Avrupa Birliği Platformu İstanbul Toplantısı

Haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği öncülüğünde hayat geçirilen; AB sürecinde, İstanbul’daki kamu kurum, kuruluş ve STK’ların koordineli bir biçimde çalışabilmelerini ve bilgi ve fikir alışverişinde bulunabilmelerini sağlayan AVRUPA BİRLİĞİ PLATFORMU İSTANBUL’un son toplantısı 19 Eylül 2007 tarihinde İstanbul Valiliği Mavi Salon’da gerçekleştirildi....

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği öncülüğünde hayat geçirilen; AB sürecinde, İstanbul’daki kamu kurum, kuruluş ve STK’ların koordineli bir biçimde çalışabilmelerini ve bilgi ve fikir alışverişinde bulunabilmelerini sağlayan AVRUPA BİRLİĞİ PLATFORMU İSTANBUL’un son toplantısı 19 Eylül 2007 tarihinde İstanbul Valiliği Mavi Salon’da gerçekleştirildi.
Aralarında TASAM’ın da yer aldığı 40’dan fazla STK, kamu kurumu ve üniversiteyi bir araya getiren platformun bu ayki toplantısı, toplantı gündem maddelerinin ele alınması ile başladı. Her bir gündem maddesi hakkında katılımcı kuruluşların temsilcilerinin fikirlerini beyan ettiği toplantıda ilk olarak, platform alt komite çalışmalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra, yerel yönetimlerde nitelikli personel istihdamına yönelik bir eğitim programının başlatılması konusunun platformun bir çalışma komitesi olan “Yerel Yönetimler Komitesi“nde ele alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bir sonraki toplantı gündeminde, bu eğitim çalışmaları ile ilgili Platform-Akademi projesinin görüşülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.
Platformun www. abplatformist.org adıyla bağımsız bir web sitesinin oluşturulması gereğinin konuşulduğu toplantıda, kararların bu web sitesi aracılığıyla ve elektronik imza yöntemiyle daha hızlı ve etkin olarak alınabileceği görüşüldü. Bunun yanı sıra, platformun tüm toplantılarında alınan kararların ve toplantı tutanaklarının bu web sitesi aracılığıyla daha hızlı paylaşılabileği konusunda da görüş birliğine varıldı. Bu noktada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Eminönü Belediyesi’nin ve platform çalışma komitesi olan Bilgi Toplumu ve Medya Komitesi’nin araştırma yapacağı ifade edildi.
Platform çalışmalarının daha etkin ve hızlı bir şekilde kararlara dönüştürülebilmesi için bir dernek statüsünde çalışıp çalışamayacağı konusunun da tartışıldığı toplantıda, platformun bir derneğe dönüştürülmeden, platform bünyesinde ayrı bir dernek oluşturulması konusunda da bir öneri getirildi ve bu konuda Valiliğin bir araştırma yapabileceği kararına varıldı.
Platform toplantılarının daha etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik olarak, her toplantı için katılımcıların içinden ayrı bir moderatör belirlenmesi gerektiği konusunda da uzlaşma sağlanan toplantıda; çalışmalara uluslar arası alanda bir etkinlik kazandırılabilmesi amacıyla, platform protokol metninin İngilizce hazırlanması gerektiği konusundaki öneri, olumlu karşılandı.
Her ayın üçüncü Çarşamba günü, periyodik olarak toplanması kararlaştırılan platformda, her toplantıda, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması açısından, on-on beş dakikalık sunumlar eşliğinde, kurumların AB konusunda yapmakta olduğu veya yapacağı faaliyetlerin anlatılması gerektiği konusunda da görüş birliğine varıldı. Bunun yanı sıra her toplantıda; kurumların proje fikirleri geliştirme veya projelerine ortak bulabilme noktasında destek sağlaması açısından açık ve açılacak teklif çağrıları hakkında, bilgilendirmeler yapılması ve bu çağrılarla ilgilenen kuruluşların platform aracılığıyla birbirleriyle irtibata geçmeleri amacıyla, bu konularda da kısa bilgilendirmeler yapılması kararlaştırıldı.
Ayrıca toplantıda, komitelerin çalışmaları neticesinde oluşan çıktıların platformun bir sonraki toplantı gündemine alınması için teklif edilmesi halinde, platform sekreteryasına komite raportörleri tarafından yazılı olarak ulaştırılmasına karar verildi.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2634 ) Etkinlik ( 212 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 14 66
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1345 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 281
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva devleti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1 ilkel (ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar oldukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden oluşan bölgede, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugün yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. ;

Türkiye’nin 7 ana bölgesi ve 81 ilimizin her birinin akademik, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ile Ülkemizin yapısal dönüşümüne stratejik, bilimsel, derinlikli katkılar sağlamak üzere kurumsal altyapısı oluşturulan TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri’nin resmî internet sitesi açıldı.;

Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politi...;

Afganistan Kralı Amanullah Han, 1892 yılında Paghman’da Habibullah Han’ın üçüncü oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 1913 yılında 21 yaşında iken Mahmut Beğ Tarzi’nin Osmanlı’nın Suriye Vilayeti’nde ikamet eden (Şamlı) eşi Esma Rasmiye Hanım’dan olan kızı Süreyya Hanım ile evlenmiştir. ;

Türkiye'nin iç ve dış değişim dinamiklerinin son yıllarda sergilediği ivme, ekonomiden dış politikaya, bilim ve teknolojiden sanata kadar geniş bir alanda cereyan etmekte ve yeni risk ve fırsat alanlarının doğmasına imkân tanımaktadır. ;

10. Balkan İletişim Ağı Konferansı

  • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

9. Uluslararası Balkan Forumu

  • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

1 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu 28 - 30 Ocak 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde yaptığımız bilimsel çalışmalar ile Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri kavrama ve analiz etmeye yönelik çabalarımızın ortaya koyduğu açık bir gerçek var: Aktörleri, kuralları, vizyonu eskisinden çok farklı olan yeni bir uluslararası sistem il...