreselleşmenin etkisiyle devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler değişime uğramış, dış politikada geleneksel diplomasinin yanında yeni bir mekanizma olarak kamu diplomasisi ortaya çıkmıştır. Devletlerin başka devlet ve toplumlara yönelik yaptığı bu faaliyetlerde sivil t...;

Gramsci’nin yıllar önce işaret ettiği gibi “eski düzenin ölmeye başladığı ancak yeni bir düzenin doğamadığı” hegemonsuz bir ara döneme (interregnum) doğru ilerliyoruz. Ben bunu “küresel bir fetret devri” olarak tanımlıyorum. Modern sonrası çağa geçişte yakalandığımız ara bir dönem bu. Küresel hegem...;

Son yıllarda iklimler ve ekosistemler üzerindeki değişimler nedeniyle uluslararası kamuoyunda iklimsel değişiklikler üzerine sıkça yorumlar ve tartışmalar gündeme gelmektedir. Konuyla ilgili insan ya da ekosistem merkezli olmak üzere ekonomik, sosyal ve ya politik endişelere sahip olan çeşitli görüş...;

Bu makalede Turgut Özal dönemi (1983-1993) Türkiye’nin Orta Asya/Türkistan politikası ele alınmaktadır. Söz konusu zaman dilimi Özal’ın başbakanlık (1983-1991) ve cumhurbaşkanlığı (1991-1993) dönemlerini kapsamaktadır. Turgut Özal dönemi Soğuk Savaş yıllarının aksine Türkiye’nin Türkistan politikası...;

Avrupa Birliği (AB)'nden ayrılarak tarihinde yeni bir sayfa açan Birleşik Krallık, aktif bir küresel oyuncu olarak rolünü yeniden tanımlamak istemekte ve vizyon ve stratejisini kendisinin belirlediği güvenlik, savunma, kalkınma, uluslararası ilişkiler alanında yeni arayışlar içerisinde bulunmaktadır...;

“Şayet Türkler olmasaydı Rus tarihi en azından 1000 yıldır boşluk içinde kalırdı!” demek yanlış sayılamaz. Zira Türk-Rus ilişkilerinin tarihi, yüzyıllardır birbiriyle komşuluk yanında aynı bölgeyi ve hatta aynı devleti paylaşan, bugün dahi paylaşmaya devam eden eşine az rastlanır bir ilişkiler yumağ...;

Dünya İslâm Forumu ve İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (ISTTP) tarafından, dördüncü defa verilecek olan İslâm Dünyası İstanbul Ödülleri açıklandı.;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.