TASAM’ın üyesi Olduğu AB Platformu İstanbul, Çalışma Standartlarını Belirledi

Haber

Avrupa Birliği İlişkileri Müdürlüğü, AB Platformu İstanbul’un bu ayki toplantısını 25 Haziran 2007 tarihinde, İstanbul Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. İlçe Belediyeleri’nin ve Marmara Boğazları ve Belediyeleri Birliği’nin Avrupa Birliği temsilcilerinin yanı sıra, Avrupa Birliği konusunda çalışan veya AB birimleri bulunan STK’ların temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantı, ...

Avrupa Birliği İlişkileri Müdürlüğü, AB Platformu İstanbul’un bu ayki toplantısını 25 Haziran 2007 tarihinde, İstanbul Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. İlçe Belediyeleri’nin ve Marmara Boğazları ve Belediyeleri Birliği’nin Avrupa Birliği temsilcilerinin yanı sıra, Avrupa Birliği konusunda çalışan veya AB birimleri bulunan STK’ların temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantı, ilk olarak Platform’un çalışma düzeni ve yeni dönemdeki hedeflerinin ne olacağı konularının tartışılmasıyla başladı. Bu kapsamda platform bünyesinde oluşturulmuş ve protokolle çalışma esasları düzenlenmiş olan alt komitelerin işler hale getirilmesi ve buralarda belirlenen, görüş ve önerilerin bir üst kurul gibi çalışacak olan platforma taşınması ve her katılımcının oyuyla karara bağlanması kararlaştırıldı.

Platform toplantılarının her ayın üçüncü Çarşambası İstanbul Valiliği Mavi Salon’da gerçekleştirilmesi kararına da varıldığı toplantıda, toplantı gündeminin platform sekretaryası tarafından, önceden açık ve ayrıntılı olarak tüm katılımcılara iletilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı.

Platform toplantılarının yürütülmesine ilişkin kararların alınmasının ardından toplantı, AB Göç Uzmanı Murat Daoudov’un ‘Avrupa Birliği Göç Politikası, Yerel Yönetimlerin Rolü ve İstanbul” konulu bir sunum yapmasıyla devam etti.  Avrupa’da 2. Dünya Savaşından sonra göçün tarihini anlatarak sunumuna başlayan Daoudov, AB’de göç konusunda ortak bir politika oluşturulması sürecine ve göçmenlerin uyumu alanında yerel yönetimlerin rolüne yer verdi. Son yıllarda göç konusunda dengelerin değişmeye başladığını ifade eden Daoudov, bu bağlamda, Türkiye’nin göç veren ülke konumundan transit ve daha önemlisi hedef ülke haline geldiğini belirtti. İstanbul’da ise iç ve dış göç olgusunun ele alınması için ilgili tüm kurumlara büyük rol düştüğünü ifade eden Daoudov, bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin göçmenlerin uyumu ve kentsel katılımı ile ilgili bir projenin hazırlama aşamasında olduğunu belirtti.”

Platform, Daoudov’un sunumunun ardından, Şehir Plancısı Aliye Ceren Tan’ın “Bölgesel Kalkınma Ajansları ve İstanbul” isimli sunumuyla devam etti. Sunumunda İspanya’daki bölge yönetimi konusunu ayrıntılı olarak anlatan Tan, İspanya örneğinden İstanbul’un yönetimine ilişkin öneriler çıkarılabileceğini ifade etti.

Sunumların ardından, bu tip çalışmaların ilgili komitede görüşülüp, öneriler geliştirilmesi ve platformun çalışmalarının bu kapsamda gerçekleştirilmesi konusunda karara varıldı. 

Toplantı, bir sonraki platform toplantısının Eylül ayında gerçekleştirilmesi kararının ardından son buldu.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2525 ) Etkinlik ( 171 )
Alanlar
Afrika 64 602
Asya 75 975
Avrupa 13 607
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 277
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1317 ) Etkinlik ( 43 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 17 578
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 172
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1880 ) Etkinlik ( 76 )
Alanlar
Türkiye 76 1880

Son Eklenenler