Türkiye-AB Ilişkilerinde Yeni Bir Safha (Müzakere Süreci)

Kategori Seçilmedi

Özet

Bu makalede, Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na müracaatından günümüze kadar geçen süreçin safhaları kısaca anlatıldıktan sonra AB komisyonu tarafından hazırlanan katılım ortaklığı belgesi ve hükümetin hazırladığı ulusal program hakkında bilgi verilmektedir. Makalenin devamında, AB’ye katılım müzakere süreci ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca Türkiye-AB müzakere sürecinin başlatılabilmesi ve bu sürecin başarılı bir şekilde devam ettirilebilmesi için resmi kurumlar ile sivil toplum örgütlerinin neler yapması gerektiği açıklanmaktadır.

 

Abstract / A New Period in Turkish – European Union Relations (Negotiation Phase)

This article begins with a brief explanation of the period which has been initiated by the Turkish application for European Economic Community membership. As well as the historical background, Accession Partnership prepared by the European Commission and National Program for the EU Accession Partnership Agreement prepared by the Turkish Goverment have been examined. In the following parts of the article, the process of accession negotiations has been explained in detail. Furthermore, the article examines the tasks that governmental and non-governmental organisations should do throughout the negotiation process.

 

1. Giriş

Ekonomik ve siyasi bağımsızlığın eşitler arasında korunabileceğini değerlendiren Cumhuriyetin kurucuları, Kurtuluş Savaşı sonrasında, askeri ve siyasi alanda zafer kazanılan Batıya sömürge olmamak için, bir an önce çağdaş uygarlık olarak kabul edilen Batı (bugünün AB ülkeleri) ile olan bağların geliştirilmesini amaçlamışlardı. 1 Atatürk o yıllarda yapmış olduğu analizi şu veciz cümlelerle ifade etmişti.

 "Osmanlı imparatorluğu’nun sükutu, Garba karşı elde ettiği muzafferiyetlerden çok mağrur olarak, kendisini Avrupa milletlerine bağlayan rabıtaları kestiği gün başlamıştır. Bu bir hata idi, bunu tekrar etmeyeceğiz."2 "Milletimizin hedeŞ, milletimizin ülküsü bütün cihanda tam manasıyla medeni bir toplum olmaktır... Medeni eser vücuda getirmek kabiliyetinden mahrum olan kavimler, hürriyet ve bağımsızlıklarından ayrılmaya mahkumdurlar. insanlık tarihi baştan başa bu dediğimi doğrulamaktadır"3.

 
Stratejik Öngörü Dergisi / Sayı 3 - Yıl - 1 /  2005
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2555 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 992
Avrupa 13 614
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1917 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1917

Son Eklenenler